Het spinnen van wol
Ida VAN RILLAER

1blad-verzameling


Op 12 maart 2016 vond te Asse de 3de één bladcompetitie plaats, waar het dit keer wel mogelijk was om te opteren voor deelname met een één-, twee- of vierbladverzameling, wel zoals steeds opgesplitst in een beginnersklasse (die eerder nooit competitief deelnamen of regionaal tot groot zilver scoorden) en eentje voor ervaren filatelisten (die eerder regionaal verguld zilver of meer scoorden). Verder werd voor het eerst ook open filatelie toegestaan.

De competitieve tentoonstelling, omkaderd met voorverkopen van bpost in een organisatie van filateliekring “Breughel” – Zellik, werd georganiseerd door KeThefil – de Kerngroep Thematische Filatelie in ’t Jass – Asphaltcosite te Asse.

Naast het beoogde deelnemingsdiploma was er - binnen onze deelnemende ploeg - het streven om de wisselbeker – die de club in 2012 in Tienen in de wacht sleepte – opnieuw naar Boortmeerbeek te halen. En de club slaagde uiteindelijk ook in dit opzet.

Ida nam voor De Postiljon deel met drie verschillende verzamelingen, waarvan deze twee bladverzameling een voorbeeld was binnen de discipline open filatelie. Haar deelname ressorteerde onder de groep van de “gevorderden”.

Ze lette erop, dat de pagina’s beantwoordden aan de gestelde minimumcriteria en zorgde voor een optimale diversiteit aan postale stukken en evenzeer op het vlak van niet-filatelistisch materiaal. Op filatelistisch vlak opteerde ze hier voor een aërogram, een postboekje en een frankeermachineafstempeling naast een keur aan postzegels. Verschillende niet-filatelistische stukken leunden verder dicht bij de filateliediscipline aan. Let ook op de fijnere definiëring van deze stukken naast de informatieve tekst, die in totaliteit één verhaal vertellen.

Haar pagina’s werden als volgt samengesteld:


 
Tentoonstellingen :


Het spinnen van wol
12.03.2016ASSE
3de Een-bladtentoonstelling KeTheFil (Inzet wisselbeker)
Deelname met 6 leden
Competitief
Zilver +
Deelname in de "Ervaren" - klasse
01.05.2016BOORTMEERBEEK
Week van de Amateurkunsten 2016
Informatiestand met fragmenten v. 10 verzamelingen
Demonstratie
03.09.2017BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest!" - Verenigingendag Editie IV
Infostand met selectie 10 verzamelingen in 4 disciplines
DemonstratieInfo      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links