Het bier
Lydia VANDERSLOTEN

Thematische verzameling


1. Omschrijving :

Tegelijk met haar verzamelingen in de wijn & champagnesfeer, stelde Lydia een verzameling m.b.t een andere nobele drank samen, het gerstenat bier. Deze verzameling opgemaakt met afgestempeld materiaal bevatte maximaal 4 kaders van 12 pagina's.

Ondanks het feit, dat zij trachtte om in deze verzameling een ruim aanbod aan verschillende filatelistische stukken aan bod te laten komen, scoorde ze erg laag bij haar enige competitieve deelname tot dusver in 1996. Reden voor de lage score was niet zozeer het ontbreken aan mooie stukken, veeleer een ietwat onoverzichtelijk geheel. Volgens de jury was de verhaallijn niet altijd optimaal en zeker voor verbetering vatbaar.

Wellicht omdat ze ontgoocheld was, belandde deze verzameling op een zijspoor en Lydia besteedde meer energie aan andere lopende projecten. Nochtans zijn wij als club van oordeel dat dit een uitermate interessant thema is en wij zijn ervan overtuigd dat Lydia met de oude verzameling én de stukken die ze ondertussen nog bijeen sprokkelt, hier in de toekomst zeker en vast nog iets moois van kan maken.

Poststuk, type gefrankeerde postkaart buitenlands tarief, verzonden via de Tsjechische censuur (zie violet balkstempel) naar Nederland. Opmerkelijk bij de postzegels is het tussenpaneel met erop de hop- & gerstplant. Wist U dat de hopstreek bij uitstek zich in Tsjechische regio bevindt, waar de beroemde Saaz-versie gekweekt wordt?Gefrankeerd ontvangstbewijs met de afbeelding van brouwerij "César Mertens"
In de bovenhoek links wordt tevens reclame gevoerd voor een belangrijk ingrediënt bij het brouwen: Gist.
Het brouwen gebeurt meestal machinaal en in grote ketels. Na het koken wordt alles gekoeld en wordt er gist bijgedaan. Hier ontstaan het verschil tussen hoge en lage gisting.
Frankeermachineafstempeling met publiciteit voor "Prazdroy Pils' gebrouwen in Plzen.
Het allereerst pils-bier werd gebrouwen in de Tsjechische location Plzen (in het Nederland Pilzen). Vandaar ook de naam "Pils".Geïllustreerde veldpostbrief dd 16.10.1939 met als thema een bierfeest in Oberbayern.
Bier en plezier .. het hoort zeker bijeen.
 


2. Plan :

 

1. De bestanddelen van bier
       1.1. De hopplant
       1.2. De gerst
       1.3. De wort
       1.4. De toevoegingen
              1.4.1. Zeewierextracten
              1.4.2. Ascorbinezuur
              1.4.3. Suikers en stropen

2. De bierbereiding
       2.1. Het brouwen
       2.2. De vergisting
              2.2.1. Lage vergisting
              2.2.2. Hoge vergisting
              2.2.3. Spontane vergisting
       2.3. Klaren van bier
       2.4. Filteren van het brouwsel
       2.5. Het afvullen
              2.5.1. Op fusten
              2.5.2. Op flessen in de bottelarij
       2.6. Voorzien van kroonkurken
       2.7. Het etiketteren

3. Het biertransport

4. De brouwerijnijverheid
       4.1. De periode 1914 - 18
       4.2. In de jaren 20
       4.3. Na de oorlog in 1946

5. Invoer en export van bier

6. Verbruiksbelasting op bier

7. Vertier en plezier met bier

8. Het schenken van bier

9. Biergebruik in de gastronomie

 


 

3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

Het bier
31.08-01.09.1991BOORTMEERBEEK HEVER
16de clubtentoonstelling in zaal Trianon
Niet competitief
05+06.10.1991VILVOORDE
17de intergewestelijke tentoonstelling in het Cultureel Centrum
Competitief
Uitslag niet getraceerd
26+27.10.1991HOFSTADE - MECHELEN
17de Federale competitieve tentoonstelling in het Ontmoetingscentrum
Competitief
Geen resultaat omwille van te late opstelling van de verzameling
23+24.04.1994HAACHT
17de clubtentoonstelling met voorverkoop in Breughels Gasthof
Niet competitief
Onder titel "Bier"
08+09.06.1996BEGIJNENDIJK
BEFITEN '96
5de Open filatelistisch Salon in de gemeentelijke basisschool
Competitieve deelname
DIPLOMA 59 %
04+05.12.1999HEIST O/D BERG
Postzegeltentoonstelling n.a.v. 25 jaar Hekapo met Voorverkoop "Kerstmis" in het torengebouw
Demonstratie


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links