Een leuke hobby - De filatelie
Karla KEMPENAERS

1blad-verzameling


Op 6 oktober 2012 vond te Tienen de 2de competitieve tentoonstelling plaats met éénblad-verzamelingen, opgesplitst in een beginners- en een jeugdklasse en ervaren en niet-ervaren filatelisten. Het geheel kaderde verder in een wedstrijd binnen KeThefil met één wisselbeker als beloning voor het beste team, die de club uiteindelijk ook in de wacht sleepte.

De Postiljon nam er actief aan deel en Karla was erbij met drie totaal verschillende verzamelingen.

Er werd over gewaakt, dat het blad beantwoordde aan de minimumcriteria, die door de organisatie vereist werden, t.t.z. dat de diversiteit met minimaal drie verschillende postale stukken bereikt werd. Hier dmv vlagtempels, frankeermachineafstempeling en postzegelblokje.

Haar blad zag er als volgt uit:

Ze kreeg als commentaar, dat het een te omvangrijk thema was om hiermee verder te gaan met het vooruitzicht op een latere uitgebreidere versie. Wel mag opgemerkt worden, dat de jury haar verkeerdelijk voor dit éénblad - experiment onder "Ervaren" filateliste had gecatalogiseerd. En dat zal beslist mee het oordeel beïnvloed hebben.


Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

Een leuke hobby - De filatelie
06.10.2012TIENEN
2de Een bladtentoonstelling KeTheFil (Inzet wisselbeker)
Competitief
ZILVER
Deelname in de "Beginners" - klasse
29.06.2014BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest !" - Verenigingendag Editie I
Tentoonstelling van het werk van een 20-tal leden van de kring in de inkomhal van de sporthal.
Demonstratie
06.09.2015BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest !" - Verenigingendag - Editie II
Tentoonstelling van het werk van 21 leden in de verenigingsstand aan de sporthal
Demonstratie


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links