Veldpost
Alfons STEURS

Postgeschiedenis verzameling


Fons is in onze kring één van de leden, die zich hoofdzakelijk op het gebied van de postgeschiedenis concentreert en hieromtrent ook diverse verzamelingen uitbouwde. Hij pakt hiermee slechts zelden of niet competitief uit, maar zo af en toe laat hij toch in zijn pagina’s kijken bij b.v. een clubtentoonstelling of andere gelegenheid.

Zo maakten we kennis met een stuk uit deze verzameling n.a.v. zijn deelname met onze clubstand aan de tweede verenigingendag te Boortmeerbeek.

Fons maakte bij de selectie aan pagina’s uit deze verzameling ook een korte infotekst over het gegeven “Veldpost” als volgt:

"Feldpost" is de verzorging van - meestal Duitse - militaire post naar militairen die buiten de kazerne verbleven, omdat ze met hun onderdeel werden ingezet voor oefening, mobilisatie of een daadwerkelijke confrontatie met de vijand. Tijdens de Duitse bezetting gedurende de Tweede Wereldoorlog had de Duitse bezetting een “Feldpostsysteem” opgezet in België om de post van de Duitse soldaten te bezorgen.

Voor de filatelist is veldpost interessant, omdat het allemaal net iets anders gaat door de eisen die vanuit de militaire praktijk worden gesteld.
Bijvoorbeeld:

 • de frankering (vaak geen frankering, anders speciale tarieven),
 • soms speciale postzegels voor veldpost, eventueel middels een opdruk
 • afstempeling van het poststuk met speciale stempels,
 • soms militaire censuur (stempel en/of sluitzegel): vaak moet geheim blijven waar de militair precies gelegerd is.


 • Hierbij enkele pagina's uit deze verzameling:  

  L.G.P.A. Brussel – Flieger-Regiment 53


  Portvrije Feldpostbrief, verstuurd vanuit de feldpostnummer L54489 (7. Kompanie Flieger Regiment 53) naar een S.S man bij Feldpostnummer 25218 (Stab und Einheit Panzer Aufklärungsabteiling 9-9de SS Division Hohenstaufen) gelegen te Amiens.

  Brief voorzien van de feldpostnormstempel en de eenheidsstempel met feldpostnummer 19938 (Stab III u. 9-12 Kompanie Grenadier-Regiment 35)1, waardoor de brief onder portvrijdom kon verstuurd worden.


  L.G.P.A. Brussel – Luftgau-Kommando Belgien/Nordfrankreich


  Feldpostbrief, verstuurd vanuit de feldpostnummer L 12214 (Luftgau-Kommando –Belgien/Nordfrankreich – und höherer RAD-Führer beim Luftgau-Kommando Belgien u. Nordfrankrijk Brüssel) nach Welsen, Nederland. Brief verstuurd op 29.4.1941 en voorzien van machinestempel Brussel type 6, in gebruik tussen 2.4.1941 en 28.7.1941. Brief is tevens voorzien van de Duitse langstempel “Über deutsche Feldpost”, de dienststempel van de eenheid en een rechthoekige Feldpoststempel van de L.G.P.A. Brussel.

  L.G.P.A Brussel – durch Deutsche Feldpost

  Verschillende bedrijven mochten hun briefwisseling via de Duitse Feldpost versturen. Wel moesten zij port voorzien op de brieven en de indicatie “Durch Deutsche Feldpost”. Meestal waren dit collaborerende bedrijven of Duitse bedrijven, actief in het buitenland, maar werkend – in de meeste gevallen – voor de Duitse troepen.

  Gefrankeerde brief, verstuurd door de Duitse Feldpost op 20.1.1942 naar het bezette Mulhausen, gelegen in de Elzas. De brief is – zoals voorzien in de reglementering – voorzien van een aanduiding “Durch Deutsche Feldpost” en de postzegel is afgestempeld met de Feldpoststempel. De brief werd verstuurd uit het Feldpostambt Antwerpen via de L.G.P.A Brussel.


  L.G.P.A Brussel – Landesschutzen-Zug der Luftwaffe 91/XI


  Feldpostbrief, verstuurd vanuit de feldpostnummer L 26494 (Landesschutzen-Zug der Luftwaffe 68/XI) op 27.11.1940 vanuit de L.G.P.A. Brussel. Brief verstuurd via de feldpostnummer L08220 (Landesschutzen-Zug der Luftwaffe 91/XI), die voor de postvrijdom zorgde. Brief voorzien van de eenheidsstempel en de feldpostnormstempel.

  Tentoonstellingen :


  Veldpost
  06.09.2015BOORTMEERBEEK
  Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest !" - Verenigingendag - Editie II
  Tentoonstelling van het werk van 21 leden in de verenigingsstand aan de sporthal
  Demonstratie
  Fragment van 4 pagina's uit deze verzameling
  Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links