De wereld van de vogels
Femke CYPERS

Jeugdverzameling


1. Omschrijving :

Deze verzameling startte aanvankelijk als een onderwerpverzameling van haar grootvader Marcel Cypers over zang- en roofvogels en was deels ook verwerkt in zijn combinatieverzameling Vogels & zoogdieren.

Omdat haar zus postzegels verzamelde en Femke er ook zin in kreeg schonk Marcel zijn verzameling, die al flink uit de startblokken geschoten was, aan zijn Femke omdat ze dan direct aan de slag kon.


Zij zette vele dingen in de verzameling naar haar hand en was enigszins ontgoocheld na haar (enige) competitieve deelname. In de commentaren stond dat in de verzameling teveel opsommend te werk gegaan werd. Ze moest zich ofwel op één enkele vogelsoort toeleggen of een verhaallijn in haar verzameling brengen.

Ze deed dit ook en de verzameling werd omgebouwd naar een thematische verzameling onder de titel "De wereld van de vogels" waarbij nu ook de anatomie van de vogel, de leefwereld, verschillende vogelgroepen e.d. aan bod kwamen.

In eerste instantie werd deze verzameling op twee vlakken uitgewerkt, daarna op drie. Met veel moeite kon ze qua score opklimmen maar was nooit overtuigend.

Omwille van studie en andere jeugdige interesses stopte Femke met verzamelen en de verzameling werd ontbonden (deels verkocht, enkele stukken verhuisden naar andere verzamelingen)
Bij de opzoekingen werden wel nog enkele losse pagina's uit de verzameling teruggevonden, zodat wij toch nog wat info konden verzamelen.
 

Postboekje (Illustratie en postzegels worden getoond)
Let op de kromme en scherpe bek én het oppakken van vis
Ze verkiezen de grond als broed- en leefgebied
Bijzonder afstempeling met Vlaamse gaai
Hij verkiest de bomen als broed-en leefwereld

2. Plan :

 


Van de oorspronkelijke verzameling is jammer genoeg geen plan bewaard gebleven. Wel kwamen o.a. aan bod:

1. De vogel (algemeen)
De vogel behoort tot de klasse van de gewervelde dieren is wordt gekenmerkt door een verenkleed en door het leggen van eieren. De vogels zijn verdeeld in 3 onderklassen: vogels die kunnen vliegen, vogels die niet kunnen vliegen en vleugellozen.

2. De uiterlijke kenmerken van de vogel
De bek ( & de voeding via de bek), het verenkleed en enkele types van vluchten

3. De eieren & het nest
Eieren op de grond, in de bomen e.a.
Nesten in alle vormen en vogels zonder nest

    


Russisch postwaardestuk met een zeezwaluw.
Sommige vogels, vooral watervogels leggen hun eieren zomaar op de grond of tussen de stenen om te broeden. Een klein kuiltje is voldoende om eieren samen te houden. De zeezwaluw (ook visdief genoemd) legt haar eieren zonder nest tussen het gras.

 


3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :
 


De wereld van de vogels
28+29.11.1992BEGIJNENDIJK
BEFITEN '92
1ste Open filatelistisch salon
Competitief
BRONS 64%
Onder titel "Zang- en roofvogels"
30+31.10.1993BEGIJNENDIJK
BEFITEN '93
2de Open filatelistisch salon
Competitief
VERZILVERD BRONS 67% + Prijs van de jeugd
Diploma vermeldde foutief "zilver"
23+24.04.1994HAACHT
17de clubtentoonstelling met voorverkoop in Breughels Gasthof
Niet competitief
Onder titel "Vogels"
29+30.10.1994BEGIJNENDIJK
BEFITEN '94
3de Open filatelistisch salon
Competitief
VERZILVERD BRONS 69%
Onder titel "De wereld der vogels" - Diploma vermeldde foutief "zilver"


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links