Brouwerij van Haacht
Benny FONDERIE

Niet competitieve verzameling


1. Omschrijving :

Ons lid Benny is gepassioneerd door alles wat met de huidige "Brouwerij Haacht NV" te maken heeft en verzamelt dan ook alles wat hij hierover vindt, gaande van kroonkurken over bierviltjes tot alle types van glazen, bakken, affiches, brieven en kaarten en vele andere.

Wanneer Benny tijdens verschillende grote clubmanifestaties met zijn verzameling voor De Postiljon uitpakte om ze aan het grote publiek te tonen, deed hij dit tot dusver op twee verschillende wijzen:

1. In 2003 presenteerde hij op 5 kaders a.h.v. een uitgebreide documentatie de geschiedenis van melkerij t/m de brouwerij van vandaag: Foto's, briefwisseling, kaarten, promotiemateriaal e.a.
Kortom: een gevarieerd aanbod met vaak verassende aspecten voor de kijker, maar wel in zijn totaliteit passend binnen de "beperktheid" van kadervlakken.

2. In 2005 zette Benny de brouwerij op een totaal andere manier in de kijker. Naast 5 kaders met merendeels ander materiaal dan in 2003, pakte hij uit met een grote stand met interessante memorabilia, die helemaal niet binnen kadervlakken passen, zoals bierbakken, glazen, miniatuurmodellen camions, marketingborden en vele andere. Echt teveel op om te noemen.

3. In 2009 liet hij ons kennismaken met 110 jaar Brouwerij via situeringsschema’s met foto’s en teksten binnen vijf tentoonstellingskaders in de gelegenheidstentoonstelling van het regionaal kampioenschap filatelie Brabant “Proboten 2009”, een organisatie van de club zelf. Daarnaast in een ruime memorabiliastand aandacht voor vele nevenfacetten (in de zin van de tentoonstelling van 2005), alleen nu toegespitst op andere invalshoeken.

In een periode van meer dan 110 jaar maakte Brouwerij Haacht een sterke technologische evolutie door. Een streven naar modernisering met respect voor de traditie heeft haar ontwikkeling altijd gekenmerkt.

Een voorproefje van zijn verzameling :

Op 14 juni 1898 werd in een brouwerij, gebouwd naast de bestaande melkerij een eerste bier van hoge gisting gebrouwen.
 

In 1902 nam Eugène De Ro het besluit om over te schakelen naar de productie van bier van lage gisting. Hij vormde de brouwerij om en bouwde een bijhorende mouterij. Na een tiental voorspoedige jaren legde de brouwerij bij het begin van de eerste wereldoorlog de productie stil om in 1915 terug op te starten. Men dacht meteen aan verdere uitbreiding en modernisering.

In 1920 - 1923 rees een totaal nieuwe brouwerij uit de grond op: een ketelhuis, een centrale voor de productie van elektriciteit, een dubbele brouwzaak, een mouterij, nieuwe kelders voor gisting en lagering, een machinekamer met koelcompressoren, luchtcompressoren, pompen, een hal voor het reinigen, vullen en verzenden van vaten en een kuiperij. Veel aandacht ging naar de uitvoering van de voorzieningen voor warm en koud water.

In 1929 werden de activiteiten van de melkerij beëindigd zodat alle aandacht kon gaan naar de productie van verschillende soorten bier: Bock, Export, Pilsen en Stout-Ale. In 1937 behaalde de brouwerij een vooroorlogs productierecord van 523.000 hl.

In de jaren 1932 - 33 bouwde de brouwerij een derde brouwzaak en breidde haar lagerkelder uit voor 66 tanks van 550 hl elk. In 1936 werd de mouterij stilgelegd en de productie van mout overgedragen naar de overgenomen brouwerij Bavaro Belge in Brussel.
Reeds vóór de tweede wereldoorlog verwierf de Brouwerij meerderheidsparticipaties in andere brouwerijen. Enkele jaren na de oorlog nam Alfred van der Kelen, schoonzoon van Eugène De Ro, de leiding over. Onder zijn impuls werd een omvangrijk vastgoed opgebouwd.

In 1945 werd een installatie gebouwd om ontijzerd en onthard water te verkrijgen, nodig voor het brouwen en het reinigen van vaten en flessen voor het ketelhuis. Tot na de tweede wereldoorlog produceerde en verkocht de brouwerij alleen vatenbier. Dan begon de productie van bier in flessen.
De eerste machines werden geïnstalleerd in het gelijkvloers van de vroegere mouterij en ook in andere afdelingen verscheen nieuwe apparatuur.

Aandacht voor het bier was één zaak, aandacht voor het personeel een andere:

Begin van de jaren vijftig werd er dan een bottelarij en een limonadefabriek gebouwd. Men schakelde over van houten naar aluminium vaten.

In de jaren zestig deed de brouwerij proeven voor het filteren op kiezelguhr. Frédéric van der Kelen, zoon van Alfred, kwam in 1969 aan het hoofd van de brouwerij en hechtte veel belang aan de promotie van het bier.

Vanaf de jaren zeventig werden alle bieren op kiezelguhr gefilterd. In de bottelarij en de waterafdeling kwamen geleidelijk aan nieuwe machines en er werd een punt gezet achter de productie van mout in Brussel. Vanaf dan kocht de brouwerij de mout aan. In 1978 en 1979 weden de eerste cilindroconische tanks geïnstalleerd.¨Het conditioneren van vatenbier werd in 1980 over heel de lijn vernieuwd en geautomatiseerd.

In 1985 breidde de bottelarij flink uit en de installatie voor de productie en afvulling van Pepsi-Cola werd een feit. In 1986 werd het gebouw met de elektrische centrale ontruimd, gerestaureerd en omgebouwd tot administratief hoofdgebouw. In 1987 maakt de brouwerij zich op voor de vernieuwing van het hele productieproces.

In de jaren negentig werd het krachtig station voor afvalwaterzuivering voltooid, gisting en lagering werden uitgebreid, er werden nieuwe cilindroconische tanks geplaatst, de productie in een derde, volledig computergestuurde brouwzaak ging van start. De oude lagerkelders werden afgebroken en vervangen door nieuwe magazijnruimtes. Brouwerij Haacht behaalde het ISO 9001 certificaat en vierde in 1998 uitgebreid haar 100-jarig bestaan.

Besluit:

De voorbije halve eeuw stond in het teken van de uitbreiding van het gamma. Brouwerij Haacht bracht naast haar sterproduct "primus" limonade, mineraalwater, wijnen en aperitieven op de markt. Het bieraanbod verbreedde aanzienlijk met o.a. Adler, witbier Haacht, Adbijbieren Tongerlo, Charles Quint en Gildenbier. In 1998, bij het 100-jarig bestaan van Brouwerij Haacht bedroeg de brouwcapaciteit meer dan 1 miljoen hl. per jaar.

Honderd jaar geleden telde België maar liefst 3.223 brouwerijen. Vandaag blijven er een goede 100 over in een gestabiliseerde markt. Als onafhankelijk bedrijf is Brouwerij Haacht één van de topbrouwers van het land die in de loop van de jaren haar positie kon bestendigen en versterken, dankzij de overname van kleine brouwerijen en de uitbouw van een aanzienlijk vastgoedbezit. In deze maakte de brouwerij een sterke technologische evolutie door. Het streven naar modernisering met respect voor de traditie kenmerkte haar ontwikkeling.

Benny werkte zijn hele leven bij de Brouwerij en was er met hart en ziel aan verknocht en dat uit zich ook in de prachtige verzameling die hij bijeenspaarde en waar wij - via de tentoonstellingen met de postzegelclub - mee getuige mochten van zijn.


2. Tentoonstellingen in samenwerking met De Postiljon :
Brouwerij van Haacht
28+29.06.2003BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2003 - Provinciale Competitieve
Tentoonstelling "Brabant" in de Sporthal
Niet competitief
Onder titel "Van melkerij tot brouwerij van vandaag"
18.06.2005BOORTMEERBEEK
FILATELIE- & JUDOHAPPENING
n.a.v. voorverkopen Judo, 75 j Belgische Radio en Tapijten in de Sporthal
Niet competitief
Onder titel "Van melkerij tot brouwerij van vandaag" + aparte memorabiliastand in het randprogramma
Einde 2005 - Begin 2006HAACHT
Tentoonstelling in de tentoonstellingskasten van het gemeentehuis
Demonstratie
Onder titel "Brouwerij Haacht in de kijker 1898-1998" Selectie aan postaal materiaal, memorabilia en utensilien
30.10 t/m 01.11.2009BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2009 - Regionaal Kampioenschap
Tentoonstelling "Brabant" in de sporthal
Niet competitief
Prijs van het publiek
Vijf tentoongestelde kaders in het kader van "110 jaar brouwerij Haacht"
27 t/m 29.04.2012BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. de Week van de Amateurkunsten. Thema: Home Made
Stand van de club in de Oude Malterie, Leuvensesteenweg 354, samen met werk van een 20-tal leden van de kring
Demonstratie
Enkel postaal materiaal (oude postkaarten, oude omslagen met afstempeling en/of drukwerk van de Brouwerij en een factuur anno 1941 met fiscale zegels).
06.09.2015BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest !" - Verenigingendag - Editie II
Tentoonstelling van het werk van 21 leden in de verenigingsstand aan de sporthal
Demonstratie
Fragment van 4 pagina's uit deze verzameling


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links