Post, telegraaf en pakjes in onbezet Belgie 1914-1918
Luc SELIS

Postgeschiedenis verzameling


Luc Selis had eerder al met verzamelingen apart uitgepakt rond telegraafverkeer en postverkeer in onbezet België tijdens WO I en maakte voor competitieve deelname aan Yprifil 2017 een montage van beide verzamelingen onder één noemer.
 
Dit impliceerde uiteraard dat heel wat stukken opnieuw in de verzameling vervat werden, maar ook dat er nieuwe verhaallijn rond gemaakt werd mét toevoeging van andere relevante stukken.
 
Het werd opnieuw een uitgebreid werkstuk, met als doen 8 kaders à 16 pagina’s te vullen en de jury ervan te overtuigen, dat het zich wel degelijk om een nieuwe verzameling handelde. In zijn plan, dat uitzonderlijk gespreid werd over 2 pagina’s werd het idee achter de verzameling bondig uiteengezet als volgt:

Inleiding.
Op 4 augustus 1914 vallen de Duitse troepen België binnen. Ondanks heftig verweer van de Belgische strijdkrachten worden zij langzaam maar zeker achteruit gedrongen tot het front zich op 15 oktober 1914 stabiliseert aan de IJzer. Gedurende bijna 4 jaar zal de frontlijn vanaf Nieuwpoort in het noorden tot Ieper in het zuiden nagenoeg onveranderd blijven ondanks vele veldslagen.

Ten westen van de IJzer blijft een gebied van amper 10km breed en circa 40km lang over: Onbezet België, waarin bewoners, vluchtelingen en soldaten van de geallieerde legers proberen te overleven. Ook de Belgische enclave Baarle-Hertog, slechts 7km2 groot en omringd door het neutrale Nederland, blijft onbezet gebied. Ondanks alle oorlogsgeweld blijven de meeste postkantoren in Onbezet België open, het ene al met meer succes dan het andere. Sommige, dicht of zeer dicht bij de frontlijn gelegen, kunnen slechts tijdelijk open zijn of moeten zich noodgedwongen terugtrekken naar de iets veiliger gebieden verder van het front.

Doel van de verzameling.
Er wordt naar gestreefd per nog resterend postkantoor in Onbezet België een chronologisch overzicht te geven van een breed gamma aan verwerkte correspondentie met, waar beschikbaar, de invloed van het oorlogsgebeuren op de werkzaamheden aan te tonen. De nadruk ligt voornamelijk op de burgerpost en alleen waar van belang wordt de samenwerking met de militaire posterijen getoond.

Voor gemeenten zonder postkantoor wordt aangetoond door welk kantoor zij bediend werden, met eventuele wijzigingen gedurende de oorlogsperiode. Ook aan vigerende tarieven en marcofilie wordt aandacht besteed waarbij voor het laatste de invloed van de oorlogssituatie wordt aangetoond.

De zeldzaamheid van poststukken verwerkt door postkantoren in Onbezet België is veelal afhankelijk hoe hun werking werd beïnvloed door hun nabijheid van het front.

Plan van de verzameling.
De verzameling is opgebouwd in alfabetische volgorde van de toenmalige namen van de 28 postkantoren in onbezet België. Gemeenten zonder postkantoor werden behandeld bij de bedienende gemeente, ook weer per alfabetische volgorde. Helaas is het onmogelijk van alle gemeenten in Onbezet België correspondentie te laten zien, gezien het gebied meer dan 100 gemeenten en gehuchten omvat.

Geraadpleegde bronnen.
  1. Dictionnaire des Bureaux de Poste de Belgique 1830-1914, uitgifte 1969.
  2. WEFIS tijdschriften van nr. 12 tot 132.
  3. De Belgische Spoorlijnen – Paul De Kerver, 2008 -2015.
  4. De Inundatie van oktober 1914 – Guido Demere, 2014.
  5. Rijksarchief van België.
  6. Diverse nota uit de verzamelingen van Van San, Baert en Dhont
  7. De censuur in de Eerste Wereldoorlog – Studiekring WO1-WO2
  8. Tarifs Internationaux 1892-1988
  9. Een tocht door Plugstreet – De Krijger – 1997
Andere referenties zijn vermeld bij de documenten waar relevant.
 
Tentoonstellingen :


Post, telegraaf en pakjes in onbezet Belgie 1914-1918
21-22.10.2017IEPER
YPRIFIL 2017 - Regionaal kampioenschap
Regio's Oost- & West Vlaanderen
Competitief
GROOT GOUD 96%
24.02.2018WILRIJK
Tentoonstelling bij Koninkl. Philatelic Club Cosmos
Luc stelt er drie topcollecties ten toon
Demonstratie
via externe deelname
24-26.08.2018CINEY
PHILEXNAM 2018 - Nationaal Kampioenschap
In de Expohallen
Competitief
GROOT GOUD 98 % + Speciale prijs & felicitaties
1ste prijsInfo      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links