Post in onbezet Belgie 1914-1918
Luc SELIS

Postgeschiedenis verzameling


Luc Selis - binnen de domeinen “postgeschiedenis”en “postwaardestukken” actief in onze club - slaagt er geregeld in om een nieuwe verzameling voor te stellen bij competitieve tentoonstellingen en er ook hoog te scoren.

Tijdens de regionale competitieve Antwerpen-Limburg te Ekeren (Mariaburg) stelde hij voor het eerst deze nieuwe verzameling aan jury en toeschouwers voor en dit meteen met een opvallend aantal kaders, nl. 8 kaders à 16pagina’s.

In zijn plan, dat uitzonderlijk gespreid werd over 2 pagina’s werd het idee achter de verzameling bondig uiteengezet als volgt:

Inleiding.
Op 4 augustus 1914 vallen de Duitse troepen België binnen. Ondanks heftig verweer van de Belgische strijdkrachten worden zij langzaam maar zeker achteruit gedrongen tot het front zich op 15 oktober 1914 stabiliseert aan de IJzer. Gedurende bijna 4 jaar zal de frontlijn vanaf Nieuwpoort in het noorden tot Ieper in het zuiden nagenoeg onveranderd blijven ondanks vele veldslagen.

Ten westen van de IJzer blijft een gebied van amper 10km breed en circa 40km lang over: Onbezet België, waarin bewoners, vluchtelingen en soldaten van de geallieerde legers proberen te overleven. Ook de Belgische enclave Baarle-Hertog, slechts 7km2 groot en omringd door het neutrale Nederland, blijft onbezet gebied. Ondanks alle oorlogsgeweld blijven de meeste postkantoren in Onbezet België open, het ene al met meer succes dan het andere. Sommige, dicht of zeer dicht bij de frontlijn gelegen, kunnen slechts tijdelijk open zijn of moeten zich noodgedwongen terugtrekken naar de iets veiliger gebieden verder van het front.

Doel van de verzameling.
Er wordt naar gestreefd per nog resterend postkantoor in Onbezet België een chronologisch overzicht te geven van een breed gamma aan verwerkte correspondentie met, waar beschikbaar, de invloed van het oorlogsgebeuren op de werkzaamheden aan te tonen. De nadruk ligt voornamelijk op de burgerpost en alleen waar van belang wordt de samenwerking met de militaire posterijen getoond.

Voor gemeenten zonder postkantoor wordt aangetoond door welk kantoor zij bediend werden, met eventuele wijzigingen gedurende de oorlogsperiode. Ook aan vigerende tarieven en marcofilie wordt aandacht besteed waarbij voor het laatste de invloed van de oorlogssituatie wordt aangetoond.

De zeldzaamheid van poststukken verwerkt door postkantoren in Onbezet België is veelal afhankelijk hoe hun werking werd beïnvloed door hun nabijheid van het front. Post van kantoren als Nieuwpoort, Diksmuide, Boesinghe, Ploegsteert, Kemmel, Bizet en Ieper (na 30 oktober 1914) zijn stuk voor stuk quasi uniek; 100 jaar na het einde van de oorlog zijn van sommige kantoren nog steeds maar 1 of enkele documenten bekend.

In het laatste hoofdstuk wordt de post behandeld van de ontheemde kinderen in de schoolkolonies in Frankrijk.

Plan van de verzameling.
De verzameling is opgebouwd in alfabetische volgorde van de toenmalige namen van de 28 postkantoren in onbezet België. Gemeenten zonder postkantoor worden behandeld bij de bedienende gemeente, ook weer per alfabetische volgorde. Helaas is het onmogelijk van alle gemeenten in Onbezet België correspondentie te laten zien, gezien het gebied meer dan 100 gemeenten en gehuchten omvat.

  1. Adinkerke Veurne bediend door Adinkerke
  2. Alveringhem Forthem via Alveringhem Oeren via Alveringhem
  3. Baarle-Hertog / Barle-Duc
  4. Bizet
  5. Boesinghe
  6. Coxyde 1
  7. Dixmude
  8. Elverdinghe
  9. Houthem (Veurne) /Houthem(Furnes)
  10. Kemmel
  11. Leysele
  12. Loo
  13. Nieuwkerke / Neuve-Eglise Locre via Nieuwkerke / Neuve-Eglise
  14. Nieuwpoort / Nieuport 1
  15. Oostduinkerke
  16. Oostvleteren Crombeke via Oostvleteren Woesten via Oostvleteren
  17. Panne
  18. Ploegsteert
  19. Pollinchove Gyverinchove via Pollinchove Hoogstaede via Pollinchove
  20. Poperinghe Westoutre via Poperinghe
  21. Proven
  22. Reninghelst Dikkebusch via Reninghelst Dranoutre via Reninghelst Vlamertinghe via Reninghelst
  23. Rousbrugge-Haringhe Beveren-sur-Yver via Rousbrugge-Haringhe Stavele
        via Rousbrugge-Haringhe
  24. Veurne / Furnes Avecappele via Veurne / Furnes Bulscamp via Veurne / Furnes
        Eggewaerscapelle via Veurne / Furnes Moeres via Veurne / Furnes Zoetenaye
        via Veurne / Furnes
  25. Vlamertinghe Elverdinghe via Vlamertinghe
  26. Watou St-Jan-ter-Biezen via Watou
  27. Wulveringhem Izenberghe via Wulveringhem Vinckem via Wulveringhem
  28. Yper / Ypres

Kaart van Onbezet België (zonder Baarle-Hertog)Geraadpleegde bronnen.
 
1. Dictionnaire des Bureaux de Poste de Belgique 1830-1914, uitgifte 1969.
  2. WEFIS tijdschriften van nr. 12 tot 132.
  3. De Belgische Spoorlijnen – Paul De Kerver, 2008 -2015.
  4. De Inundatie van oktober 1914 – Guido Demere, 2014.
  5. Rijksarchief van België.
  6. Diverse nota uit de verzamelingen van Van San, Baert en Dhont
  7. De censuur in de Eerste Wereldoorlog – Studiekring WO1-WO2
  8. Tarifs Internationaux 1892-1988
  9. Een tocht door Plugstreet – De Krijger – 1997
  Andere referenties zijn vermeld bij de documenten waar relevant.
 
 
Tentoonstellingen :


Post in onbezet Belgie 1914-1918
10.06.2017EKEREN - MARIABURG
MARIABURG 2017 - Regionaal kampioenschap
Regio's Antwerpen-Limburg
Competitief
GROOT GOUD 95%Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links