Treinen
Antoine MAES

Jeugdverzameling


1. Omschrijving :

In onze club was Antoine één van de pioniers bij het jeugdig verzamelen. Onder de ouderlijke vleugels hield bij postzegels bij waarop tal van oude en recentere treintjes prijkten.

De verzameling telde maximaal 2 vlakken van 12 pagina's en werd gekenmerkt door een aaneenschakeling van postzegels en handgeschreven titels.

Het originele plan noch de hele verzameling van Antoine waren retraceerbaar. Toch bestond er nog een deel van deze voorloper qua jeugdfilatelie in onze club en zo konden wij ons toch nog een beeld van zijn proefstuk maken en u toch nog informatie bezorgen.

Destijds werden dergelijke verzamelingen op competities nog getolereerd, maar niet zonder dat ze becommentarieerd werden. Deze opmerkingen kwamen volgende verzamelaars in de club ten goede. Bij hen werd er dan getracht om niet dezelfde fouten te maken.

Algemene opmerkingen, die voor vele beginnende filatelisten gelden en die bij hem van toepassing waren:

* Nooit teveel postzegels op één blad
* Variatie aan getoonde stukken brengen - Alleen maar postzegels is uit ten boze.
* Alle postzegels moeten onberispelijk zijn (geen kreuken of ontbrekende tanden)
* Juist voldoende tekst bij de getoonde zegels toevoegen om het getoonde te verduidelijken

 

  De eerste treinen  
Stoomtrein Dieseltrein Elektrische trein Futuristische trein

 


2. Plan :
 

 
 De eerste treinen
    - Oude treinen in de wereld
     - 100 jaar treinverkeer in Japan

 Van stoomtrein tot diesel

 De trein vandaag en in de toekomst

 Elektrische treinen

 Belgische stoomtreinen & locomotieven

 Arbeiders bij het spoor

 Het landschap rond de trein

 De passagiers
 

 


3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

Treinen
20+21.04.1974KAMPENHOUT
4de clubtentoonstelling in het RMS (Ter Bronnen) i.s.m. de culturele diensten vd de Canadese ambassade en de oud-leerlingenvereniging van het RMS en met de "Dag van Canada"
Competitief
Onder titel "Spoorwegverkeer & treintje spelen"
21+22.10.1978BOORTMEERBEEK
6de postzegeltentoonstelling "De Postiljon" in de gildezaal
Niet competitief
04+05.11.1978LIER
5de intergewestelijke tentoonstelling Jef Raemaeckers in de Rijksmiddenschool Karthuizers
Competitief
DIPLOMA 52,50%
Faiencetegel als souvenir


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links