Napoleon
François DE MARREE

Thematische verzameling


1. Omschrijving :

De Postiljon nam in 2005 afscheid van Coiske, een man die de club tot op het allerlaatste moment écht in zijn hart droeg.

François genoot in onze club vooral van de vriendschappelijke sfeer maar had ook oog voor Belgische uitgiften én hij had in vroegere jaren ook één onderwerpverzameling. Deze bouwde hij op zonder rekening te houden met enige reglementering en ze kon dan ook alleen maar op lokaal vlak uitpakken.

Ze werd wél ingeleid met een plan.

In de verzameling kregen de postfrisse postzegels d.m.v. hun applicatie in de kristallen extra aandacht. Zoals gebruikelijk bij onderwerpverzamelingen, werd er hier niet gezocht naar een verhaallijn, maar werden de postzegels in reeksverband gepresenteerd.

Opmerkelijk was dat op de bladen noch titels of teksten voorkwamen (enkel indicatieve aanduidingen zoals de landnaam waar de zegels uitgegeven werden én korte verduidelijkingen rechtstreeks onder de postzegels).

Coiske nam vele "prentjes" in zijn verzameling op en dat stoorde hem geenszins. In huidige competitieve verzamelingen worden zulke zegels gegarandeerd becommentarieerd als "te mijden".

Hij stelde echter het volgende:
 

"Vele landen hebben de 200ste verjaardag van Napoleons geboorte, in 1969, herdacht met de uitgifte van bijzondere herinneringspostzegels, die meestal weergaven zijn van beroemde schilderijen. Ook de 150ste verjaardag van zijn dood - in 1971 - werden bijzondere postzegels uitgegeven. Alles samen resulteert in een verzameling van miniatuurschilderijen die portretten, veldslagen en bijzondere gebeurtenissen uit het leven van Napoleon I weergeven. "


In die optiek maakte hij deze verzameling. Ze telde bij haar presentaties maximaal 2 kaders met elk 12 pagina's. Omdat bij clubtentoonstellingen geen minimum aantal aan kaders bestaat, was er nooit bezwaar.

De familie van Coiske houdt deze verzameling in ere niet alleen omdat ze mooi oogt maar hoofdzakelijk omdat ze een heus familiesouvenir is.

Hierbij enkele voorbeelden van enkele opmerkelijk grote postzegels
(afmetingen: 7,2 cm x 10 cm !!)

 


Deze verzameling was ook anders dan vele andere omdat François met kleurrijke kaders rond zijn montage werkte om zo alles extra in de verf te zetten.

U ziet hierbij hoe de totaalbladen in hun totaliteit oogden. Overzichtelijk en kleurrijk!

 

 


2. Plan :

François had geen echt gestructureerd plan, zoals men vandaag bij tentoongestelde verzamelingen verwacht, maar gaf in plaats daarvan detailuitleg over de figuur Napoleon zelf en zijn verzameling volgde dezelfde lijn.

De tekst luidde als volgt:

 

NAPOLEON BONAPARTE, ook de veroveraar genoemd, werd geboren op het eiland Corsica op 15.8.1769 in het kleine stadje Ajaccio, de hoofdstad van het eilandje in de Middellandse Zee.
Napoleon werd als 4de kind geboren uit het huwelijk van Charles Bonaparte en Letitia, ook de schoonste vrouw van Ajaccio genoemd. Na een tijd aan het college van Autun verbleven te hebben, studeerde Napoleon midden december 1778 aan de koninklijke militaire school van Autun verder, maar na 4 maanden vertrok hij naar de militaire school van Brienne. Op 30.10.1784 ging hij over naar de militaire school van Parijs.
Na allerlei verwikkelingen werd Napoleon benoemd tot majooradjudant van de Corsicaanse vrijwilligers en begin maart 1792 werd hij verkozen tot 2de Luitenant-kolonel. Begin juli werd Napoleon benoemd tot Kapitein bij het 4de regiment artillerie bij het geregelde Franse Leger. Op 1.2.1794 bevorderde hij tot Brigadegeneraal en een maand later tot generaalcommandant van de artillerie. In oktober 1795 werd hij tweede in bevel over het hele binnenlandse leger en later - toen Barras de eerste plaats vrij liet, krijg hij het opperbevel.
In dezelfde periode leerde hij zijn vrouw Josephine de Bauharnais kennen met wie hij op 9.3.1796 huwde. De bruid was 34 en de bruidegom 26 jaar.

Vanaf 1796 leidde Napoleon verschillende veldtochten in Italië en Egypte. Terug in Parijs op 16.10.1799 werd hij lid van het directoire en spoedig daarop eerste consul.
Al snel besloot Napoleon tot een tocht over de Alpen om de verenigde vijanden te verdelen om ze daarna te verslaan. Bij het vredesverdrag van Luneville dd 9.2.1801 kwam België onder Franse heerschappij.

Vanaf 1801 kwam er een periode van vrede, waarin Napoleon tal van hervormingen invoerde, waaronder het burgerlijk wetboek. Wist u trouwens tal talrijke artikels hieruit ook vandaag nog van kracht zijn en/of onder aangepaste vorm nog steeds de basis van onze hedendaagse gerechtshoven vormen?

Op 18.5.1804 werd Napoleon, op voorstel van de senaat, uitgeroepen tot Keizer van de Fransen en op 2.12.1804 werd hij in de kathedraal - de Notre Dame te Parijs - gekroond in de aanwezigheid van de paus.

In 1805 verenigden Engeland, Rusland en Oostenrijk zich in de derde grote coalitie. Na verschillende veldslagen vond de slag van Austerlitz plaats op 2.10.1805, waar hij de verzamelde Russen en Oostenrijkers versloeg. In 1806 versloeg hij de Pruisen bij Jena, waarna de Poolse veldtocht volgde (1806-1807) en later die van Friedland en Tilsit, weerom gevolgd door een handelsoorlog met Engeland. In 1808 woedde de oorlog met Spanje en erna volgde een nieuwe Oostenrijkse veldtocht in 1809 en de oorlogen in Polen en Tirol.
In dezelfde periode scheidde hij van Josephine en hertrouwde met Aartshertogin Maria-Louisa van Oostenrijk.

De veldtocht in Rusland kostte Napoleon geweldige verliezen in de slag van Borodino waar hij tot terugtocht gedwongen werd. Er volgde een periode van tegenspoed met tussendoor enkele kleinere overwinningen.
Op 14.4.1814 deed hij troonsafstand en werd hij verbannen naar het eiland Elba, maar op 26.2.1815 keerde hij naar Frankrijk terug met een leger van 1050 man, een leger dat bovendien snel aangroeide.Op 16.6.1815 behaalde hij nog zijn laatste grote overwinning maar op 18.6.1815 werd hij definitief verslagen te Waterloo.
Op 22.6.1815 deed hij opnieuw troonsafstand en dit ten voordele van zijn zoon. Engeland zond Napoleon in ballingschap naar St. Helena, waar hij als Europees gevangene leefde tot op de dag van zijn overlijden, 5.5.1821. Hij overleed 's nachts om 5.49u en was 51 jaar oud.

Vele landen hebben de 200ste verjaardag van Napoleons geboorte, in 1969, herdacht met de uitgifte van bijzondere postzegelreeksen.
 

 


3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

Napoleon
03+04.04.1971BOORTMEERBEEK
1ste clubtentoonstelling "De Postiljon" in de Gildezaal
Niet competitief
02+03.06.1973BOORTMEERBEEK
3de clubtentoonstelling "De Postiljon" i.s.m. Layenskring - Wespelaar in de Gildezaal
Niet competitief
25+26.08.1973BOORTMEERBEEK
1ste hobbytentoonstelling in de gildezaal i.s.m. 3de bijententoonstelling van imkervereniging Layenskring Wespelaar.
Niet competitief
20+21.04.1974KAMPENHOUT
4de clubtentoonstelling in het RMS (Ter Bronnen) i.s.m. de culturele diensten vd de Canadese ambassade en de oud-leerlingenvereniging van het RMS en met de "Dag van Canada"
Niet competitief
18+19.10.1975VILVOORDE
2de intergewestelijke tentoonstelling in de Portaelschool
Competitief
Uitslag niet getraceerd
12+13.05.1990HAACHT
15de clubtentoonstelling met 7de voorverkoop in Breughels Gasthof
Niet competitief
15 t/m 17.06.1990KRAAINEM
Tentoonstelling n.a.v. uitgifte "Slag van Waterloo" in het patronaal centrum
Demonstratie
23+24.04.1994HAACHT
17de clubtentoonstelling met voorverkoop in Breughels Gasthof
Niet competitief


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links