Bloemen
Maurice VAN HORENBEECK

Thematische verzameling


1. Omschrijving :

Maurice was - in 1971 - in onze club de eerste om met een onderwerpverzameling uit te pakken. Dergelijke verzamelingen vormden de tussenschakel naar de latere thematische verzamelingen, waarbij er dan met tal van reglementeringen moest rekening gehouden worden.

Ze was opgebouwd op "Safe" bladen en oogde erg verzorgd. Opvallend is vandaag wel dat deze verzameling geen titelblad had. Ook op de pagina's geen titels noch bindteksten.
Ze telde bij haar presentatie bij onze eerste clubtentoonstelling in 1971 drie vlakken met elk 12 pagina's en was een Ć©chte blikvanger door haar kleurenpracht en mooie opbouw.

De verzameling werd een beetje volgens het principe van de destijds meer gangbare landen-verzamelingen opgebouwd, maar toch ook met gevoel voor originaliteit bij de montage van de postzegels. In de verzameling zelf werden postfrisse en afgestempelde postzegels door mekaar gebruikt, maar aangezien ze nooit competitief naar buiten kwam, vormde dit geen probleem.

Het feit dat Maurice zijn verzameling - nu zovele jaren later - nog intact bewaart en koestert, zegt trouwens meer dan 1000 woorden.

Hierbij enkele voorbeelden van volledig gemonteerde pagina's uit zijn verzameling:


 

Een bloemenreeks uit Roemeniƫ
 
Een bloemenreeks uit Vietnam
 

Om te voorkomen dat de verzameling in zijn geheel te monotoon zou overkomen, had Maurice er reeds FDC's en blokken in verwerkt - wat het geheel zeker ten goede kwam. Enkele voorbeelden:
Blok van 8 verschillende bloemenmotieven uit Dubai
Destijds waren dergelijke stukken blikvangers. Vandaag worden ze liefst uit verzamelingen geweerd omdat men ze eerder als "prentjes" dan als "postzegels" bestempeld.


Eerstedagomslag (ook FDC genoemd) n.a.v. de internationale tuinenshow te Wenen in 1964.
Op de postzegel en de illustratie de pioen in de kijker.
Dergelijke poststukken ogen buitengewoon mooi en ook vandaag laten vele filatelisten zich nog verleiden door hun aantrekkingskracht. Op competitief vlak worden ze vandaag minder geapprecieerd en zelfs liefst geweerd.

 


2. Plan :

Deze verzameling had geen plan. Er werd hier letterlijk met de deur in huis gevallen.
Alleen het kijken en genieten van de bloemenpracht op de postzegels en stukken was primordiaal.

 


3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

Bloemen
03+04.04.1971BOORTMEERBEEK
1ste clubtentoonstelling "De Postiljon" in de Gildezaal
Niet competitief
06+07.05.1972BOORTMEERBEEK
2de clubtentoonstelling "De Postiljon" in de Gildezaal
Niet competitief
02+03.06.1973BOORTMEERBEEK
3de clubtentoonstelling "De Postiljon" i.s.m. Layenskring - Wespelaar in de Gildezaal
Niet competitief
02+03.10.1976BOORTMEERBEEK
Postzegeltentoonstelling met voorverkoop "Jeugd, muziek en jeugdfilatelie" in de gildezaal
Niet competitief


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links