De wet van Murphy in de filatelie - Missen is menselijk
Emmanuel DELPERDANGE

Thematische verzameling


Deze thematische verzameling deed na onmiskenbaar jaren van voorbereiding voor het eerst mee in het competitief circuit binnen onze vereniging in 1999 en droeg destijds de betiteling “Missen is menselijk”. Ze kaapte toen meteen ook de originaliteitprijs weg en dat dit een originele verzameling is, dat leidt helemaal geen twijfel.

De eerste jaren was ze in het Nederlands opgesteld en telde toen tot maximaal vijf kaders met elk 12 pagina’s. Toen ze na een aantal deelnames geselecteerd werd om in Luik mee te dingen op nationaal vlak, maakte Emmanuel er werk van om ze volledig naar het Frans te vertalen.
 
Hij paste zijn verzameling aan volgens enkele richtlijnen van de jury’s en wijzigde de titel naar “La loi de Murphy en  philatélie” en de oorspronkelijke titel werd op dat moment een ondertitel ter verduidelijking. Voor deelname aan de nationale competitie te Brussel moest ze gevoelig uitgebreid worden om in overeenstemming te zijn de nieuwe reglementering, die minimum vier kaders van 16 pagina’s als norm voorschreef.

Na een pauze van enkele jaren kwam de verzameling terug in de kijker in het erehof tijdens het Regionaal Kampioenschap filatelie “Proboten 2009”, een organisatie van onze kring. Opmerkelijk was, dat Emmanuel ze dit keer nog maar eens herwerkte én volledig naar het Engels vertaalde. Niet zonder reden uiteraard. De verzameling telt nu vijf kaders met elk 16 pagina’s.

De verzameling met de nieuwe titel “Murphy’s law in philately” zou namelijk onmiddellijk na de tentoonstelling vertrekken voor haar eerste internationale deelname te Roskilde in Denemarken. In deze competitieve interlanden-tentoonstelling EUROTHEMA vaardigen zeven Europese landen een aantal thematische verzamelingen af om het tegen mekaar op te nemen.

De Belgische delegatie omvatte zeven deelnemers mét verzamelingen, die nog nooit op internationaal vlak deelnamen maar uiteraard binnen de Belgische competitie een hoog niveau behaalden. België behaalde er met het team de derde plaats. Emmanuel zelf scoorde 77 % en kreeg hiervoor als score “Verguld zilver”, het beste resultaat van de drie deelnemende filatelisten, die De Postiljon naar Denemarken afvaardigde.

 


1. Omschrijving :

 

De wet van Murphy luidt  :  
“Elke denkbare fout heeft zich ergens al eens voorgedaan”.

“Missen is menselijk”, zegt men, en dus is de wet van Murphy van toepassing op alle menselijke activiteiten. En dus zeker op de filatelie, want vanaf het ogenblik dat wordt beslist een zegel of postwaardestuk uit te geven, tot het ogenblik waarop een zending in onze brievenbus belandt, komt de mens eraan te pas.

Dit is vermoedelijk de meest vreemde verzameling die u tot nu toe hebt mogen aanschouwen : postzegels en alle mogelijke filatelistische stukken samenbrengen, omdat er ergens iets verkeerds is gegaan : een ontwerp- of tekenfout, een probleem bij het drukken, tijdens de verzending, …

Enkele voorbeelden ?

Telefoonhoorn zonder
aansluitkabel !

Weet iemand waar de wielen van deze trein zijn gebleven ?

Een tegendraadse vlag, die halsstarrig tegen de wind in blijft wapperen.

 

Voorgedrukte zegel op een aerogram : een plooi in het papier tijdens het drukken geeft een opmerkelijk eindresultaat !

Volgens de datum in deze stempel, zou deze brief reeds in 1590 verzonden zijn geweest !

Bekijk nauwkeurig de linkerhand, en tel de vingers : 5 + 1 duim maakt 6 !!!

Aerogram uitgegeven voor de Kerstperiode.
Een discrete blik volstaat om te zien dat het Kindje Jezus een meisje was.
 

 “Cannonsreach” werd snel verbeterd in “Canonsreach” door de uitgifte van een nieuw postzegelboekje.

Voorgedrukte postkaart met omgekeerde zegel

Is uw nieuwsgierigheid of uw interesse gewekt ? Dan zult u met plezier beginnen aan de meest vreemde tocht doorheen het grote aantal pagina's filatelistische miskleunen.  Het zijn maar enkele voorbeelden uit de bijna 4.000 zegels  en filatelistische stukken met fouten of abnormaliteiten, samengebracht met als enig doel : u te vermaken ! De verzameling telde tot dusver maximaal 5 kaders met elk 16 pagina's.
 


2. Plan    (Nederlandse versie 2006)  

 

1. MURPHY AAN HET WERK
  …TIJDENS DE ONTWERPFASE VAN ZEGELS

1.1. Mens en dier
1.1.1.Anatomie van mens en dier
1.1.2.Foute personen, dieren of planten
1.1.3.Fouten in namen of benamingen

1.2. Cijfers en letters
1.2.1.Taal- en spelfouten
1.2.2. Goochelen met cijfers
1.2.3.Enkelvoud-meervoud
1.2.4.Zetduiveltjes allerhande

1.3. Plaatsen, data en gebeurtenissen                        
1.3.1.Fouten in plaatsnamen
1.3.2.Foutieve data
1.3.3.Foute herdenkingen
1.3.4.Anachronismen

1.4.  Van astronomie tot aardrijkskunde                               
1.4.1.Hemel en aarde            
1.4.2.Landen en grenzen
1.4.3.Vlaggen

1.5.  Sport
1.5.1.Olympische spelen
1.5.2.Atletiek
1.5.3.Teamsporten
1.5.4.Watersporten
1.5.5.Wintersporten

1.6.  Vervoermiddelen
1.6.1. Op 2 en 4 wielen
1.6.2.Met het spoor
1.6.3.Op het water
1.6.4.In de lucht of in de ruimte

1.7.   Spiegelbeelden en ondersteboven
1.8.
   Sprookjes en verhalen
1.9.
   Nog wat voer voor de lachspieren

2. MURPHY AAN HET WERK
    …TIJDENS DE PRODUCTIEFASE VAN ZEGELS    

2.1.        Fouten met kleuren 
2.2.
        Fouten bij het perforatieproces
2.3.
        Fouten met opdrukken
2.4.
        Problemen met het papier               

3. MURPHY AAN HET WERK
     …BIJ HET GEBUIK VAN ZEGELS                     

3.1.        Fouten in afstempelingen
3.2.
        Fouten bij het frankeren          
3.3.
       Fouten tijdens het verzenden 

4. MURPHY AAN HET WERK
     ... BIJ OPZETTELIJKE FOUTEN EN MISBRUIKEN         

4.1.        Verborgen boodschappen en tekens
4.2.
        Misbruiken allerhande                                          

 

 

Plan 2009 (Engelse versie)

Murphy’s law in philately

 1… during the DESIGN of philatelic items

1.1.   Living beings
1.1.1.  Anatomy of mankind or animals
1.1.2.  Wrong persons, animals or plants
1.1.3.  Misspelt names

1.2.   Numbers and letters
1.2.1.  Language and grammatical errors
1.2.2.  Juggling with figures
1.2..3.  Singular and plural
1.2.4.  Miscellaneous printing gremlins

1.3. Places, dates and events
1.3.1.  Errors in location names
1.3.2.  Wrong dates
1.3.3.  Wrong commemorations
1.3.4.  Various anachronism

1.4. From astronomy to geography
1.4.1.  Sky and earth
1.4.2.  Countries, maps and borders

1.5.   Flags
1.6.   Sports
1.61.  Olympic games
1.6.2.  Athletics
1.6.3.  Team
sports
1.6.4.  Water
sports
1.6.5.  Winter
sports
1.6.6.  Various other sports

1.7.    The world of arts and music
1.8.   Motion and transportation
1.8.1.  On two or four wheels
1.8.2.  By railway
1.8.3.  On water
1.8.4.  In the air or in space

1.9.   Mirror and upside down images
1.1O.  Fairy tales
1.11.  Hidden signs and message
1.12.  Various other crazy errors

2… during the PRODUCTION of philatelic items

2.1.    Paper problems
2.2.   Struggling with colours
2.3.   Various printing problems
2.4.   Mis
s cuts and perforation problems
2.5.   Errors with or in overprints

3… during the USE of philatelic items

3.1.   Errors in franking
3.2.   Problems with postmarks
3.3.   Handling problems
3.4.   Delivery problems

4… A last comment

 


3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

De wet van Murphy in de filatelie - Missen is menselijk
11+12.09.1999BOORTMEERBEEK HEVER
18de clubtentoonstelling met voorverkoop in zaal Trianon
Niet competitief
06+07.11.1999ST MICHIELS BRUGGE
FILABRUGGE '99 - Regionale competitieve
Competitief
ZILVER 73% + originaliteitsprijs
17+18.06.2000ST LAMBRECHTS WOLUWE
WOLUPHILEX 2000 - Provinciale competitie
Competitief
GROOT ZILVER 76%
13+14.07.2002KORTRIJK
FILAKORTRIJK 2002 - Nationaal kampioenschap
In de Expohallen
Competitief
GROOT ZILVER 76%
28+29.06.2003BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2003 - Provinciale Competitieve
Tentoonstelling "Brabant" in de Sporthal
Niet competitief
13 t/m 16.05.2004LUIK
LEODIPHILEX 2004 - Nationaal kampioenschap
In de Halles des Foires
Competitieve deelname
GROOT ZILVER 78%
Onder titel "La loi de Murphy en philatélie" (Volledige Franstalige verzameling)
18.06.2005BOORTMEERBEEK
FILATELIE- & JUDOHAPPENING
n.a.v. voorverkopen Judo, 75 j Belgische Radio en Tapijten in de Sporthal
Niet competitief
Onder titel "La loi de Murphy dans la philatélie" (Volledige Franstalige verzameling)
16-20.11.2006BRUSSEL
BRUPHILA 2006 - Nationaal kampioenschap
In de Heizelgebouwen
Competitief
GROOT ZILVER 78%
Onder titel "La loi de Murphy dans la philatélie" (Volledige Franstalige verzameling)
30.10 t/m 01.11.2009BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2009 - Regionaal Kampioenschap
Tentoonstelling "Brabant" in de sporthal
Niet competitief in het Erehof
Onder titel Murphys Law in philately (Volledige Engelstalige verzameling)
06 t/m 08.11.2009ROSKILDE - DK
EUROTHEMA 2009
Internationale interlandenwedstrijd tijdens nat. Kampioenschap
Competitief
VERGULD ZILVER 77%
Onder titel Murphys Law in philately (Volledige Engelstalige verzameling)
27 t/m 29.04.2012BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. de Week van de Amateurkunsten. Thema: Home Made
Stand van de club in de Oude Malterie, Leuvensesteenweg 354, samen met werk van een 20-tal leden van de kring
Demonstratie
Fragment van 4 blz. uit deze verzameling op A4 formaat via PC uitvergrote filatelistische missers
29.06.2014BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest !" - Verenigingendag Editie I
Tentoonstelling van het werk van een 20-tal leden van de kring in de inkomhal van de sporthal.
Demonstratie
Fragment van 4 blz. uit deze verzameling op A4 formaat via PC uitvergrote filatelistische missers
06.09.2015BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest !" - Verenigingendag - Editie II
Tentoonstelling van het werk van 21 leden in de verenigingsstand aan de sporthal
Demonstratie
Fragment van 2 blz. uit deze verzameling op A4 formaat via PC uitvergrote filatelistische missers


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links