Belgische postkantoren anno 1976
Jules VANDERSLOTEN

Traditionele verzameling


1. Omschrijving

Jules(+) was zeker en vast onze eerste "grote" verzamelaars in de beginjaren van de club. Zijn hele gezin trouwens en zijn invloed siddert ook vandaag nog door.

Alhoewel zijn hoofdinteresse eerst uitging naar een landverzameling en later naar het thematische stelde Jules toch ook twee verzamelingen in de categorie Traditionele filatelie samen, waarvan deze er ééntje is. Deze verzameling bestaat nog volledig intact en baseerde zich op de studie van zijn zoon, Jean-Luc, uit 1976.

Jules wou de situatie op het vlak van de Belgische postkantoren net vóór de herverdeling in 1977 filatelistisch documenteren en hij deed dit d.m.v. de afstempelingen van hoofd- en uitreikingskantoren op brieffragment (op beeltenis van Koning Boudewijn - wel in verschillende valuta).
 
De data op deze afstempelingen dateren ook erg vaak na 1977 - wij ontdekten alleszins exemplaren tot 1989. Waar hij wel op lette was dat de afstempelingen altijd duidelijk leesbaar waren (naam, datum & postcode)

De hele verzameling was sober opgebouwd maar wél overzichtelijk. U ziet hierna twee pagina's die zijn opbouw verduidelijken van twee steden dichtbij huis "Mechelen" en "Leuven" : bovenaan het hoofdkantoor en eronder de uitreikingskantoren. Geen tekst of verdere uitleg.
 

1. Hoofdkantoor Mechelen 2. Hoofdkantoor Leuven

Bij deze verzameling had hij geen plan gemaakt. De afstempelingen spraken bij hem voor zich.


2. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

Belgische postkantoren anno 1976
12+13.05.1990HAACHT
15de clubtentoonstelling met 7de voorverkoop in Breughels Gasthof
Niet competitief
In memoriam 1990


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links