Een knipoog in de duisternis
Georges DIB

Thematische verzameling


1. Omschrijving :

Het viel Georges op hoe vaak "strategisch" ingeplante vuurtorens op foto's van vakantiegangers prijken - het zijn inderdaad gebouwen, die vaak tot de verbeelding spreken van ons "landrotten". Dat samen met zijn voorliefde voor het water, resulterend uit zijn rijk verleden als duiker, zorgde ervoor dat hij een thematische verzameling rond vuurtorens uitbouwde.

Niet voor niets behoort de "Pharos van Alexandrië" tot één van zeven oorspronkelijke wereldwonderen omdat hij getuigt van het vernuft van onze voorouders, die zo'n 285 jaar vóór Christus al het lumineuze idee hadden om schepen voorbij gevaarlijke punten te loodsen door middel van de lichtgloei van vuur. Vandaar stamt ook de naam "vuur"-toren die zich tot op vandaag handhaaft.

Deze verzameling - die de diversiteit aan vuurtorens, van in de oudheid tot vandaag, illustreert, werd van bij het begin thematisch opgevat en Georges stelde zich tot doel ze in een drietal jaar klaar te hebben voor competitie. Niets was minder waar. Het duurde iets meer dan zeven jaar vooraleer hij er voor het eerst mee uitpakte en fier dat hij was.

Ze bevat een ruim assortiment aan filatelistische stukken en is tekstmatig interessant gedocumenteerd. Ze werd eerst opgebouwd op 4, 5 vlakken van 12 pagina's elk. Omwille van de nieuwe reglementering die eind 2005 in voege ging, evolueerde ze verder naar 4 vlakken van 16 pagina's elk. Filatelie betekent constant zoeken naar nieuwe elementen en uitbreiden waar mogelijk.

 

Bijzondere afstempeling met de Mispillion-vuurtoren
Hierbij was de hele onderbouw in hout.
De bovenbouw was echter in steen.

Postzegelstrip met 4 verschillende rood-witte vuurtorens
met hun bouwjaar en de liggingcoördinaten (Finland)

 

De Amerikaanse strijdkrachten plaatsten in oorlogstijd documenten op microfilm. Zij werden bij aankomst fotografisch uitvergroot en de V-mail (Victory-mail) vertrok naar de geadresseerde en creativiteit vierde daarbij vaak hoogtij.
De kaarsen lijken wel – zoals bij vuurtorens – hun licht van het ene naar het andere punt te seinen.

Juryleden zijn bovendien altijd vindingrijk in het vinden van commentaren. In 2006 werd hem gevraagd zijn plan te overdenken en verdere detailinformatie te zoeken m.b.t. de diverse kleurentypes en zo ging Georges weer aan de slag om aan de vraag van de jury te voldoen. 

Bij de nationale competitieve van 2008 was hij dan ook fier zijn herwerkt plan, zijn vondsten inzake de maritieme achtergrond van de kleurenpatronen én een aantal nieuwe stukken aan het publiek te kunnen tonen. Kortom Georges trachtte op alle commentaarpunten een positieve respons te geven.

 


2. Plan (versie 2008) :
 

1. De diverse torentypes in vogelvlucht

     1.1. De vaste vuurbaak
     1.2. De bascule vuurbaak
     1.3. Van houten baken tot houten vuurtoren
     1.4. Van hout naar steen
     1.5. Opkomst van staal
            1.5.1. Opbouw in gietijzer
            1.5.2. Opbouw in constructiestaal
            1.5.3. Bijkomende steunvoorzieningen
     1.6. Opsplitsing in twee categorieën
            1.6.1. De passieve bakens
            1.6.2. De actieve bakens

2. Vormen en kleuren

     2.1. De ronde vorm
     2.2. De vierkante blokvorm
     2.3. Veelhoekig
     2.4. Getorst
     2.5. Toepassing van contrastkleuren
            2.5.1. Rood en wit
            2.5.2. Zwart en wit
            2.5.3. Groen en wit

3. De evolutie van de lichtbronnen

     3.1. Open hout- en kolenvuren
     3.2. Kaarsen
     3.3. Olie als basis voor de lichtbron
            3.3.1. Van dierlijke oorsprong
            3.3.2. Plantaardige & minerale oorsprong
     3.4. Bescherming van de lichtbrond
     3.5. Gasontladingslamp
     3.6. Elektrische verlichting
            3.6.1. De booglamp
            3.6.2. Gloeilampen in alle maten
            3.6.3. Hallogeenlampen en laserstralen

4. Verlichtingstechnieken

     4.1. Reflectie -> lichtkaatsing
            4.1.1. Vast reflectielicht
            4.1.2. Sferische reflectoren
            4.1.3. Parabolische reflectoren
     4.2. Refractie -> lichtbreking
     4.3. Het draailicht
            4.3.1. Onderbroken licht (Occulting)
            4.3.2. Schitterlicht = Flashing
            4.3.3. Sectorlichten

5. Strategisch ingeplant

     5.1. Sporen uit het verleden
     5.2. Bestand tegen weer en wind
     5.3. Nauwkeurige locatiebepaling
     5.4. Diversiteit qua situering
            5.4.1. Langs de kust
            5.4.2. Bij haveningangen
            5.4.3. Aan de oevers van rivieren
            5.4.4. Langs meren

6. Andere beveiliging en communicatie

     6.1. Lichtschepen & het caissontype
     6.2. Boeien en tonnen
     6.3. Radiobakens
            6.3.1. Radiocommunicatie
            6.3.2. Radar- en satellietnavigatie

7. Zeereddingsdienst

     7.1 Vuurtorens: bewakers van de zee
     7.2 De kustwacht nu


Vanaf de 19e eeuw werden in de UPU ook overeenkomsten gesloten inzake mailvervoer met schepen van diverse nationaliteiten. Daaronder viel ook boeienpost. Dit poststuk vertrok uit Horta (eiland Fayol-Azoren) op 7.10.1936. Via een in zee gedropte maildienstboei (opgepikt 8.10.36) vervolgde de brief zijn weg naar Duitsland.
 

Na een pauze van enkele jaren kwam deze verzameling terug in de kijker in het erehof tijdens het Regionaal Kampioenschap filatelie “Proboten 2009”, een organisatie van onze kring. Opmerkelijk was, dat Georges dit keer zijn plan herwerkte én naar het Duits liet vertalen.

De verzameling met de nieuwe titel “Blinzeln im Dunkeln” zou namelijk onmiddellijk na de tentoonstelling vertrekken voor haar eerste internationale deelname te Roskilde in Denemarken. In deze competitieve interlandententoonstelling EUROTHEMA vaardigen zeven Europese landen een aantal thematische verzamelingen af om het tegen mekaar op te nemen.
De Belgische delegatie omvatte zeven deelnemers mét verzamelingen, die nog nooit op internationaal vlak deelnamen maar uiteraard binnen de Belgische competitie een hoog niveau behaalden. België behaalde er met het team de derde plaats. Georges zelf scoorde 76 % en kreeg hiervoor als score “Verguld zilver”, volgens het afwijkende quoteringsschema, geldig in Denemarken.


Plan: (Duitse versie 2009)
 

1.      Mehrere Turmarten im Vogelflug

1.1.                                       Die feste Feuerbake
1.2.                                       Die wippende Feuerbake
1.3.                                       Von Holzbake bis zum hölzernen Leuchtturm
1.4.                                       Von Holz zu Stein
1.5.                                       Aufgang vom Stahl£
1.6.                                       Aufteilung in zwei Kategorien 

2.    Gestalten und Farben

2.1.   Rund
2.2.   Viereckiger Block
2.3.   Mehreckig
2.4.   Tordiert
2.5.   Türme mit dazu gehörigem Lebensraum
2.6.   Anwendung von Konstrastfarben 

3.    Die Entwicklung der Lichtquellen

3.1.   Offene Holz- und Kohlenfeuer
3.2.   Kerzen
3.3.   Öl als Basis für die Lichtquelle
3.4.   Beschützung der Lichtquelle
3.5.   Die Gasentladungslampe
3.6.   Elektrische Beleuchtung
 

4.    Beleuchtungstechniken

4.1.   Reflektion -> Lichtzurückstrahlung
4.2.   Refraktion -> Lichtbrechung
4.3.   Das Drehfeuer 

5.    Strategisch eingesetzt

5.1.   Spuren aus der Vergangenheit
5.2.   Gewachsen gegen Wetter und Wind
5.3.   Präzise Ortsbestimmung
5.4.   Vielfalt an Situierungen 

6.    Andere Schutzvorrichtungen und Kommunikation

6.1.   Leuchtschiffe und Caissons
6.2.   Bojen und Tonnen
6.3.   Funkbaken 

7.    Seerettungsdienst

7.1.   Leuchttürme Wärter der See
7.2.   Die Küstenwache heute
 

 

Veldpostkaart met afstempeling van de vuurtoren van Swinemunde
Deze uit 1854 daterende toren beschikte over een glasmantel met onderbroken lichtsignaal.
In oorlogstijd werden overal de lichten van de vuurtorens gedoofd. Toch werd deze toren doelwit van de bombardement.

 


3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

Een knipoog in de duisternis
28+29.06.2003BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2003 - Provinciale Competitieve
Tentoonstelling "Brabant" in de Sporthal
Competitief
GROOT ZILVER 75% + Aanmoedigingsprijs
13 t/m 16.05.2004LUIK
LEODIPHILEX 2004 - Nationaal kampioenschap
In de Halles des Foires
Competitief
GROOT ZILVER 75% + Speciale prijs
18.06.2005BOORTMEERBEEK
FILATELIE- & JUDOHAPPENING
n.a.v. voorverkopen Judo, 75 j Belgische Radio en Tapijten in de Sporthal
Niet competitief
16-20.11.2006BRUSSEL
BRUPHILA 2006 - Nationaal kampioenschap
In de Heizelgebouwen
Competitief
GROOT ZILVER 76%
25 t/m 28.09.2008MARCHE-EN-FAMENNE
JUNEX 2008 - Nationaal kampioenschap
In Expohallen WES
Competitief
GROOT ZILVER 75%
30.10 t/m 01.11.2009BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2009 - Regionaal Kampioenschap
Tentoonstelling "Brabant" in de sporthal
Demonstratie in het erehof
06 t/m 08.11.2009ROSKILDE - DK
EUROTHEMA 2009
Internationale interlandenwedstrijd tijdens nat. Kampioenschap
Competitief
VERGULD ZILVER 76% Intern. afwijkende quotering
Onder titel "Blinzeln im Dunkeln" (NL verzameling met Duitstalig plan)


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links