Geluk en succes in het zadel
Ida VAN RILLAER

Thematische verzameling


1. Omschrijving :

Als er één dier is dat enorm tot de verbeelding spreekt van de mens, is het zeker het paard. Al vroeg leerde de mens het paard naar zijn hand te zetten en in te zetten voor uiteenlopende doeleinden. Mens en paard vormen een succesvol duo. Vandaag wordt het paard veel minder voor beroepsdoeleinden ingezet maar groeide uit tot vast partner bij sport en spel. Daarbij voelt menige ruiter zich gelukzalig en blij. Vandaar de titel van deze verzameling, die beslist een beeld van de grote inzetbaarheid van dit prachtige dier meegeeft.


Rolstempel met allusie op de trek van de equus over de landbruggen.


Maximumkaart met wagenpaard bij de modale man
Ideaal is het dat bij een maximumkaart illustratie, postzegel en afstempeling met mekaar overeenkomen.

Deze verzameling werd initieel opgestart als een Open Klasse verzameling waarbij er naast filatelistisch materiaal ruim plaats voorbehouden was aan niet filatelistisch materiaal én bvb postkaarten en poststukken, die niet beantwoorden aan de thematische reglementering.
 

Ze werd eerst opgebouwd op 4 vlakken van 12 pagina's elk en later uitgebreid tot 5 vlakken van 12 pagina's. Omwille van de nieuwe reglementering die eind 2005 in voege ging en minimum 4 vlakken van 16 pagina's voorzag, werd de verzameling opnieuw uitgebreid naar 5 kaders van 16 pagina's.


Voorloper met rode blokindicatie "Par estafette"
 

         

 


2. Plan :
 

1. Van oerpaard tot het moderne paard
     1.1. Evolutie van de onevenhoevigen
     1.2. De wilde equus en zijn afstammelingen
     1.3. Mens en paard vinden mekaar
            1.3.1. Het wagenpaard
            1.3.2. De vertrouwensband groeit
     1.4. Het moderne paard
            1.4.1. Het selectief fokken
            1.4.2. De vier grote paardenrassen
                    
1.4.2.1. De pony's
                            1.4.2.2. De koudbloedgroep
                            1.4.2.3. De volbloeden
                            1.4.2.4. De warmbloeden

            1.4.3. Kleuren en aftekeningen
                    
1.4.3.1. De kleurvariaties
                            1.4.3.2. Specifieke aftekeningen
                            1.4.3.3. De lichaamstaal bij paarden

     1.5. Moderne paarden vragen om verzorging

2. Het multifunctionele paard
     2.1. Rijden voor het plezier
     2.2. Partner bij de jacht
     2.3. Voor het vervoer van zware lasten
     2.4. Vaste waarde in de landbouw
            2.4.1. In het bos en op het veld
            2.4.2. Aankopen op de paardenmarkt
     2.5. Het paard in de weer in en om het water
            2.5.1. Het trekkende paard
            2.5.2. De garnaalvissers
     2.6. Bij de post
            2.6.1. Historische postroutes
            2.6.2. De diligence
     2.7. Partner in oorlogstijden
            2.7.1. Vaste begeleiders van de ridders
            2.7.2. Steun en toeverlaat van de militair
     2.8. Macht en status
            2.8.1. Bij wet en orde
            2.8.2. Statussymbool voor de nobele klasse

3. In de kijker
   
3.1. In het straatbeeld
     3.2. Voor de kar gespannen
            3.2.1. Solo voor de kar
            3.2.2. Meerspannig
            3.2.3. Voor de slee
     3.3. In optochten en processies
     3.4. In arena en piste
            3.4.1. Onder de blote hemel
            3.4.2. Onder dak of tentzeil
     3.5. Kunstvol kijkobject
            3.5.1. In de schilderkunst
            3.5.2. In de plastische kunst
            3.5.3. Tot centraal thema in musea
     3.6. Het paard in de sport
            3.6.1. Jumping
            3.6.2. De dressuur
            3.6.3. Galoprennen op vlakke baan
            3.6.4. Galoprennen op hindernisbaan
            3.6.5. Aangespannen draverij

4. Centraal in volksverhalen
     4.1. In de mythologie
            4.1.1. Het gevleugelde paard
            4.1.2. De centaur en de eenhoorn
     4.2. In de legendes van volksheiligen
            4.2.1. Sint Joris en Sint Maarten
            4.2.2. Sinterklaas
            4.2.3. De kerstman

5. In de leefwereld van het kind
     5.1. Het schommelpaard
     5.2. Het gewone houten paard
     5.3. Het schaakspel - voor jong en oud
     5.4. In pretparken en op de kermis
 

 

Er kwam herhaald commentaar op de uitgebreidheid van het plan en bij een infosessie tijdens een vergadering van de Kerngroep Thematische Filatelie werd er verduidelijkt dat soberheid in het plan (zonder al teveel tussentitels) wellicht tot een efficiënter plan zou leiden. Het plan onderging op dat moment een ware metamorfose en er werd ook gebruikt gemaakt van een achterliggend blad (Plan stand bij Proboten 2009).
 

1.   Van oerpaard tot het moderne paard

1.1.                        Evolutie van de onevenhoevigen

1.2.                        De wilde equus en zijn afstammelingen

1.3.                        Mens en paard vinden mekaar

1.4.                        Het moderne paard

1.5.                        De verzorging

 

2.   Het multifunctionele paard

2.1.                          Rijden voor het plezier

2.2.                          Partner bij de jacht

2.3.                          Voor het vervoer van zware lasten

2.4.                          Vaste waarde in de landbouw

2.5.                          Het paard in de weer in en om het water

2.6.                          Bij de post

2.6.                          Partner in oorlogstijden

2.7.                          Macht en status

 

3.   In de kijker

3.1.                          In het straatbeeld

3.2.                          Voor de kar gespannen

3.3.                          In optochten en processies

3.4.                          In arena en piste

3.5.                          Kunstvol kijkobject

3.6.                          Het paard in de sport

 

4.   Centraal in volksverhalen

4.1.                          In de mythologie

4.2.                          In de legendes van volksheiligen

4.3.                          Via volksmond tot gemeenschapsgoed

                                                                                                                                    

5    In de leefwereld van het kind

5.1.                          Het schommelpaard

5.2.                          Andere speelgoedpaardjes

5.3.                          Het schaakspel –voor jong en oud

5.4.                          In pretparken en op de kermis

 

 

Mijn verzameling verduidelijkt hoe veelzijdig dit dier wel is. Mij rest alleen te hopen dat u - wanneer u volgende keer zo’n mooi en elegant dier in de wei ziet staan – u het dier met andere “bewonderende” ogen zult bekijken.

 

Voor deelname op locale bodem n.a.v. Proboten 2009 nam Ida de verzameling nog eens onder handen, vooral dan op het vervangen van enkele stukken door beter filatelistisch materiaal en een correctere betiteling van de stukken, dito uitleg bij bvb de verschillende voorlopers in haar verzameling. Ze werd opnieuw opgemaakt, verdeeld over 4 kaders.

De jury apprecieerde de wijzigingen ten volle maar bezorgde haar tegelijk nieuw huiswerk om het ook bij Antverpia zo optimaal mogelijk te doen. Zo werd er oa opgemerkt dat de fiscale stukken beter uit de verzameling verwijderd zouden worden en vervangen door zo optimaal mogelijke andere stukken.

Er was nog het uitdrukkelijke verzoek om het plan nog eens te veranderen en ipv vijf hoofdstukken naar drie hoofdstukken over te schakelen. Het was niet eenvoudig om andere ideale stukken te vinden en de vrijwel de volledige paginanummering te wijzigen binnen enkele maanden tijd, maar uiteindelijk slaagde ze wel in haar opzet. Ook na jaren blijft het werken aan verzameling. Dank zij de aangebrachte wijzigingen kon ze ook nationaal haar cijfer van de provinciale evenaren.


Plan 2010 (Antverpia 2010):

1. Van oerpaard tot het moderne paard
  
1.1. Evolutie van de onevenhoevigen
   1.2. De wilde equus en zijn afstammelingen
   1.3. Mens en paard vinden elkaar
   1.4. Het moderne paard
   1.5. De verzorging

2. Het multifunctionele paard
  
2.1. Rijden voor het plezier
   2.2. Partner bij de jacht
   2.3. Voor het vervoer van zware lasten
   2.4. Vaste waarde in de landbouw
   2.5. Het paard in de weer in en om het water
   2.6. Bij de post
   2.7. Partner in oorlogstijden
   2.8. Macht en status

3. In de kijker
  
3.1. In het straatbeeld
   3.2. Voor de kar gespannen
   3.3. In optochten en processies
   3.4. In arena en piste
   3.5. Kunstvol kijkobject
   3.6. Het paard in de sport
   3.7. In de leefwereld van het kind
 

Een verzameling, die al eens op nationaal vlak deelname, zonder wijzigingen terug presenteren, dat kan geenszins de bedoeling zijn. Deze verzameling werd dan ook grotendeels herbekeken zonder het vroegere plan inhoudelijk te wijzigen. Het plan werd wél anders ingekleed, met een postaal stuk. Een aantal nieuwe stukken werd ingelast en enkele pagina's - die meerdere aspecten tegelijk behandelden - werden opgesplitst omdat er ook daar mooie stukken konden ingelast worden. Omdat uiteindelijk binnen de 4 vlakken gewerkt werd, hield dit ook in dat een aantal pagina's opgespaard blijven voor een mogelijke uitbreiding in de toekomst naar 5 vlakken.

Opmerkelijk bij de commentaren van de jury in Temse was wél dat er - na zoveel jaren opbouw - plots vooropgesteld werd om ofwel de titel van de verzameling aan te passen, ofwel de structuur van de hele verzameling aan te passen. En nu zou het plan ineens terug uit veel meer hoofdstukken moeten bestaan ??

3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

Geluk en succes in het zadel
18.06.2005BOORTMEERBEEK
FILATELIE- & JUDOHAPPENING
n.a.v. voorverkopen Judo, 75 j Belgische Radio en Tapijten in de Sporthal
Niet competitief
08+09.10.2005BRAINE L'ALLEUD
BRAPHIL 2005 - Provinciaal Kampioenschap
Regio "Brabant" in het College Cardinaal Mercier
Competitieve deelname
GROOT ZILVER 78%
16-20.11.2006BRUSSEL
BRUPHILA 2006 - Nationaal kampioenschap
In de Heizelgebouwen
Competitieve deelname
ZILVER 73%
30.10 t/m 01.11.2009BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2009 - Regionaal Kampioenschap
Tentoonstelling "Brabant" in de sporthal
Competitieve deelname
GROOT ZILVER 76%
09 - 12.04.2010ANTWERPEN
ANTVERPIA 2010 - Nationale Competitie
In Bouwexpo
Competitief
VERGULD ZILVER 79 %
14 t/m 16.09.2012TEMSE
TEMSIFIL 2012 - Nationaal kampioenschap
Competitieve deelname
ZILVER 73%


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links