De hond, een vriend voor het leven
Kim FELIX

Jeugdverzameling


1. Omschrijving :

Kim had als kind haar hart verloren aan hondjes van de meest uiteenlopende rassen en maakte er een verzameling rond, waarbij ze duidelijk oog had voor detail.

De verzameling telde eerst 36 pagina's, later 48. Ze was eerst opgemaakt in het Nederlands, maar omdat op een gegeven moment internationale deelname aan de orde kwam, vertaalde ze zelf haar plan naar het Engels. De verzameling zelf bleef in het Nederlands. Haar inleiding leest als volgt:

Sommige mensen zijn bang als ze een hond zien, maar het merendeel houdt ervan hen te knuffelen en te liefkozen. Met recht en reden! Meer dan dat u zou denken neemt deze trouwe viervoeter een vaste plaats in ons leven in en aan de hand van deze filatelistische uitwerking van dit thema heb ik dan ook getracht de hond en zijn leefwereld in de meest uiteenlopende aspecten te belichten.
 

Wilde hondachtigen behoren - samen met de katachtigen - tot de categorie van de roofdieren. Wolf en vos zijn rechtstreeks verwant met onze huisdieren. Na gewenning aan de mens groeiden ze uit tot partners van de mens. Er ontwikkelden zich verschillende rassen en de hond werd aan de zijde van de mens vriend, partner tot zelfs redder in nood.
 

Gelegenheidsafstempeling met oog voor
de hondenkweek van Leonbergers.

Postzegelboekje met op de kaft de hond
 ten dienste vd mens als vriend voor de slee


Maar ook de mens zelf houdt een oogje in het zeil bij zijn trouwe viervoeter.
Vlagstempel met oproep tot de juiste attitude voor hond én baasje
 

In het begin was dit een zuivere jeugdverzameling. Naarmate Kim ouder werd en via leden van de club en bezoeken aan beurzen mooie tot uitzonderlijke stukken in haar verzameling kon inwerken, ging de score evenredig met de moeilijkheidsgraad gestaag omhoog. Goede raad en vaak ook geluk om mooie dingen te vinden, het resultaat was de moeite waard.


Postwaardestuk type postkaart 1888 nr P30/a 5 Pf violet met aankomststempel in Stuttgart en postbodestempel 56. De kaart werd afgestempeld in Rottweil, de plaats waar voor het eerst Rottweilers werden gekweekt.


Feldpostbrief, type vouwbrief, dd 19.8.1942 met censuurstempel Fp Ni 36121 c (Stab IV 10-12 Battr.Art.Rgt.267)

 


2. Plan :

 
 
 1. De Canidae (=hondachtigen)

       1.1. De wolfachtigen
              De wolf (Canis Lupus)
       1.2. De vosachtigen
              1.2.1. De vos (Vulpes Vulpes)
              1.2.2. De poolvos (Alopex Lapopus)
       1.3. Gewenning aan de mens

 2. Bij de mens in goede handen
       2.1. Honden van klein tot groot
              2.1.1. Dwerghonden en kleine honden
              2.1.2. Middelgrote honden
              2.1.3. Grote honden
       2.2. Gezonde voeding -> gezonde hond
              2.2.1. Eten wat op tafel komt
              2.2.2. Vlees - een welkome afwisseling
              2.2.3. Kiezen voor droogvoeding
              2.2.4. Mag het ook zoet zijn?
       2.3. Gezond en in topvorm ?
              2.3.1. Omringd door goede zorgen
              2.3.2. Schoonheid ten koste van alles?
       2.4. Goede manieren aanleren
              2.4.1. Gewenning aan de halsband
              2.4.2. Van leiband tot gareel
              2.4.3. Commando's leren begrijpen en opvolgen
       2.5. Slechte manieren afleren

 
3. De warmte van het nest binnen het gezin
       3.1. Welke hond krijgt de voorkeur?
              3.1.1. Kiezen voor een rashond
              3.1.2. Of mag het een "stratier" zijn?
       3.2. Van kleins af vertroeteld!
              3.2.1. Puppies graag geziene schatjes
              3.2.2. Een hond - beste speelmaat v/h kind
              3.2.3. Een echte levensgezel
       3.3. De waakhond - een veilig gevoel

 4. De hond in volle actie
       4.1. Mens en dier - samen een perfect team
              4.1.1. Voor de kar gespannen
              4.1.2. Aan de zijde van de postbode
              4.1.3. De rechterhand voor de blinde
              4.1.4. Schaapjes in goede banen leiden
       4.2. Actieve speurneuzen
              4.2.1. Een agent op vier poten
              4.2.2. Het jachtinstinct benut
              4.2.3. Aan het front
              4.2.4. Redder in nood
       4.3. Op wetenschappelijke missie
              4.3.1. Expedities naar de poolstreken
                        4.3.1.1. Naar de Noordpool
                        4.3.2.2.1. Naar de Zuidpool
              4.3.2. De ruimte in

 5. In de schijnwerpers
       5.1. De hond - het showbeest!
       5.2. Ere wie ere toekomt
       5.3. De hond in de astrologie

 6. Honden spreken ook tot de verbeelding
       6.1. Dé stripheld
       6.2. Inspiratie voor de kunstenaar

 7. Beminnen is één - beschermen is beter
       7.1. Dierenopvangcentra
       7.2. Onze bescherming waard
 

 

 
Plan in het Engels

1. Canines
1.1.
Wolves
            Canis Lupus
1.2.
Foxes
      1.2.1.         Vulpes Vulpes

      1.2.2.
            Alopex Lapopus (Artic fox)

1.3.
Habituation to human beings

 2. In the right hands with human beings
2.1.
Dogs from small to large

      2.1.1.         Miniature and small dogs

      2.1.2.
            Medium sized dogs
      2.1.3.
            Large dogs

2.2.
Healthy food -> healthy dog

      2.2.1.         Eat what’s going
      2.2.2.         Meat – a nice change
      2.2.3.         Dry feed

      2.2.4.
            Why not something sweet?

2.3.
Healthy and in good shape?

      2.3.1.         Taking very good care of your dog
      2.3.2.         Beauty at all cost?

2.4.
Teach good manners

      2.4.1.         Habituation to a collar

      2.4.2.
            From collar to harness
               2.4.2.1.
        Learn how to understand and follow up orders

2.5.
Cure of bad manners

3. Family affection – part of the family
3.1.
Which dog do you prefer?

      3.1.1.         A purebred dog

      3.1.2.
            Or a mongrel?

3.2.
Pampered ever since being a puppy

      3.2.1.         Puppies, precious treasures
      3.2.2.         A dog – your child’s best playmate

      3.2.3.
            A true life companion

3.3.
The watchdog – a feeling of safety
 

4. The dog in full action
4.1.
Man and animal – a perfect match

      4.1.1.         Being hitched to a cart

      4.1.2.
            Side by side with the mailman
      4.1.3.
            The right hand of a blind person
      4.1.4.
            Steer sheep in the right direction

4.2.
Active tracker dogs

      4.2.1.         A police officer on four paws

      4.2.2.
            Follow the chase
      4.2.3.
            At the front
      4.2.4.
            A lifesaver                

4.3.
On scientific missions

      4.3.1.         Expeditions to Polar Regions
        4.3.1.1.                    North Pole

        4.3.1.2.  
                 South Pole

      4.3.2.         Into space

5. In the spotlight
5.1.
The dog – a show animal
5.2.
Credit where credit is due
5.3.
The dog in astrology

6. Dogs appeal to one’s imagination
6.1.
The comic hero
6.2.
Inspiration for artists

7.   To love is one thing, to protect is better
7.1.
Shelter for animals
7.2.
Our protection worthy


3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :


De hond, een vriend voor het leven
05 t/m 07.06.1999BEGIJNENDIJK
BEFITEN '99
6de Open filatelistisch Salon
Competitief
ZILVER 70%
11+12.09.1999BOORTMEERBEEK HEVER
18de clubtentoonstelling met voorverkoop in zaal Trianon
Niet competitief
04+05.12.1999HEIST O/D BERG
Postzegeltentoonstelling n.a.v. 25 jaar Hekapo met Voorverkoop "Kerstmis" in het torengebouw
Demonstratie
Demonstratie
01+02.04.2000KEERBERGEN
Organisatie De Posthoorn n.a.v. Voorverkopen "Dag van de postzegel" en "Belgica 2001"
Niet competitief
Op uitnodiging
17+18.06.2000ST LAMBRECHTS WOLUWE
WOLUPHILEX 2000 - Provinciale competitie
Competitief
ZILVER 74%
06+07.10.2001MAASMECHELEN
JUNEX 2001 - Nationaal kampioenschap
Jeugd
Competitief
GROOT ZILVER 77% - 3de prijs Klasse C
Diploma vermeldde foutief "Verguld Zilver"
01 t/m 04.05.2003OBERHAUSEN - D.
NAJUBRIA 2003
Nationale competieve tentoonstelling
Competitief
ZILVER 71%
Met plan in het Engels - Op het Duitse Palmares stond "Groot Zilver" als indicatie
28+29.06.2003BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2003 - Provinciale Competitieve
Tentoonstelling "Brabant" in de Sporthal
Niet competitief
04 t/m 13.10.2003BANGKOK
BANGKOK 2003
Wereldtentoonstelling
Competitief
VERGULD ZILVER 80%
Nederlandstalige verzameling met Engelstalig plan
13 t/m 16.05.2004LUIK
LEODIPHILEX 2004 - Nationaal kampioenschap
In de Halles des Foires
Niet competitief in het erehof
Nederlandstalige verzameling met Engelstalig plan
18.06.2005BOORTMEERBEEK
FILATELIE- & JUDOHAPPENING
n.a.v. voorverkopen Judo, 75 j Belgische Radio en Tapijten in de Sporthal
Niet competitief
16-20.11.2006BRUSSEL
JUNEX 2006 - Nationaal jeugdkampioenschap
In de Heizelgebouwen
Niet competitief in het erehof
30.10 t/m 01.11.2009BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2009 - Regionaal Kampioenschap
Tentoonstelling "Brabant" in de sporthal
Niet competitief in het erehof
27 t/m 29.04.2012BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. de Week van de Amateurkunsten. Thema: Home Made
Stand van de club in de Oude Malterie, Leuvensesteenweg 354, samen met werk van een 20-tal leden van de kring
Demonstratie
Fragment van 4 blz. uit deze verzameling
29.06.2014BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest !" - Verenigingendag Editie I
Tentoonstelling van het werk van een 20-tal leden van de kring in de inkomhal van de sporthal.
Niet competitief
Fragment van 4 pagina's uit deze verzameling
09.05.2015ELSENE
Tentoonstelling i.s.m BNP Paribas Fortis Philatelic Club in de Flageygebouwen, nav voorverkopen "Koningin Elisabeth" en "Plant of dier?"
Demonstratie
Demonstratie in het erehof
Samen met 6 andere clubverzamelingen. NL versie met Engelstalig plan
06.09.2015BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest !" - Verenigingendag - Editie II
Tentoonstelling van het werk van 21 leden in de verenigingsstand aan de sporthal
Demonstratie
Fragment van 4 pagina's uit deze verzameling


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links