Personaliteiten op kalender
Georges FEYAERTS

Open klasse verzameling


1. Omschrijving :

Ook dit is een verzameling, waarin jaren zoekwerk steekt. Toen Georges ermee begon - in 1974 - zocht hij postzegels, afgewisseld met hier en daar een afstempeling of brief, met erop afgebeeld beroemde personen uit de meest uiteenlopende domeinen en dit uiteraard niet zomaar.

Het werd een studie van opeenvolgende geboortedata en het einddoel was om het hele jaar - dag per dag - te gaan documenteren op deze manier.

Georges stelde zo in de loop van de jaren verschillende kalenders samen. Een dergelijke verzameling werd tot ± het jaar 2000 gecatalogeerd onder de noemer "Onderwerpverzameling", daarna onder "Open klasse". Ze kreeg op competitief vlak nooit hoge cijfers, omdat ze nu eenmaal niet beantwoordde aan vastgelegde filatelistische regels. Niettemin beleefde hij erg veel zoekplezier aan zijn studie en wij gunden hem van harte de tentoonstelling ervan bij menige clubtentoonstelling.

Hij stelde - naargelang het aantal ter beschikking gestelde kaders - tentoon met 24, 36, 48 tot maximaal 60 pagina's.

In een eerste versie van zijn verzameling gaf hij bij elke postzegel of stuk ook wat meer uitleg over de beroemdheid.

 

Coubertin Pierre de Fredy
Geboren 1.1.1863 - Parijs

Frans schrijver en pedagoog. Zijn streven was er vooral op gericht om de algemene volksopvoeding te leiden. Zijn grootste wereldverdienste is geweest het oprichten van het Comité International Olympique in 1894.

Overleden 2.9.1937, Lausanne
 


Rauch
Christian D.
Geboren 2.1.1777 - Arolsen

Duits Beeldhouwer. Maakte o.a. het Goethe-Schillermonument.

Overleden 3.12.1857, Dresden.


 

en zo verder 365 dagen van het jaar.

Dit leidde echter tot veel tekst in verhouding met de postzegels. Omdat hij hierop becommentarieerd werd, maakte hij alles opnieuw - met andere postzegels - en gaf hier geen verdere tekst en uitleg bij het materiaal. Bij 60 pagina's (5 vlakken van 12 bladzijden) was de kalender compleet. Hij stelde echter ook delen tentoon waarbij dan slechts enkele opeenvolgende maanden waren opgenomen.
 

G. Rossini
29-2-1792
Componist

Ook met de bijkomende dag
in februari bij schrikkeljaren
werd rekening gehouden.

Louis Paul Boon
15-3-1912
Schrijver

Bijzondere afstempeling

M.Harpertszoon Tromp
23-4-1598
Zeevaarder

Alfons XIII - Koning van Spanje 17-5-1886
Geïllustreerde postkaart verzonden in 1927.
Dergelijke kaarten worden als voorlopers voor de huidige maximakaarten beschouwd.
 


2. Plan :

Zijn maximale plan zag er toen als volgt uit:

 
A. Doel

Studie van geboortedata van beroemde personaliteiten
o.a. op cultureel, sportief of politiek vlak.

Aan de hand van postzegels, brieven, stempels e.d is telkens opgegeven:
      -  naam van de personaliteit
      -  geboortedatum
      -  korte beschrijving van de bekendheid

B. Opstelling

Mijn hele verzameling omvat kalenderdagen van het gehele jaar, in volgorde van 1 januari tot 31 december. Voor deze tentoonstelling, waar 5 vlakken worden voorgesteld, zijn de kaders verdeeld als volgt:

     -  Kader I 1 januari - 29 februari
     -  Kader II 1 maart - 12 mei
     -  Kader III 13 mei - 3 augustus
     -  Kader IV 4 augustus - 31 oktober
     -  Kader V 1 november - 31 december
 

Enkele jaren geleden stelde Georges zich dan tot doel om niet langer alle beroepen in zijn lijst op te nemen en hij beperkte zijn "personaliteiten op kalender" tot uitsluitend schrijvers en dichters. Dit keer geen afstempelingen of stukken, enkel nog postzegels én opnieuw op een lichtjes andere manier voorgesteld. Zijn recentste titelpagina vermeldde nog uitsluitend "Kalender op postzegel" - Schrijvers & Dichters.

Zijn recentste verzameling is volledig opgebouwd volgens het stramien, zoals u hierna ziet :
 

DANTE Alighieri

° 13/05/1265, Florence
+ 14/09/1321, Ravenna

Italiaans dichter
CHOCANO José Santos

° 14/05/1867, Lima
+ 13/11/1934, Santiago de Chili

Peruviaans dichter
 
SCHNITZLER Arthur

° 15/05/1862, Wenen
+ 21/10/1931, Wenen

Oostenrijks dichter

Dit was altijd een buitenbeentje en paste binnen geen stramien. De verzameling werd lang ondergebracht in de categorie "open klasse" maar men kan zijn verzamelwijze na 2006 niet langer als open klasse betitelen, maar eerder als een niet-competitieve "persoonlijke" manier van het bijeenzoeken van beroemde en minder bekende hoofden volgens hun geboortedata en aard van hun bekendheid (bv sportlui, wetenschappers e.a.) - zijn manier om personaliteiten op kalender te vergaren. Meerdere leden in de club kregen van hem zo'n afgewerkte kalender tijdens zijn functie als voorzitter. 


3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

Personaliteiten op kalender
02+03.06.1973BOORTMEERBEEK
3de clubtentoonstelling "De Postiljon" i.s.m. Layenskring - Wespelaar in de Gildezaal
Niet competitief
Onder titel "Jaarkalender met geboortedata" - Onderwerpverzameling
25+26.08.1973BOORTMEERBEEK
1ste hobbytentoonstelling in de gildezaal i.s.m. 3de bijententoonstelling van imkervereniging Layenskring Wespelaar.
Niet competitief
Onder titel "Jaarkalender met geboortedata" - Onderwerpverzameling
20+21.04.1974KAMPENHOUT
4de clubtentoonstelling in het RMS (Ter Bronnen) i.s.m. de culturele diensten vd de Canadese ambassade en de oud-leerlingenvereniging van het RMS en met de "Dag van Canada"
Niet competitief
Onder titel "Jaarkalender met geboortedata" - Onderwerpverzameling
12+13.10.1974NOSSEGEM
1ste intergewestelijke tentoonstelling in het gemeentehuis
Competitieve deelname
Deelnemersdiploma
Onderwerpverzameling
08+09.05.1976BOORTMEERBEEK
Lentebeurs met 2de hobbytentoonstelling in de Gildezaal
Niet competitief
Onderwerpverzameling
21+22.10.1978BOORTMEERBEEK
6de postzegeltentoonstelling "De Postiljon" in de gildezaal
Niet competitief
Onderwerpverzameling
29+30.09.1979MAASMECHELEN
5de Federale tentoonstelling, organisatie filateliekring Orval
Competitieve deelname
DIPLOMA
Onder titel "Kalenderpersonaliteiten" - Onderwerpverzameling
03+04.05.1980HERENT
9de clubtentoonstelling met 3de voorverkoop Ivo Van Damme ism Vermeylenskring in het Sport- en ontmoetingscentrum te Winksele
Niet competitief
Onderwerpverzameling
01+02.05.1982LEUVEN
10de clubtentoonstelling De Postiljon i.s.m. het CSC in het RITO
Niet competitief
Onderwerpverzameling
14+15.04.1984HAACHT WESPELAAR
11de clubtentoonstelling in zaal Het Molenhof
Niet competitief
Onderwerpverzameling
07+08.09.1985MECHELEN
12de intergewestelijke tentoonstelling in de feestzaal van de Mahatma Ghandistraat
Competitief
Uitslag niet getraceerd
01 t/m 03.11.1985BRUGGE
11de Federale tentoonstelling in RMS IV - Manitobalaan
Competitieve deelname
DIPLOMA 55%
Onderwerpverzameling
06 t/m 08.11.1987KAMPENHOUT
13de federale tentoonstelling De Postiljon in de Rijksschool
Competitieve deelname
Diploma 50%
Onderwerpverzameling
10+11.12.1988BOORTMEERBEEK HEVER
13de clubtentoonstelling met voorverkoop in zaal Trianon
Niet competitief
Onder titel "Kalender"
31.08-01.09.1991BOORTMEERBEEK HEVER
16de clubtentoonstelling in zaal Trianon
Niet competitief
Onder titel "Kalender"
23+24.04.1994HAACHT
17de clubtentoonstelling met voorverkoop in Breughels Gasthof
Niet competitief
Onder titel "Geboorte Kalender"
11+12.09.1999BOORTMEERBEEK HEVER
18de clubtentoonstelling met voorverkoop in zaal Trianon
Niet competitief
Sinds in 1996 "open klasse" een nieuwe discipline werd, werd deze verzameling tentoongesteld in deze categorie.
18.06.2005BOORTMEERBEEK
FILATELIE- & JUDOHAPPENING
n.a.v. voorverkopen Judo, 75 j Belgische Radio en Tapijten in de Sporthal
Niet competitief
Sinds in 1996 "open klasse" een nieuwe discipline werd, werd deze verzameling tentoongesteld in deze categorie.
27 t/m 29.04.2012BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. de Week van de Amateurkunsten. Thema: Home Made
Stand van de club in de Oude Malterie, Leuvensesteenweg 354, samen met werk van een 20-tal leden van de kring
Demonstratie
Fragment van 4 blz. uit deze verzameling
29.06.2014BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest !" - Verenigingendag Editie I
Tentoonstelling van het werk van een 20-tal leden van de kring in de inkomhal van de sporthal.
Niet competitief
Fragment van 4 pagina's uit deze open klasse verzameling
06.09.2015BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest !" - Verenigingendag - Editie II
Tentoonstelling van het werk van 21 leden in de verenigingsstand aan de sporthal
Demonstratie
Fragment van 2 pagina's uit deze verzameling


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links