Ierland - Dienstpost
Paul Henri VANDORMAEL

Traditionele verzameling


Eén van de accenten die ons lid, Paul, uitgewerkte binnen zijn grote filatelistische passie Ierland vormt de dienstpost bij de Ierse Posterijen in de periode 1981 tot 1991.

 In de verantwoording – toelichting die hij bij zijn verzameling voegde en tegelijk ook als inleiding bij de verzameling fungeerde, lezen wij dat de Ierse Republiek sinds haar ontstaan in 1922 nooit dienstzegels kende. Daar zij voor haar postdienst een eigen “imago” wenste, werden voor de briefwisseling van de Ierse postdiensten verschillende stukken in omloop gebracht, zowel voor de “binnendienst”, te weten de postkantoren onderling als voor de “buitendienst”, ttz briefwisseling naar het publiek toe.

De toenmalige verzameling bestaat niet meer in uitgewerkte vorm, maar als ontmantelde versie wél. Op een commentaarblad bij de jurering te Vilvoorde lezen wij, dat de jury van oordeel was dat er teveel tekst bevatte. Hij besteedde inderdaad veel aandacht om de minuscule verschillen, die er dikwijls tussen de diverse stukken, vooral dan bij de brieven, waren tot in het detail uit te leggen. Kwestie om de postale kennis te laten primeren.


Structuur van de verzameling:

Type I - Stukken met het Ierse Staaswapen : de harp
In heraldische termen is het Ierse Staatswapen azuurblauw beladen met een harp gewond naar rechts van goud (goudkleuring). Op de poststukken wordt het Staatswapen in zwart uitgevoerd.
Bruine vensteromslag 130 x 104
Type dienstbrief C.7.M. 292
Midden: staatswapen 10 x 17
Zwarte rondstempel Ø 25 met staatswapen 8x15 + indicatie “Ioctha GO h-Oifigiùil” = Betaling dient officieel beschouwd = dienstpost
Antwoordbrief met portvrijdom door de Ierse Post ter beschikking gesteld aan derden voor briefwisseling aan haar diensten.
Groene dienstkaart P.& T. 126 x 104 voor bestellen volume I - Zwarte rondstempel Ø 25 met staatswapen 10 x 14 + indicatie “Ioctha GO h-Oifigiùil” = Betaling dient officieel beschouwd = dienstpost
Antwoordkaart met portvrijdom bestemd voor het publiek, maar uitsluitend voor het bestellen van supplementen op de “Eolai an Phoist 1982” = postgids 1982


Type II - Stukken met de postlogo type 2
Dit omhelst brieven voorzien van een ingedrukte rechthoekig groen vlak met 4 gele volle golvende lijnen en het woord Post en onderlijnd door de dienstaanduiding “Postage Paid – Postas loctha” Alle documenten hebben een ogenschijnlijk identiek postlogo, maar toch zijn er merkelijke verschillen wat betreft tekening, afmetingen, kleuren enz afhankelijk van de leveranciers. Eén constante: de golvende lijnen zijn steeds 9 mm lang. Het woord “POST” heeft altijd dezelfde kleur als de briefomslag.
Dienstbrief 220 x 111 logo 32 x 22
Kleur: donkergroen
Dienstbrief 160 x 111–logo 32 x 20 – kleur: grasgroen Glenmature Quality aan binnenkant Post 18 x 6,5 Postage Paid:15 x 2 Postas Iochta:16x2 Blauwe rondstempel Ø 39 GPO (General Post Office)


Type III - Stukken met de postlogo type 2 én ingedrukt tekstveld
Hierbij een onderscheid tussen tekstopdruk op 1/3 van de briefrand en 1/2 van de briefrand en andere opdrukken in combinatie met andere accentpunten, die het verschil tussen de verschillende stukken uitmaken – Alle stukken van dit type zijn wit.
Merk Glencormac omslag 221x111 dd 1984 Afstand briefrand ± 35 mm Logo 21,5 – blauwachtig groen – lijntjes:helgeel Postage paid 17x2 – Postas Icotha 18x2 G.P.O opdruk – Dunne druk General Post Office Dublin – ronde O in Office - Romeinse I na Dublin - Geen puntje achter Ireland
Aangetekende dienstbrief dd 1190 MerGlencormac Omslag 163 x 110 – Afstabd bladrand 30 mm Logo 30x21 en bladgroen Lijntjes oranjebruin dun – Post 16,5x5,5 Postage paid 17x2 Postas Icotha 18x2 GPO 46x2 bladgroen dikke druk College House Townsend Streed Dublin 2.

 
Merk Glenmature omslag 220 x 110 dd 1989 Afstand briefrand ± 35 mm Logo 32 x 22 en olijfgroen – lijntjes: oranjegeel Post 18 x 6 – Postage paid 15x2 Postas Icotha 16x2 G.P.O opdruk – Dunne druk – Ovale O in Office Arabische 1 na Dublin Puntje achter Ireland. Merk Lismore omslag 220 x 110 dd 1990 Afstand briefrand 48 mm Logo 18x16,5 - Lijntjes: oranjebruin op olijfgroen, dunner.Postage paid 14,5x1,5 Postas Icotha 15x1,5 GPO donkergroen dikke druk – ronde O in Office Romeinse I na Dublin Puntje achter Ireland


Type IV - Stukken met de postlogo type 2 en tekstveld beneden
De dienstbrieven zijn hier bruin of wit en de tekstlijnen kunnen één- of meerlijnig zijn. Ook hier in de tekstlijnen minuscule verschillen zoals bij type III
Twee types van éénlijnigen

 Witte dienstbrief met nummering 34 dd 1988

Witte vensteromslag dd 1989 met groene gelegenheidstekst Oireachtas = Festival én staatswapen op sluitklep

Twee types van vierlijnigen

 Bruine dienstomslag met Romeinse I na Dublin Ronde O in Office en puntje na Ireland

Witte dienstomslag met Arabische 1 na Dublin Ovale O in Office en puntje na Ireland


Type V - Luchtpostbrieven
Ook hier de kleuren bruin en wit, afwijkende details en uiteraard de bijkomende opdruk PAR AVION
Witte dienstomslag met Romeinse I na Dublin Ovale O in Office en zonder puntje na Ireland
Bruine Dienstomslag met Romeinse I na Dublin Ronde I in Office en met puntje na Ireland


Type VI - Dienstportpakket & stukken zonder postlogo
Enkele voorbeelden :
Brief zonder dienstlogo maar ipv daarvan voorzien van lijnenstempel met vermelding ioctha (=port betaald).
Aangetekend dienstportpakket met kleefvignet met ingedrukt dienstpostlogo


Tentoonstellingen :


Ierland - Dienstpost
05+06.10.1991VILVOORDE
17de intergewestelijke tentoonstelling in het Cultureel Centrum
Competitieve deelname
VERZILVERD BRONS - 65% 
Info/b>      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links