In de ban van het paard
Ida VAN RILLAER

Open klasse verzameling


1. Omschrijving :

Deze verzameling werd eerst opgebouwd onder de naam "Geluk en succes in het zadel" en daarna getransformeerd naar een thematische verzameling, die U ook terugvindt onder de rubriek "Thematisch verzamelen".

Deze verzameling werd initiëel opgebouwd op 5 vlakken van 12 pagina's en was zoals gezegd een voorlopende fase naar thematische uitwerking. In grote lijnen komt de verzameling overeen met het plan in de thematische verzameling gevolgd, maar bevatte, zoals het reglement het voorschrijft deels filatelistische en deels niet filatelistische elementen. Deze zijn zeer uiteenlopend van aard.

Zo kunnen schetsen vaak heel verduidelijkend zijn bij de postzegels.

Daarnaast springen ook bvb telefoonkaarten, sigarenbandjes, prenten, gewone postkaarten e.d. in het oog. Iets wat in thematische verzamelingen taboe is.

 


Gewone postkaart waarvan de illustratie aantrekkelijk is in de verzameling.
 

Daarnaast komen postzegels, poststukken, postwaardestukken e.a uitgebreid aan bod, maar met een beperking tot liefst 50%, maximaal 60% van de hele collectie.

"

Een poststuk (opgekleefde postzegels!) dat mooi oogt en toch niet in een thematische verzameling past, kan in een open klasse verzameling wél zijn toepassing vinden.


Ook eerstedagsbrieven met opgekleefde postzegel worden liefst geweerd in een themaverzameling, maar in open klasse verfraaien ze geheel beslist en zijn er onvoorwaardelijk toegelaten.

Met de niet-filatelistische elementen, die niet aan bod konden komen in de thematische verzameling én na een zoektocht naar nieuwe filatelistische en niet filatelistische elementen ontstond het idee om een nieuwe verzameling in open klasse uit te bouwen. Deze leunde qua plan helemaal niet aan bij de vorige editie. De verzameling werd met de nieuwe vorm en inhoud voor het eerst aan het publiek getoond n.a.v. het regionale kampioenschap filatelie in onze eigen gemeente in 2009, gespreid over zes kaders.


2. Plan (Proboten 2009) :

 

1.         Paarden in de geschiedenis
 
1.1.  De evolutie van eohippus tot de equus
   1.2.  Primitieve paarden
   1.3.  Wilde en halfwilde paarden
   1.4.  De domesticatie
   1.5.  Aan de zijde van de wereldveroveraars
   1.6.  Uitgebreid in opmars in de hoge en late middeleeuwen
   1.7.  De nieuwe tijd
   1.8.  Eigentijds

2.         Paarden vandaag
 
2.1.  Herbivoren
   2.2.  Edel dier
   2.3.  Zintuiglijke wereld
   2.4.  Paardengangen
   2.5.  De rassen

3.         Paard en mens
 
3.1.  De verzorging
   3.2.  Rijden voor het plezier
   3.3.  Voor de kar gespannen

 

4.         In de weer op vele fronten
 
4.1.  In en om het water
   4.2.  Bij land- en bosbouw
   4.3.  Voor het trekken van zware lasten
   4.4.  Bij de jacht
   4.5.  Bij orde en gezag
   4.6.  In het leger
   4.7.  Bij de post
   4.8.  In de sportwereld


5.         Mooi om naar te kijken
 
5.1.  Bij optochten allerhande
   5.2.  Op de paardenmarkt
   5.3.  Paarden stelen de show
   5.4.  Als kunstobject
   5.5.  In de reclamewereld
   5.6.  Verering en waardering
   5.7.  Kindervreugde

Waar de jury bij Proboten vol lof was over de manier dat het plan was opgebouwd en de uitwerking ervan met afgestempeld materiaal, bleek de jury bij de deelname aan het nationale kampioenschap hier net totaal anders over te denken. Daar vond de jury het plan te sterk aanleunen bij een thematische aanpak en ontstond er discussie over de opmerking van de jury dat men liever een postfrisse aanpak zou zien (wat heel bizar overkwam en waar het laatste woord zeker nog niet over gesproken is), wat tot een toch té forse puntenquotering leidde. Aan de andere kant waren er ook positieve opmerkingen, zodoende dat er naar de toekomst toe ook andere opties op tafel liggen.

Voor deelname aan de regionale filatelistische tentoonstelling met wedstrijdkarakter (regio Limburg / Antwerpen) werd het concept van het plan volledig herwerkt en tot een strikt minimum herleid qua rubriekopvolging en aangevuld met een tekstpassage en krantenprint.


1. Paarden in de geschiedenis
     1.1. De evolutie van eohippus tot de equus
     1.2. Primitieve paarden
     1.3. De domesticatie
     1.4. Aan de zijde van wereldveroveraars
     1.5. Opmars in hoge en late middeleeuwen
     1.6. De nieuwe tijd
     1.7. Eigentijds

2. Paarden vandaag
     2.1. Herbivoren
     2.2. Edel dier
     2.3. Selectief fokken
     2.4. De rassen
     2.5. Zintuiglijke wereld

3. Paard en mens
     3.1. De verzorging
     3.2. Rijden voor het plezier
     3.3. Voor de kar gespannen

4. In de weer op vele fronten
     4.1. In en om het water
     4.2. Bij land- en bosbouw
     4.3. Voor het trekken v. zware lasten
     4.4. Bij de jacht
     4.5. Bij de post
     4.6. Bij orde en gezag
     4.7. In het leger
     4.8. In de sportwereld

5. Mooi om naar te kijken
     5.1. Bij optochten allerhande
     5.2. Op de paardenmarkt
     5.3. Paarden stelen de show
     5.4. Als kunstobject
     5.5. In de reclamewereld
     5.6. Verering en waardering
     5.7. Jeugdig interesse

Wie tijdens een wandeling langs het bos of door het veld een paard in de wei ziet staan en nu deze verzameling even doorneemt, kijkt zeker heel anders tegen het dier aan.
Paarden zijn historisch al eeuwen lang een trouwe partner aan de zijde van de mens.
Getuige hun inzet bij werk en plezier, vervullen zij bij velen hun dierbaarste wens.

De verzameling werd met 16 pagina's uitgebreid naar 7 x 16 vlakken en in totaal werden ook zo'n 50 tal pagina's aangepast - een hele metamorfose dus.

Aangezien de verzameling ook deelneemt aan de nationale competitieve in Zweden "Skivaryd 2011", werd het plan ook vertaald in het Engels, de verzameling zelf hoefde niet. In Zweden is het een traditie dat zij bij hun nationale tentoonstellingen ook een gastland inviteren en na o.a. Groot-Brittannië en Israël was in 2011 de beurt aan België, met 15 Belgische verzamelingen, verdeeld over 6 categorieën.

In het kader van deelname aan het nationale kampioenschap Temsifil 2012 werd deze verzameling nogmaals herwerkt. Daarbij werd rekening gehouden met een aantal suggesties, die door de jury eerder werden geformuleerd. Een aantal nieuwe stukken werd ingelast en enkele pagina's - die meerdere aspecten tegelijk behandelden - werden opgesplitst omdat er ook daar mooie stukken konden ingelast worden, zonder aan het totaal van 7 vlakken te raken.

De verzameling werd nogmaals onder handen genomen om te pieken tijdens het nationale kampioenschap te Aarschot in 2015 en ze zou ook internationaal hoog scoren tijdens het nationale kampioenschap in Gouda in 2019.3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

In de ban van het paard
28+29.06.2003BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2003 - Provinciale Competitieve
Tentoonstelling "Brabant" in de Sporthal
Competitief
1ste prijs + prijs van het publiek
Onder de oude betiteling en constitutie "Geluk en succes in het zadel"
13 t/m 16.05.2004LUIK
LEODIPHILEX 2004 - Nationaal kampioenschap
In de Halles des Foires
Competitief
10de plaats
Onder de oude betiteling en constitutie "Geluk en succes in het zadel"
30.10 t/m 01.11.2009BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2009 - Regionaal Kampioenschap
Tentoonstelling "Brabant" in de sporthal
Competitief
VERGULD ZILVER 82%
Nieuwe betiteling en constitutie
09 - 12.04.2010ANTWERPEN
ANTVERPIA 2010 - Nationale Competitie
In Bouwexpo
Competitief
GROOT ZILVER 70 %
02.04.2011PEER - GROTE BROGEL
LIMBUFILEX 2011
Regio Antwerpen-Limburg in CC Brueghelheem
Competitief
GROOT VERGULD ZILVER 87%
08 t/m 10.04.2011SKILLINGARYD - S
SKIVARYD 2011
Nationale competitieve - Belgie = gastland met 15 deelnemers in 6 categorieen
Competitief
VERGULD ZILVER 82% + speciale prijs voor de materiaalkeuze
Onder titel - Under the spell of the horse - NL verzameling met Engelstalig plan
27 t/m 29.04.2012BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. de Week van de Amateurkunsten. Thema: Home Made
Stand van de club in de Oude Malterie, Leuvensesteenweg 354, samen met werk van een 20-tal leden van de kring
Demonstratie
Fragment van 4 blz. uit deze verzameling
14 t/m 16.09.2012TEMSE
TEMSIFIL 2012 - Nationaal kampioenschap
Competitief
VERGULD ZILVER 83%
29.06.2014BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest !" - Verenigingendag Editie I
Tentoonstelling van het werk van een 20-tal leden van de kring in de inkomhal van de sporthal.
Demonstratie
Fragment van vier pagina's uit deze verzameling
03 t/m 05.10.2014AARSCHOT
BRABANTPHIL 2014 - Nationaal Kampioenschap
In de stadsfeestzaal
Competitief
GOUD 90% + speciale prijs
09.05.2015ELSENE
Tentoonstelling i.s.m BNP Paribas Fortis Philatelic Club in de Flageygebouwen, nav voorverkopen "Koningin Elisabeth" en "Plant of dier?"
Demonstratie
Demonstratie in het erehof
Samen met zes andere verzamelingen van onze club
18-20.04.2019GOUDA (NL)
GOUDA 2019
Nationaal kampioenschap Nederland
Competitief
GROOT VERGULD ZILVER 87 %
10.10.2021BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest !" - Verenigingendag Editie VII
Infostand met selectie uit 13 verzamelingen in verschillende disciplines
Demonstratie
Selectie van 4 pagina's uit deze verzameling


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links