Schilderkunst
Ghislain VLEUGELS

Thematische verzameling


Ghislain was één van de motoren van onze club bij de opstartperiode van onze kring en in aansluiting aan zijn kunstzinnige handvaardigheid, die hij als kunstschilder aan de dag legde, werkte hij ook een verzameling uit met louter postzegels met werken van verschillende meesters.

Uit de verzameling zelf bleef niets bewaard met de tijd. Wij vonden echter wél sporen terug van deelnames aan verschillende tentoonstellingen.

Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

Schilderkunst
06+07.05.1972BOORTMEERBEEK
2de clubtentoonstelling "De Postiljon" in de Gildezaal
Niet competitief
23 t/m 25.12.1972GEEL
12de thematische tentoonstelling der Vriendschap organisatie Geelse hobbyclub in de gemeentelijke feestzaal
Competitief
Uitslag niet getraceerd
02+03.06.1973BOORTMEERBEEK
3de clubtentoonstelling "De Postiljon" i.s.m. Layenskring - Wespelaar in de Gildezaal
Niet competitief
25+26.08.1973BOORTMEERBEEK
1ste hobbytentoonstelling in de gildezaal i.s.m. 3de bijententoonstelling van imkervereniging Layenskring Wespelaar.
Niet competitief
03+04.11.1973LIER
1ste federale tentoonstelling in het Koninklijk Atheneum
Competitief
Uitslag niet getraceerd
09 t/m 15.08.1975ATH
1ste internationaal salon liefhebbersfilatelie tijdens Foire Nationale
Demonstratie
19 t/m 21.12.1975BERG - KAMPENHOUT
Boekenbeurs: Propagandastand met tentoonstellingsdeel in de gemeentelijke feestzaal
Demonstratie
Samen met 3 leden stand 24 m2 met filatelistisch materiaal


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links