Haarzorg(en) ?
Jan BEULLENS

1blad-verzameling


Jan participeerde bij vorige edities van de KeTheFil competities ook al met verzamelingen met verschillende afzonderlijke aspecten binnen zijn interessegebied rond zijn beroep als kapper.

Ook voor deelname aan de 4de editie van de KeTheFil-competitie op 10 maart 2018 te Zellik tekende Jan in en hij pakte er uit binnen de thematische verzamelingen met de hierna weergegeven twee pagina’s, waarbij hij het accent legde bij de problemen, die er zich met haren kunnen voordoen, of die de mensen zich zelf stellen.

Zijn pagina’s bevatten duidelijk het minimum aan vooropgestelde verschillende thematische elementen en hij beantwoordde hiermee zeker en vast aan de KLBP regelgeving. Bij de beoordeling werd ook rekening gehouden met het feit dat Jan tot de “ervaren” filatelisten behoorde (zij het dan eerder in de jeugdklasse). Zijn score was ook dit keer uitstekend.

Samen met de andere deelnemers van De Postiljon, mocht de club eveneens de wisselbeker als beste club ontvangst nemen. Aangezien we deze beker nu drie opeenvolgende keren konden binnenhalen, blijft deze nu ook definitief prijken in de trofeeënkast.

Zijn bladen zagen er als volgt uit:
Tentoonstellingen :


Haarzorg(en) ?
10.03.2018ZELLIK
4de Een/meerbladcompetitie KeTheFil (inzet wisselbeker)
Deelname met 8 leden en 13 verzamelingen
Competitief met 2 pagina's
GOUD +Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links