De mobilisatie van het Belgische leger - OK
Paul DAEMS

Open klasse verzameling


1. Omschrijving :

Deze verzameling, die initieel in de categorie postgeschiedenis zijn sporen verdiende (zie onder postgeschiedenis) werd ook in Open klasse uitgewerkt. Naast uiteraard het postale element kon Paul hierin aan de slag met fotomateriaal, kaarten, krantenknipsels e.a.

Deze verzameling - zoals tentoongesteld in de categorie Open klasse" - omvatte max. 4 kaders van 12 bladzijden. Bij de tentoonstelling ervan kwam de opmerking om ze toch liever in de klasse postgeschiedenis te handhaven.


Zijn doel:

Een zo breed mogelijk overzicht geven van het postale reilen en zeilen bij de Belgische militairen gedurende de mobilisatieperiode. Aan de hand van poststukken én niet-filatelistisch materiaal (in een ideale mix) werd een beeld geschetst van een stukje Belgische militaire postgeschiedenis in de periode vlak vóór de Tweede Wereldoorlog.

Enkele voorbeelden uit deze verzameling:
Fragment van een brief BPW nr 23 = IV legerkorps. Dit kantoor bevond zich te Lier van 30.9.1939 tot 10.5.1940.
Eentalige lijnstempel "INT YV L.K / Sektie: eetwaren en voeder.Fotokaart met het initiatief van enkele fruittelers, die een inzamelactie voor de gemobiliseerde soldaten hielden.
De ophaling en verdeling hiervan werd door het Belgische leger zelf uitgevoerd.Postkaart met de afbeelding van een officier en een soldaat van de gezondheidsdienst tijdens de mobilisatie 1939/1940.
Brief portvrij verzonden op 5.3.1940 BPS nr 34 = 15 infanteriedivisie. Eentalige dienststempel "Corps medical 15 D.I. Ambulance Légère.

(Net als bij andere filatelistische disciplines is ook het verzinken van stukken bij dergelijke stukken mogelijk).Postkaart met publiciteit voor de verkoop van foto's van Koning Leopold 3 ten voordele van "Het pakket van de soldaat"
en foto uit 1939 van soldaten die zo'n postcolli ontvingen.

 


2. Plan :

 

Vrijwel identiek als de versie in postgeschiedenis.
 

 


 

3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

De mobilisatie van het Belgische leger - OK
10+11.12.1988BOORTMEERBEEK HEVER
13de clubtentoonstelling met voorverkoop in zaal Trianon
Niet competitief
Onder titel "Uniformen"
11+12.09.1999BOORTMEERBEEK HEVER
18de clubtentoonstelling met voorverkoop in zaal Trianon
Niet competitief
04+05.12.1999HEIST O/D BERG
Postzegeltentoonstelling n.a.v. 25 jaar Hekapo met Voorverkoop "Kerstmis" in het torengebouw
Demonstratie
Op invitatie
18+19.11.2000LIER
LIERFILA 2000 - Provinciale competitie
Regio Antwerpen in centrum De Mol
Competitief
Diploma
17+18.09.2004JEZUS-EIK
Jubileumviering met speciale tentoonstelling "Schatten van leden" door Studiekringen WO I en WO II omkaderd met speciale dagtekeningstempel in het cultureel centrum Den Bosuil
Demonstratie
22.08.2010PUTTE
Tentoonstelling op invitatie van Heemkring Het Molenijzer
Demonstratie
Filatelistisch materiaal, aangevuld met foto- en krantenmateriaal


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links