DC 3 - Topper in de luchtvaart
Jose GULLENTOPS

Thematische verzamelingVerspreid over een langere periode zocht José binnen het kader van haar ruime interesse in het ontstaan en de evolutie van de luchtvaart naar postzegels en gelopen stukken rond één specifiek type qua vliegtuig, nl. de DC 3 en legde ter zake contacten met het documentair centrum van de 15de Wing te Melsbroek.

Toen ze in 2011 te weten kwam, dat men er aan dacht om in het lokale museum vanaf 2013 een tentoonstelling rond het thema DC3 uit te bouwen, rees ook het idee om er met een filateliestand een verdere dimensie aan te geven en vanaf dan was het zeker, dat José er met een verzameling zou uitpakken en wél op een hele bijzondere manier.

Dit keer niet op vastgelegde kaders, zoals bij competitieve tentoonstellingen, maar a.h.v. een grote wereldkaart, waarop d.m.v. postzegels de wereldwijde link naar type type toestel op een speciale manier visueel werd gepresenteerd en aangevuld met enkele informatieve documentatiepagina’s.


In de periode vanaf september 2013 t/m begin 2016 bleef deze verzameling ook toegankelijk voor het grote publiek.

Deze infostand leidde er ook toe, dat we met de club een groepsbezoek brachten aan het domein en de tentoonstelling en dat verschillende leden er later op individuele basis nog een bezoek brachten.Tentoonstellingen :


DC 3 - Topper in de luchtvaart
20.09.2013MELSBROEK
Demo bij vzw Dakota 15de Wing
Demonstratiestand t/m januari 2016
Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links