De morilla esculenta
Francois PEETERS

1blad-verzameling

(Open filatelie)


François participeerde eerder al in de één-/meer-bladcompetities tijdens eerdere KeTheFil edities, steeds op open filatelistisch vlak rond de wereld van de paddenstoelen.

Voor deelname aan de 1ste virtuele één-blad-tentoonstelling, georganiseerd door Themafila Wetteren, was één van de voorwaarden, dat het gekozen item effectief op 1 pagina uitgewerkt werd (er was wél een keuzemogelijkheid tussen A4 of A3 formaat). François opteerde voor het A4 formaat.

Zijn pagina bevatte duidelijk het minimum aan vooropgestelde verschillende thematische elementen naast de niet-filatelistische elementen.

Dit werkstuk maakte deel uit van een groepsdeelname met de club, waar in totaal 7 verzamelingen voorgesteld werden op een totaal deelnemersveld van 36. Dit keer geen jurering, zoals we dit bij competitieve tentoonstellingen kennen, maar er zou een stemmingsronde volgen via alle aangesloten leden bij Themaphila en alle inzenders van een verzameling (uiteraard mochten deze niet op uw eigen verzameling inzetten)

Zijn ingediende pagina zag er als volgt uit:

Begin 2023 vernamen wij via onze participatie bij KeTheFil (Kerngroep Thematische Filatelie) dat er een virtuele tentoonstelling op het getouw gezet wordt, georganiseerd door de American Topical Association, waarbij toegezegd werd dat er vanuit de groep zowel in de categorieën Open filatelie als Thematische filatelie één- bladverzamelingen konden ingediend worden. Voor de open filatelieklasse namen voor De Postiljon 3 inzendingen deel, voor de themaklasse waren het er 5.

François was erbij met zijn naar het Engels vertaalde werkstuk dat u naast alle andere inzendingen ook terugvindt (alleszins in 2023) op volgende website: https://americantopical.org/my-one-page-exhibit


Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

De morilla esculenta
06 + 07 2021WETTEREN (ORG. THEMAFILA)
1ste virtuele 1-blad tentoonstelling
Thematisch & Open filatelie
Competitief
Via nationale stemmingsronde
Open filatelie
15.03.2023SOUTH CAROLINA USA
American Topical Association - Virtuele Competitie
Deelname in kader KeTheFil
Niet competitief onder titel "The morchella esculenta"
Zie ook https://americantopical.org/my-one-page-exhibit


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links