De trots van Wenen staat in Brussel
Lydia VANDERSLOTEN

1blad-verzameling


Op 6 oktober 2012 vond te Tienen de 2de competitieve tentoonstelling plaats met éénblad-verzamelingen, opgesplitst in een beginners- en een jeugdklasse en ervaren en niet-ervaren filatelisten. Het geheel kaderde verder in een wedstrijd binnen KeThefil met één wisselbeker als beloning voor het beste team, die de club uiteindelijk ook in de wacht sleepte.

De Postiljon nam er actief aan deel en Lydia was erbij met twee verzamelingen. Een eerste werd herwerkt en deze was volledig nieuw.

Het blad beantwoordde aan de minimumcriteria, die door de organisatie vereist werden, t.t.z. dat de diversiteit met minimaal drie verschillende postale stukken bereikt werd. Op dit blad dmv een postzegelblokje, geïllustreerde postkaart en maximumkaart.

Haar blad zag er als volgt uit:


Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

De trots van Wenen staat in Brussel
06.10.2012TIENEN
2de Een bladtentoonstelling KeTheFil (Inzet wisselbeker)
Competitief
ZILVER
Deelname in de "Ervaren" - klasse


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links