Air traffic, a blessing or a nightmare ?
Jose GULLENTOPS

Thematische verzameling


1. Omschrijving :

José, die eerder al een verzameling uitbouwde rond staal, kreeg op een gegeven dag een lumineus idee om met iets nieuws uit te pakken, een verzameling rond burgerluchtvaart, meer bepaald met het accent op luchthavens, de luchtvaartmaatschappijen en erbij horende coördinerende organisaties.

Eerst was het de bedoeling om hiervoor alvast een vijftal jaar uit te trekken en zodoende een ruime basis aan materiaal te vergaren om dan echt van start te gaan met de opbouw op competitieve vlakken. Maar het kwam anders. Nauwelijks was José gestart, viel het verdict dat onze kring het regionaal Kampioenschap filatelie Brabant zou gaan organiseren (op nauwelijks 1 jaar de dato) en wat ze toen presteerde, dat moet iemand haar maar nadoen. Ze zette haar tanden erin en bezocht massa’s beurzen, schreef vele handelaars aan om toch maar een minimaal uitgewerkte verzameling tijdens Proboten te kunnen presenteren. En ze slaagde er waarlijk in om een veel meer dan minimale verzameling voor te stellen op de cruciale data. Het werd meteen een verzameling uitgewerkt op zes vlakken, d.i. 96 A4 pagina’s.

 Hierbij maakt ze in het plan gewag van een eerste hoofdstuk rond de ontwikkeling van vliegtuigen, met o.a. diverse vliegtuigbouwers en enkele belangrijke types door de tijd heen, via verschillende testvluchten tot het bekomen van de certificatie en de noodzaak van vliegtuigen, maar toonde dit deel niet in de tentoonstelling.

 Daar kwamen dan wel de hoofdstukken twee, drie en vier aan bod.

 Hoofdstuk twee, waarmee ze dus van start ging, heeft het over het ontstaan de eerste luchthavens en hun ontwikkeling en de uitbating en organisatie van moderne luchthavens. 

Maximumkaart met verwijzing naar de eerste vlucht Brussel – Kinshasa op onverhard veld

Begin 20ste eeuw, bij het ontstaan van de luchtvaart, waren de vliegvelden primitief, slechts grasvelden of onverharde velden, die bij droog weer de wrijving van het gras verminderen. Het vliegtuig kon van elke hoek aan komen vliegen, naar gelang de wind. Meestal was er wel een hangaar voor diverse doeleinden voorzien.  

In het volgende hoofdstuk meer aandacht voor de oprichting van luchtvaartmaatschappijen en hun ontwikkeling.  

 

Poststuk type luchtpostbrief met opdruk VIA SABENA en nodige verwijzingen
naar 1ste rechtstreekse Belgische vlucht van Bryssek baar Elisabethstad.

Luchtvaartmaatschappijen hebben vestigingen (groot of klein) in de landen, die ze aanvliegen. Buitenlandse betrekkingen houdt zich bezig met het nagaan welke licenties men nodig heeft, wat de toepasbare sociale wetgeving omvat, welke regels in acht moeten genomen worden inzake fiscaliteit – dit om maar enkele voorbeelden op te sommen. 

Er gaat heel veel aandacht uit naar de opleiding en de loopbaan van gekwalificeerd personeel, meer bepaald heeft José het over de cursussen die zij voorgeschoteld krijgen met vele technische toelichtingen terzake. 

Blauwe frankeermachinestempel met verwijzing naar Liebherr Aerospace (D)bekend als wereldwijd fabrikant van remmen en rembesturingssystemen.

Hoe remt een vliegtuig?
In de lucht door het verminderen van het motorvermogen. Tijdens de landing het verminderen van het motorvermogen door het uitslaan van flaps.
Op de grond bij het landingsgestel zitten remmen per truck, nooit bij het neuslandingsgestel, ook worden de speedbrakes automatisch uitgeklapt en wordt een gedeelte van het motorvermogen omgekeerd (thrust reverses) en wordt het vliegtuig tot stilstand gebracht.

 

 

Gezien de mens beperkt is in zijn kracht, werden voor het besturen van vliegtuigen hydraulische systemen ontwikkeld.

De firma Enzed waarnaar de rode frankeermachinestempel verwijst,
is een gekend fabrikant van leidingen voor het hydraulisch systeem.

 

Een belangrijke cursus in de opleiding draait rond de navigatie, waarbij toepassingen van radar-technologie doorslaggevend zijn.

Postwaardestuk, type geïllustreerde briefkaart, aangetekend verzonden dd 18.11.1983

Primaire radars zijn deze waarvan de ontvangstantenne een reflectie opvangt van het signaal dat door de zendantenne is uitgezonden. Secundaire radars zijn deze waarvan de ontvangstantenne een signaal opvangt, dat actief door een doel wordt uitgezonden. In de luchtvaart worden in het algemeen secundaire radars gebruikt.

Vliegtuigen hebben een transponder aan boord, een elektronisch apparaat dat een bepaalde boodschap uitzendt als antwoord op een bepaalde ontvangen boodschap. Transponders worden ook toegepast in ICAS II (Airborne Collision Avoidance Systems) Doel zoekradars worden gebruikt door de luchtvaartbegeleiding in hogere luchtlagen naderingsradars t.bv vliegvelden; surface movement radars voor bewegingen van vliegtuigen op de grond.

 In het laatste deel benadert José de coördinerende instellingen van de vliegoperaties in binnen- en buitenland, waarbij bvb de verkeersleiding, vanaf de verkeerscontroletoren de nodige uitleg krijgt.

 

Spaans Aërogram (uitgegeven in gelimiteerde editie) met blik op een verkeerstoren (ingedrukte frankeerwaarde)
 en achter het scherm van de verkeersleiding (illustratie).

Areo Control of En-Route Control begeleidt de vliegtuigen naar de gewenste hoogte en gedurende de ganse vlucht (verschillende controllers in verschillende landen) tot aan de approach control. De controle houdt o.a. in dat de vliegtuigen de veiligheidsafstand met andere vliegtuigen respecteren.  

Belgocontrol leidt de Aero Control boven België en een deel van Luxemburg tot een hoogte van 24500 feet. De verkeersleiders van approach en area control bevinden zich vaak op een andere locatie dan de verkeerstoren. Zij zitten in een grote zaal met diverse rijen consoles, elk met een groot radarscherm. Approach en Area Control voor Brussels Airport bevinden zich in het CANAC gebouw in Steenokkerzeel. 


2. Plan (versie 2009) :
 

1. Ontwikkeling van de vliegtuigen
               (
Hoofdstuk 1 werd niet in competitie getoond)

    1.1  Ontwerp van een vliegtuig                                                               
    1.2  Diverse vliegtuigbouwers door de tijd heen       

    1.3  Enkele belangrijke types door de tijd heen                                      
    1.4  De verschillende testvluchten tot het bekomen van de certificatie 
    1.5  De noodzaak van vliegtuigen
           1.5.1 De Postdienst
           1.5.2 Vervoer van Personen
           1.5.3 Vervoer van goederen – Cargo

 2. Ontstaan 1ste luchthavens & ontwikkeling
    2.1  Zoektocht naar geschikte gronden of water
    2.2  Uitbating en organisatie moderne luchthavens

3. Noodzaak oprichting luchtvaartmaatschappijen & ontwikkeling
    3.1  Oprichting & Organisatie
    3.2  Opleiding en Loopbaan Gekwalificeerd personeel
           3.2.1 De piloten, een magisch beroep
           3.2.2 Het cabinepersoneel, hofdames die de passagiers verwennen
           3.2.3 Het vliegtuig vliegt, de mecaniciens zorgen dat het zo blijft
    3.3  Ontwikkeling.

4. Coördinerende instellingen van de vliegoperaties
      4.1 Binnenland
      4.2 Buitenland3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

Air traffic, a blessing or a nightmare ?
30.10 t/m 01.11.2009BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2009 - Regionaal Kampioenschap
Tentoonstelling "Brabant" in de sporthal
Competitief
ZILVER BRONS 65%


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links