Het vliegveld van Keerbergen
Marcel VAN DEN EYNDE

Niet competitieve verzameling


1. Omschrijving :

Marcel Van Den Eynde verzamelde op filatelistisch vlak en ook niet-filatelistisch alles wat met zijn woonplaats Keerbergen te maken heeft. In dat opzicht trad hij in het verleden al vaker naar buiten en kwam zo soms ook verrassend uit de hoek.

Wie nu zegt dat Keerbergen over een vliegveld beschikte, kijkt erg verbaasd op. En toch was dat zo.

Marcel wijdde er speciale aandacht aan en stelde zijn “speciale” verzameling met postkaarten, foto’s en documenten samen. Een écht plan had de verzameling niet.
Het concept van Marcel was per pagina één stuk te laten zien en er de nodige relevante uitleg bij te geven.

Op 20 april 1932 werd de “Champ d’Aviation de Keerbergen”
naamloze vennootschap – opgericht door:

 • Georges Goelens en echtgenote Brussel 80 aandelen

 • Marcel Goelens Brussel 10 aandelen

 • Yvonne Goelens Brussel 10 aandelen

 • Ernest de Neck Gent 40 aandelen

 • Marcel en Lucien de Neck Gent 40 en 10 aandelen

 • Jean-Jacques Dufeys St Gillis 10 aandelen
   

Deze had tot doel:

 • De uitbating van een vliegveld en van een vliegschool, van een clubhouse en bijgebouwen Aankoop, huur en verkoop van toestellen

 • Herstelling en onderhoud van vliegtuigen voor het toerisme

 • Aankoop en verkoop van oliën en vetten

 • Organisatie van luchtdopen en luchtfotografie

 • Alles wat verband houdt met de luchtvaart of andere sporten.

De maatschappij werd opgericht voor een periode van dertig jaar vanaf 1932.

Het beginkapitaal was 250.000 franken, vertegenwoordigd door 500 aandelen van 500 frank elk. Het bevatte een hoeve (Keulenshoeve) met hof en gronden met een totale oppervlakte van ± 24 hectaren. Blijkbaar was Ernest de Neck de initiatiefnemer want hij ondernam alle studies, werken, onderhandelingen, stappen en uitgaven tot oprichting van de maatschappij en regelde een optie tot aankoop van een Renard RSV 32/100 (OO-ALP).

De familie Goelens-Lints was eigenaar van de gronden waarop het vliegveld zou gevestigd worden.


Postkaart verstuurd van Keerbergen naar Berchem met het vliegveld aan de vlieghavenlaan in 1957


In 1932 liet Georges Goelen vlak voor de Hei-of Ceulenshoeve een particulier vliegveld aanleggen onder benaming “Cogéa” met een oppervlakte van 30 ha.

De Heihoeve werd een bar-restaurant-laiterie met een groot terras.
Het eerste vliegfeest vond plaats op 9 september 1934. Men kon er toen vlieguitstapjes maken aan 30 en 50 frank.


Fotokaart met zicht op het vlieghaventerrein met gebouwen

Tijdens de 2de wereldoorlog werd het vliegveld in beslag genomen door de Duitsers die er een schijnbasis van de Luftwaffe van maakten. Het werd ook een oefenschool voor piloten. Nieuwe en smaakvolle gebouwen werden in de bossen opgericht en ze bestaan nu nog (horen bij het Koninklijk Atheneum). Ze werden gebruikt als rusthuis voor herstellende officieren. In 1963 was het einde van het 30jarig bestaan van Cogéa nakend. Op de plaats van het vliegveld werd er een meer gegraven omringd door een 300-tal bouwplaatsen van elk 30 aren. Men heeft toen ook de Ceulenshoeve met de grond gelijkgemaakt.

Uit het ruime aanbod aan foto’s in de verzameling van Marcel pikten wij er twee uit, die te maken hadden met crashes die er ter plekke gebeuren. Markante gebeurtenissen dus:
 

Foto van Franz Burniaux 1932 - noodlanding van een toestel van een smaldeel van Evere
Burniaux vloog in die periode bij het 11de smaldeel te Evere

Het handelde zich hierbij om een Briguet 19 B 1-5 en de noodlanding zou gebeurd zijn bij de officieuze opening van het vliegveld op 7 juli 1932.

Foto van André Geens met de piper PA Supercruiser (OO-SCE) met als constructienummer 12-428 (EX – NC 7559 H). Toestel had attest van luchtwaardigheid 657 en stond geregistreerd op de naam van Cogéa SA – Keerbergen op 8 april 1947.
 

Krantenknipsel uit “La Libre Belgique van 14.05.1947
 

Bij de officiële inhuldiging van de luchthaven botste de PIPER PA Supercruiser (OO-SCE) op een hoogte van 200 meter en een andere Piper type PA 12 Supercruiser.

De piloot en zijn twee passagiers werden zwaar gewond. De drie passagiers in het andere toestel werden bij de crash gedood.


2. Tentoongesteld buiten categorie :

Het vliegveld van Keerbergen
12.04.1998KEERBERGEN
Tentoonstelling in het heemmuseum “De Botermolen”
Demonstratie met de Paasdagen
Verzameling met postkaarten en documentatie


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links