Koninklijke familie van België
Freddy DE ROYE

Thematische verzameling


1. Omschrijving

Freddy De Roye (+) was één van stichters van onze club en stelde één keer voor onze club tentoon, met name tijdens onze eerste clubtentoonstelling in 1971. Het was een onderwerpverzameling die hij voor de gelegenheid deels met eigen materiaal, deels met materiaal van Frans Maes samenstelde.

De verzameling werd er tentoongesteld op 2 vlakken met in totaal 24 bladzijden en was uitsluitend samengesteld uit postfrisse postzegels.

De verzameling werd lang geleden ontbonden, maar enkele losse zegels bestaan nog steeds. Het plan op zich is er jammer genoeg niet meer.

Let wel de situatie zoals hier geschetst was in 1971. Toen was Koning Leopold III nog niet overleden en was Koning Boudewijn de nog heersende vorst. Toch had de verzameling ook oog voor de mogelijke opvolgers, waaronder de toenmalige Prins Albert - onze huidige koning.

 

Leopold I 
Prins Saksen-Cobourg 
° 16.12.1790
x 22.8.1853
+ 10.12.1865
 
Louise-Marie
Prinses van Orleans
° 03.04.1812
x 22.8.1853
+ 11.10.1850
Leopold II

 
°  09.04.1835
x 22.08.1853
+ 17.12.1909
Maria-Hendrika
Aartshertogin van Oostenrijk
° 23.08.1836
x 22.08.1853
+ 19.09.1902
 Albert I
 

° 08.04.1875
x 02.10.1900 
+ 17.02.1934
 
Elisabeth
Hertogin in Beieren

° 25.07.1876
x 02.10.1900
+ 23.11.1965
Leopold III

° 03.11.1901
x 04.11.1926
Astrid
Prinses van Zweden

° 17.11.1905
x 04.11.1926
+ 29.08.1935
 Boudewijn

° 7.09.1930  
x15.12.1960
 Fabiola
De Mora y Aragon

° 11.06.1928
x 15.12.1960
Albert II
 ° 06.06.1934
x 02.07.1959
Paola
Ruffo di Calabria
 ° 11.09.1937
x 02.07.1959

 


2. Plan :

 


Noch het plan, noch de individuele pagina's bestaan nog.
    

 



3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :


Koninklijke familie van België
03+04.04.1971BOORTMEERBEEK
1ste clubtentoonstelling "De Postiljon" in de Gildezaal
Niet competitief


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links