Het rieten dak
Paul DAEMS

1blad-verzameling


Op 6 oktober 2012 vond te Tienen de 2de competitieve tentoonstelling plaats met éénblad-verzamelingen, opgesplitst in een beginners- en een jeugdklasse en ervaren en niet-ervaren filatelisten. Het geheel kaderde verder in een wedstrijd binnen KeThefil met één wisselbeker als beloning voor het beste team. Ons club sleepte deze wisselbeker uiteindelijk in de wacht.

De Postiljon nam er actief aan deel en Paul was erbij met drie verzamelingen, die later deel kunnen uitmaken van een hele thematische verzameling het thema “De bouw”. Dit blad had betrekking tot het beroep van rietdekker bij een bijzonder daktype: het rieten dak.

Er werd over gewaakt, dat het blad beantwoordde aan de minimumcriteria, die door de organisatie vereist werden, t.t.z. dat de diversiteit met minimaal drie verschillende postale stukken bereikt werd.

Zijn blad zag er als volgt uit: 

Voor zijn drie verzamelingen binnen het overkoepelende thema "Bouw" kreeg Paul tegelijk ook een extra prijs van het organisatiecomité toegekend.


Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

Het rieten dak
06.10.2012TIENEN
2de Een bladtentoonstelling KeTheFil (Inzet wisselbeker)
Competitief
GOUD
Deelname in de "Ervaren" - klasse


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links