UNICEF - Kunstkaarten
Louis SPRUYT

Open klasse verzameling


1. Omschrijving :

Een aantal maanden voor de organisatie van Proboten 2009, het regionaal kampioenschap filatelie Brabant, lanceerde de kring binnen haar eigen ledenbestand een oproep om zeker op het “thuisfront” mee te doen, competitief of niet. Verschillende leden brachten hun verzamelingen mee en samen zochten wij naar mogelijkheden om iedereen ook aan bod te laten komen.

Toen Louis zijn verzameling meebracht, toen nog samengesteld met losse kaarten, leek het aangekaarte aspect van zijn wel speciaal verzamelgebied in eerste instantie moeilijk inpaspaar in één bepaalde categorie, omdat het hier niet om maximakaarten gaat, er geen thematische of geschiedkundige benadering bij te pas kwam, maar wij vonden het vooral mooi om naar te kijken.

Eerste voorwaarde om te kunnen meedoen in welke categorie dan ook, was dat de kaarten op een gestructureerde manier en met een minimum aan informatie op een logische manier zouden ingezet worden op 3 vlakken van 16 A4 pagina’s elk. Na een beetje overredingskracht om Louis aan het werk te zetten en zijn kaarten op deze manier te laten ordenen, sprong de vonk over en enkele weken later liet hij ons al zijn eerste afgewerkte pagina’s ontdekken in de club. 

Het geheel van kaarten liet hij verder voorafgegaan door een introductiepagina met een bondige uitleg over het ontstaan van zijn verzameling kunstkaarten en binnen de kring werd dan overeengekomen om ze aan bod te laten komen in de categorie Open Klasse, ook al beantwoordt ze qua presentatie niet aan de vooropgestelde reglementering.

 

Introductiekaart

Tekst van James P. Grant, directeur bij Unicef, omtrent de zorg voor de toekomst van de kinderen in de wereld.

 

2. Introductietekst : 

Unicef heeft in samenwerking met de Administratie der Posterijen van de Verenigde Naties een nieuw verzamelgebied gecreëerd, namelijk de Unicef-kunstkaarten. 

In de periode einde 1980 tot einde 1991 werden deze kaarten uitgegeven ter gelegenheid van postzegeltentoonstellingen waarop de Posterijen van de Verenigde naties waren vertegenwoordigd.

Oplage: wereldwijd: 3500 exemplaren

De reproducties van de schilderijen op de kaarten hebben als hoofdthema “Moeder en Kind” of “Madonna”.

Verder werd voor elke postzegeltentoonstelling een herinneringsstempel aangebracht.

Voor de frankering werden hoofdzakelijk zegels gebruikt van de Verenigde Naties, Duitsland en Oostenrijk, maar ook enkele van Frankrijk, Italië, Zweden en Finland, welke op de tentoonstelling van een gewone of speciale dagtekeningstempel werden voorzien.

Daarna volgde een selectie van deze kaarten.
Van de opbrengst van de verkoop ervan ging 20% naar projecten van UNICEF.

 De hoofdthema’s uitgebeeld op de kaarten, stammen merendeels van
meesterwerken uit de schilder- en/of beeldhouwkunst
 

Voorbeeld van een pagina met
“Madonna en kind”

Voorbeeld van een pagina met
“Moeder en kind”

 Een aantal ervan baseren zich op de weergave van een foto
Wereldthema’s zijn daarbij helemaal niet vreemd

Afbeelding: Moeder en Kind (Afrika)
Zegel V.N Geneve – Vliegende brievenbesteller

Afbeelding Moeder en Kind (Bolivië)
Zegel Duitsland – 2000 jaar Speyer


Enkele voorbeelden van moeders met kinderen in moeilijke tijden

Afbeelding: In de bommenkelder – Max Lingner
Zegel: Duitsland – courante reeks – Cilly Aussem

Afbeelding: De Dood van Dresden – Wilhem Lachnit
Zegel: Duitsland–courante reeks–Maria Sybilla Merian

 Enkele voorbeelden met bijbelse taferelen 

Afbeelding Vlucht naar Egypte – Albrecht Dürer
Zegel: V.N Wenen – Voor een betere wereld
 

Afbeelding: Heilige Nacht van Corregio
Zegel: V.N – Tegen de apartheid


3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

UNICEF - Kunstkaarten
30.10 t/m 01.11.2009BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2009 - Regionaal Kampioenschap
Tentoonstelling "Brabant" in de sporthal
Competitieve deelname
DIPLOMA 50%
27 t/m 29.04.2012BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. de Week van de Amateurkunsten. Thema: Home Made
Stand van de club in de Oude Malterie, Leuvensesteenweg 354, samen met werk van een 20-tal leden van de kring
Demonstratie
Fragment van 4 blz. uit deze verzameling
06.09.2015BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest !" - Verenigingendag - Editie II
Tentoonstelling van het werk van 21 leden in de verenigingsstand aan de sporthal
Demonstratie
Fragment van 4 pagina's uit deze verzameling


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links