Belgie anders dan anders - Prive-uitgiften
Jean Luc VANDERSLOTEN

Traditionele verzameling


1. Omschrijving :

Jean-Luc maakte in de jaren tachtig een verzameling, met dewelke hij voor de club tentoonstelde in de categorie "Thematische Filatelie". Vandaag zou deze verzameling niet meer in deze klasse passen maar eerder onder de categorie "Traditionele filatelie" of op de valreep misschien zelfs "Open Klasse" vallen. Wij beschouwen dit hier als een Traditionele verzameling.

In deze verzameling liet Jean-Luc ons kennismaken met een apart wereldje want privé-uitgiften ziet men in een competitieve verzameling liever niet, maar een studie apart van deze stukjes was wél iets bijzonders en is dit vandaag ook nog. In de eerste versie zaten ook "internationale" privé-uitgiften. De latere versie hield het op Belgische stukken.

Dankzij deze verzameling, die met 5 vlakken van 12 pagina's in clubverband twee keer tentoongesteld werd, maakten wij kennis met privé post, privé-uitgaven en het begrip erinnofilie.

Wat dit inhield, kon de geïnteresseerde terugvinden op de eerste pagina van de verzameling.

Verder beperkte Jean-Luc de uitleg bij de tentoongestelde stukken tot het minimum en datgene wat hij aan de kijker meegaf, was handgeschreven.

Enkele voorbeelden uit deze verzameling:

Privé-post
 

Distri-Flash 15.11.1969 - 25.04.1970
De eerste private distributiedienst "op adres" in Vlaanderen met zetel in Edegem. Op 25 april 1970 werd dit privé-postbedrijf stilgelegd door de gerechtelijke overheid en alle zegels, stempels ed. vernietigd.

Privé-uitgaven

1. Postzegels die door privé-organisaties werden overdrukt.
 

De Belgische delegatie bij het Congres van Madrid stelde twee dienstzegels voor zendingen in binnen- en buitenlandse dienst voor. Speciale uitgifte ter herdenking van de Slag van Bastenaken. Opmerking hier is bovendien de kopstaande opdruk.

2. Op stukken en velletjes

 

Privé-opdruk "Hommage à Roosevelt" op bestaande postzegel
Bij de inhuldiging van de Weg der Vrijheid

Velletje n.a.v. de Olympische spelen te Rome 1960
Verkocht ten voordele van de Koninklijke Belgische aletiekbond
 

Fotokaart met postzegels met privé overdruk
n.a.v. huwelijk van prins Albert & prinses Paola
 

Velletje uitgegeven nav Belgica 1972. Gedrukt door de Regie vd Posterijen en uitgedeeld tijdens de tentoonstelling.
Jean-Luc toonde meerdere variaties (NL/F - F/NL - NL of F)


Proefdrukken en kleurproeven door privé-organisaties

 


 
Proefdruk Salon Leopold I te Gent
n.a .v. Eeuwfeest van de eerste Belgische postzegel
Bijzonder hierop is de schrijffout van de naam
Delapierre is fout, moet "Delpierre" zijn
Idem maar de verbeterde versie
Kunstvelletje n.a.v eeuwfeest van de verschijning van O.L.Vrouw te Lourdes voor een verzoek tot speciale uitgifte (werd niet ingewilligd) Essay van Delpierre van Leopold I & tekening van de Grote Markt te Brussel ter ere van de dynastie


2. Plan

 

1. Privé-Post

In de provincie Antwerpen fungeerde een privé-post van 15.11.69 tot 25.4.1970 en verdeelde ong. 5 ton zendingen per week over 477 770 brievenbussen in de provincie
                        1. Distri-Frash
 
2. Privé-Uitgaven

Onder deze rubriek vallen alle emissies met echte frankeergeldige postzegels, die door particuliere organisaties werden overdrukt. In de meeste gevallen werd officiëel toestemming gegeven tot het aanbrengen van opdrukken en werden deze uitgiften verkocht ten bate van liefdadigheidsinstellingen

A. Postzegels      2. Congres Madrid
                         3. Breendonk
                         4. Bastenaken
                         5. Mardasson
                         6. Prins Albert en prinses Paola

B. Luchtpost        7. Weg der Vrijheid
                         8. Imaba
                         9. Autogiro

C. Velletjes       10. Muziekkapel
                        11. Gaza en UNRWA
 
3. Erinnofilie

Deze zijn uitgegeven door niet-officiële organisaties, eventueel in samenwerking met het Bestuur van Belgische posterijen en meestal verkocht ten bate van een liefdadigheidsinstelling of uitgegeven naar aanleiding van een belangrijke gebeurtenis. Deze zegels zijn niet frankeergeldig en zijn dus geen postzegels. (wel in enkele gevallen voor buitenlandse zegels)

                         12. Bratislava - blokje
                         13. Charleroi en Lourdes
                         14. Europol
                         15. Bastenaken en eerste mens op de maan
 


3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :


Belgie anders dan anders - Prive-uitgiften
14+15.04.1984HAACHT WESPELAAR
11de clubtentoonstelling in zaal Het Molenhof
Niet competitief
Onder titel Prive-uitgiften Belgie anders
12+13.05.1990HAACHT
15de clubtentoonstelling met 7de voorverkoop in Breughels Gasthof
Niet competitief
Onder de naam "Anders dan anders"


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links