Le Courrier de La Grande Peche 1730-1940
Luc SELIS

Postgeschiedenis verzamelingEind 2018 startte Luc – als lid van de Nederlandse Academie voor Filatelie - met de publicatie in het tijdschrift “De Postzegel” van reeks artikelen rond “La Grande Pêche”, waarin het post- en telegraafverkeer van, naar en over de kabeljauwvisserij in de Noord-Atlantische wateren in de periode 1750-1990 uitgezet werd. Wij nemen hieruit alvast enkele interessante passages over, die de verzameling verduidelijken.

Wat is “La Grande Pêche?”
De kabeljauwvisserij in de Noord-Atlantische Oceaan vangt aan bij het begin van de 16de eeuw, waarbij vooral Spaanse en Portugese vissers het voortouw namen. De toenemende kolonisatie van gebiedsdelen door vooral de Fransen en de Engelsen zorgden ervoor dat vooral de Franse vissers het voortouw namen in de jacht op kabeljauw in de 4 voornaamste gebieden van de Noord-Atlantische Oceaan: Newfoundland (Terre Neuve), Groenland, Ijsland en de Lofoten (eilandengroep voor de Noorse kust. Vanaf de 18de eeuw vertrokken elk jaar in het voorjaar honderden kabeljauwvissers naar deze rijke visgebieden.

“La Grande Pêche” verschilt van alle andere types van visvangst (zoals kustvisserij) doordat de vissers 8 tot 9 maanden onafgebroken in de visgebieden verbleven. Tot 1845 waren er geen officiële postverbindingen met de afgelegen visgebieden, briefwisseling werd vooral meegegeven met bevoorradingsschepen die heen en weer voeren tussen de visgebieden en Frankrijk en alzo lange tijd de enige wijze waren waarop post uitgewisseld werd tussen de vissers en hun reders en familie in het vaderland. Vanaf 1845 begon de ALLEN LINE een regelmatige postdienst tussen Engeland en Canada, waarbij ook St-Pierre & Miquelon via Halifax bereikt werden.

Er wordt een overzicht verschaft over de wijzen waarop alle soorten van post, verbonden aan “La Grande Pêche”, heen en weer reisden van en naar de visgebieden. De meeste stukken uit deze verzameling dienen als zeldzaam tot zeer zeldzaam beschouwd te worden. De briefwisseling van de French shore wordt niet behandeld.

Epistolaire brieven
Men spreekt over apostolaire brieven, wanneer het gaat om brieven, die een boodschap via derden, al dan niet via allerlei tussenstations, naar zijn bestemming brachten, waarbij een behoorlijke tijd kon verstrijken tussen verzending en aankomst. Specifiek voor “La Grande Pêche” gaat het over brieven, die vanuit de visgebieden, via alle mogelijke schepen die naar het Zuiden reisden, meegegeven werden en in de haven waar het schip eerst aankwam, via de officiële post aldaar naar hun bestemming gebracht werden.

Deze vervoerswijze werd actief gebruikt vanaf begin van de 18de eeuw tot er meer geregelde postdienst van en naar de visgebieden ontstond rond 1850. Omdat de Engelsen de eilanden St-Pierre & Miquelon bezetten tussen 1793 en 1817 was er beduidend minder (Franse) visserij in het gebied en bijgevolg nog minder postverkeer. Naast de (meeste) brieven, die in Franse havens afgegeven werden, vindt men ook brieven gepost in Spanje, Portugal en zelfs Italië. De verzameling toont verschillende voorbeelden. Hierbij twee hieruit:

27.9.1750: Van Lyon naar St. Malo. Tarief 12 sous (=sols, 1/2O van een Frans pond, in gebruik tot 1795).

Een kapitein schrijft aan zijn reden: “ Wij vernemen de slechte vangst van onze Terre-Neuviërs, die zou te wijten zijn aan de pest aan boord… Wij overwegen om de visserij te verlaten.

13.12.1834: Van Lisboa via Spanje, Franse grens St Jean-de-Luz naar St-Brieux. Tarief 22 deciemen (tarief 1.7.1832), 4 dec voor 3de gewicht (10 gr linksboven) +18 dec binnenland 500 tot 600 km vogelvlucht 3de gewicht. Cijfer 2, deel buitenland.

Een kapitein schrijft aan zijn reden: “Ons schip Le Pauline (?) aangekomen in Lissabon. We lossen de kabeljauw en hopen de 22ste in Marseille aan te komen…”.

Brieven van en naar de visgebieden
Via pakketboten – diverse routes, meeste via Engeland

26.7.1855: Van SP&M via Halifax met Engelse pakketboot naar Granville. Tarief 12 deciemen (1ste gewicht) in gesloten postzak via Engeland.


Tweede administratieve stempel van SP&M, een vijftal brieven gekend met deze stempel.

12.1.1875: Van SP&M via Bordeaux naar Cherbourg. Tarief 25ct – Tarif militaire 1.9.1871 tot 31.12.1875. Gefrankeerd met Ceres zegel van 25ct. Stempel “Service de Santé” als bewijs van recht op lager tarief.Enige gekende brief met dit militaire tarief & frankering


Via Franse hospitaalschepen
De levens- en werkomstandigheden op de vissersschepen waren allesbehalve rooskleurig. Om hier enigszins wat verbetering in te brengen, werd in Frankrijk de organisatie “Les oeuvres de Mer” opgericht, die vanaf 1896 hospitaalschepen liet bouwen en op missie zond naar de visgebieden in de Noord-Atlantische wateren.

Daarnaast werden kleine hospitalen en gasthuizen (Foyers de Marins) gebouwd op de kusten van Saint-Pierre, Ijsland en Noorwegen. Bedoeling was, dat vissers konden herstellen van ziekte en verwondingen en tevens af en toe een beetje rust kregen in een meer comfortabele omgeving, dan die van de kleine vochtige en stinkende slaapbritsen op de vissersschepen.

Hospitaalschepen werden ook gebruikt als relais-station voor het uitwisselen van brieven van en naar de vissers. In de periode 1897 tot 1917 werden niet minder dan 537.000 brieven behandeld, volgens de archieven van de organisatie. Een enorme hoeveelheid, verbazingwekkend als men weet dat slechts enkele tientallen van deze brieven bewaard zijn gebleven.

Ook hier weer enkele voorbeelden uit de verzameling:

     
Briefomslag uitgedeeld in Maison des Oeuvres de Mer (Foyer des Marins) in SP&M, afgegeven aan hospitaalschip St-Pierre II, gefrankeerd bij aankomst in St-Servan Frankrijk op 26.9.1901 (15ct. Tarief van 1.5.1878) verzonden naar Matignon.


     
Brief op zee ontvangen door hospitaalschip Ste-Jeanne, gepost te St. Pierre & Miquelon op 5.6.1923 naar Frankrijk, aankomst 13.9.1926. Enige gekende brief van dit schip.


Via de reguliere postboten van St-Pierre & Miquelon
Tussen de eilanden van St. Pierre & Miquelon waren ook meerdere officiële postboden in dienst vanaf late 19de eeuw. Zij verzorgden de verbinding met Halifax en onderweg namen ook zij post aan van vissersboten en hospitaalschepen, welke ze op hun route tegenkwamen. Aan boord van deze postschepen werden echter geen stempels geplaatst op de behandelende post; die werd afgegeven op de postkantoren op hun route zonder verdere interventie.

Onderstaand enkele briefkaarten van de postboten van SP&M:

De postboot Pro Patria
in gebruik tussen 1893 en 1931
De postboot Miquelon, bedekt met ijs ..
(circa 1950)

Via diplomatieke valies
Zoals in de meeste landen en kolonies bestond er ook een postdienst via de zogeheten “Diplomatieke valies”. De brieven werden in een gesloten en verzegelde koffer geplaatst en werden nooit gecontroleerd, ook niet tijdens oorlogsomstandigheden. Hoewel uitsluitend bedoeld voor het versturen van confidentiële diplomatieke post, werd er blijkbar toch als eens een uitzondering gemaakt. Tot op heden is slechts één enkele brief gevonden, die onbetwistbaar met de diplomatieke valies uit de kolonie naar Frankrijk is gebracht en lokaal met de gewone post naar de bestemming vervoerd werd.

Brief afgegeven op het Frans consulaat te St.John’s, Newfoundland. Blauwe stempel “Ministère des Affaires Etrangères” en “SIMPLE TAXE” om te vermijden dat de brief in Frankrijk alsnog met strafport belast zou worden. Van Parijs op 18.11.1932 verstuurd naar St. Servan. Het betreft een brief van Kapitein Grumellon aan zijn echtgenote – weinig diplomatieke inhoud dus. Enige gekend exemplaar tot dusver.

Briefwisseling tijdens de 1ste wereldoorlog
Van bij het begin van WO I viel de kabeljauwvaart naar de N-Atlantische wateren zo goed als volledig stil. De redenen daarvoor zijn vrij logisch: vele vissers dienden zich te melden voor dienst in het Franse leger, vele vissersboten maar ook hospitaal- en bevoorradingsschepen werden door de militaire overheid opgeëist en de Duitsers werden actief met onderzeeërs en mijnenvelden op de scheepsroutes en nabij de Franse havens. Dit leidde dan ook tot het nagenoeg volledig opdrogen van het postverkeer. De enige tot dusver gekende vijf brieven werden teruggevonden bij een familie van een visser, die in april 1918 naar de Grand Banc bij Newfoundland ging vissen en in oktober, kort voor het einde van de oorlog naar Frankrijk terugkeerde.

De matige kwaliteit van deze vijf brieven is te wijten aan hu verblijf van 6 maanden op een vochtige vissersboot, maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt door hun zeldzaamheid: het zijn de enige gekende brieven van “La Grande Pêche” tijdens WO I.

Luc toonde de vijf brieven – wij nemen hier slechts de eerste over:

5.4.1918: Eerste brief van Chartres naar een visser aan boord van de driemaster-gaëlette Saint Meen (met kapitein Léssard) in de haven van Bordeaux.


Ontvangen op het schip op 9 april. Tarief 15ct, binnenlands tarief van 1.1.1917

Briefwisseling met de Franse Antillen
De Franse kolonies Martinique en Guadeloupe behoren tot de Bovenwindse Eilanden van de Kleine Antillen. De inheemse bevolking, incluis de slaven die er in de 17de eeuw door Franse handelaars naartoe gebracht zijn, waren en zijn liefhebbers van kabeljauw en er was dus ook een bloeiende handel in de vis, gevangen in de Noord-Atlantische wateren. Van deze handel zijn ook (zeldzame) postale sporen te vinden.

Een stuk hieruit:

26 juni 1864: Van Pont-à-Pitre (Guadeloupe) met Engelse pakketboot naar Granville. Frankering Aigle met stomme puntstempel.


Tarief 1,40Fr (dubbelport), nieuw tarief vanaf 1.1.1857.


Vrachtbieven en diversen


5.4.1851 Van London naar Cadiz Binnenzijde van de brief
Telegrammen
Er waren op het eiland St-Pierre twee telegraafkantoren via een rechtstreekse onderzeese kabel met Frankrijk en New-York verbonden.

5.4.1851 Telegram: Compagnie Française du télégraphe de Paris à New York op 30.6.1887.

Gecodeerd van Bordeaux naar St-Pierre à Miquelon.

Gezien de grote concurrentie in de kabeljauwvisserij werden vele telegrammen gecodeerd.Ocean Letters
Een Ocean letter is een zeldzaam type telegram, verstuurd van een schip naar een ander schip dat de boodschap op een speciaal formulier noteerde en deze per port verstuurde vanuit de eerste haven waar men aankwam. Ocean letters zijn op zich al relatief zeldzaam; deze met betrekking op La Grande Pêche zijn uiterst zeldzaam.

Lettre-Ocean van Compagnie Radio-Maritime. Op4.8.1925 getelegrafeerd van chalutier Viana naar mailboot SS De Grasse, die de boodschap aan land bracht in Le Havre en per post verstuurde naar Mme Grumellon, vrouw van de kapitein van de Viana (trois-mats gaélette, vergaan in storm op 27 mei 1932).

Afzender is Celestin Grumellon, kapitein en marine-bioloog die zijn ervaringen op de Grand Banc meedeelt. Tarief 50ct, voor brief binnenland.

Tot dusver een bondige resumé van het artikel, dat Luc, verdeeld over verschillende maandbladen van “De Postzegel” – uitgiftes KVBP – publiceerde.

Zowel het plan als de verzameling zelf, waarmee hij voor het eerst competitief uitpakte te Wetteren in 2019, werd opgesteld in het Frans en in het Engels, allebei officiële FIP talen. De verzameling telde meteen vanaf de start 7 kaders aan 16 pagina’s.

Het plan in het Frans en Engels:


Introduction
Depuis le XVIe siècle, beaucoup des bateaux de pêche français naviguent vers les riches eaux de pêche de l’Atlantique Nord, autour de Terre-Neuve, du Groenland, de l’Islande et de la Norvège, pour pêcher la morue, un aliment très prisé en France et dans ses colonies. Les bateaux de pêche sont restés plusieurs mois, parfois de février à novembre, dans les lieux de pêche, loin de la famille et des amis. Le trafic de courrier entre les bateaux de pêche et leur équipage, d’une part, et leurs familles et les armateurs, d’autre part, suivait les itinéraires les plus divers. Avant 1845, il n'existait aucune liaison postale officielle entre les lieux de pêche et les pays d'origine. Il n'y avait que des lettres épistolaires, des histoires transmises aux capitaines et transmises aux destinataires. Les récits ont été écrits dans une lettre à l’arrivée dans les ports européens et amenés à leur destination avec le courrier local, une communication indirecte. Avec l’introduction des paquebots entre les lieux de pêche et l’Europe vers 1845, un trafic postal plus ou moins normal a progressivement commencé à apparaître. Mais d'autres voies ont également été utilisées : par les navires-hôpitaux, les navires d'assistance militaire et les navires de ravitaillement.

But de la collection

La collection présentée donne un aperçu détaillé de l’ensemble du trafic de lettres et de télégrammes relative au La Grande Pêche entre 1730 et la seconde guerre mondiale. Tous les itinéraires postaux possibles sont montrés, avec une attention particulière pour les différents tarifs postaux possibles. Une attention particulière est également accordée au contenu de la correspondance fournie, le cas échéant.

Plan de la collection.
1. Les lettres épistolaires
2. Saint Pierre & Miquelon
3. Terre-Neuve
4. Nouvelle Ecosse
5. Groenland 6. Norvège
7. Islande
8. Navires-hôpitaux
9. Foyer des Marins
10. Navires d’assistance militaire
11. La valise diplomatique
12. La Grande Guerre
13. Le commerce triangulaire
14. Les télégrammes
15. DiversIntroduction
Since the sixteenth century, many French fishing vessels have been sailing to the rich waters of the North Atlantic, around Newfoundland, Greenland, Iceland and Norway, to fish cod, a very popular source of food in France and its colonies. The fishing boats stayed for several months, sometimes from February to November, in the fishing grounds, away from family and friends. Mail traffic between fishing vessels and their crews on the one hand, and their families and shipowners, on the other, followed the most diverse routes. Before 1845, there were no formal postal links between the fishing grounds and the fishermen’s countries of origin. There were only epistolary letters, stories told to the captains and passed on to the addressees. The stories were laid down in letters, posted on arrival in European ports and brought to their destination with local mail, an indirect communication. With the introduction of mail steamers between the countries near the fishing grounds and Europe around 1845, a normalised postal traffic gradually began to appear. But other, more peculiar routes were also being used: by hospital ships, military assistance ships and supply ships.

Purpose of the collection
The collection presented gives a detailed overview of all the traffic of letters and telegrams related to the cod fishing expeditions between 1730 and the Second World War. All possible postal routes are shown, with particular attention to the various postal rates on these routes. Particular attention is also given to the content of the correspondence provided, where appropriate.

Plan of the collection
1. Epistolary letters
2. Saint Pierre & Miquelon
3. Newfoundland
4. Nova Scotia
5. Greenland
6. Norway
7. Iceland
8. Hospital ships
9. Seafarers’ homes
10. Military Assistance Vessels
11. The diplomatic bag
12. The Great War
13. Triangular trade
14. Telegrams
15. Miscellaneous


Bronnen:
HISTOIRE DE LA GRANDE PÊCHE – Robert de LOTURE – Editions L’Ancre de Marine – 1994 - L’ŒUF des MER – Amiral Henri DARRIEUS – Editions L’Ancre de Marine – 1990 - FORCATS DE L’OCEAN – Lionel MARTIN – Editions HERMÉ – 1986 - LA GRANDE PÊCHE – Abbé GROSSETETE – Editions L’Ancre de Marine – 1988 - MAIL FROM THE FRENCH SHORE OF NEWFOUNDLAND – J. TAYLOR & H. SLABBINCK – Friesenpress – 2014 - LA GRANDE PÊCHE – Joseph BERGIER - Les Feuilles Marcophiles – 1992 - LES GOELETTES FLAMANDES A ISLANDE – Jean-Pierre MELIS – Editions Chasse-Maree – 2006 - POSTE MARITIME PREPHILATELIQUE – BERGIER/POTHION – Les Feuilles Marcophiles – 1990 - LA DESSERTE DES COLONIES FRANCAISES PAR LES PAQUEBOTS REGULIERS BRITTANIQUES, ET LES TAXES APPLIQUEES SUR LES CORRESPONDANCES NON AFFRANCHIES EN PROVENANCE DES COLONIES DE 1849 A 1863 – Henri TRISTANT – Les Feuilles Marcophiles – 1990 - LE COURRIER DE LA GRANDE PECHE – Langlois/Salles/Parlange et autres – La Documentation Philatélique – Janvier 1959 - PECHEUR D’ISLANDE – Pierre LOTI – 1886 - Archives of LLOYDS Ships Register. - Tarifs pour ou des Militaires – Jean-Louis BOURGOUIN. World Wide Web. - OCEAN Letters – Introduction – Roger HOSKING - OCEAN Letters – The Sequel – Roger HOSKING - Catalogue des Timbres de France – Yvert&Tellier – 1978 - Catalogue des Timbres des colonies Françaises – Yvert&Tellier 2007 - Les Armateurs de Bordeaux – Bordeaux Aquitaine Marine – World Wide Web - Les bateaux de la Bretagne Nord aux derniers jours de la voile. Jean LE BOT. Grenoble : Glénat, 1990. - Les pêcheurs français en Islande. Reykjavik, Elin PALMADOTTIR. Islande : Edition Mal Og Menning, 2005. - Mémoire de la pêche. Guy PRIGENT. Rennes: Apogée, 2007. - La grande aventure des Terre-Neuvas de la baie de Saint-Brieuc. Christian QUERRE. Saint-Brieuc : éditions du Dahin, 1998. - Souvenirs de Binic (1900-1960). QUERRE, Christian LERIBAUX, Philippe. Binic : éditions du Dahin, 2004. - JOURNAL DE BORD – NAVIRE GURE HERRIA – Capitaine Célestine GRUMELLON – 1935. - The Guardian Archive/first-cod-war-iceland-britain-fish-1958. - Internet / The World Wide Web – Various.

Tentoonstellingen :


Le Courrier de La Grande Peche 1730-1940
15-16.06.2019WETTEREN
WETTERIANA 2019 - Regionaal Kampioenschap
Regio's O.+ W. Vlaanderen
Competitieve deelname
GROOT GOUD 96% + Grand Prix geschenk Min. van Staat Herman De Croo
via externe deelname
16 - 18.12.2021S HERTOGENBOSCH - NL
HERTOGPOST 2021
Nationale competitieve tentoonstelling
Competitief
GROOT GOUD 96 % + 1ste Prijs
10 kaders (via externe deelname)
31.3 - 3.4.2022BOEDAPEST (HONGARIJE)
HUNFILEX 2022
Internationale FIP Tentoonstelling
Competitief
GROOT VERGULD ZILVER 85%
Titel: Mail from the great cod fishery 1730-1940 (Via externe deelname)
10 - 12.06.2022ANTWERPEN
ANTVERPIA 2022
Nationale Competitieve tentoonstelling
Competitief
GROOT GOUD 97 % 1ste prijs
Medaille vd Koning bekroning voor alle inzendingen Antverpia (via externe deelname)
27 -29.10.2022ULM (D)
Duits Kampioenschap postgeschiedenis
Postgeschichte Live
Deelname
Geen quotering
via externe deelname
8-12.11.2022CAPE TOWN - ZUID AFRIKA
Cape Town 2022
Internationale FIP Tentoonstelling
Competitief
GOUD 90 %
Onder titel "Mail from the Great Cod Fishery 1725-1940 (Externe deelname) 
Info/b>      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links