Naarstige zoemers
Ida VAN RILLAER

Open klasse verzameling1. Omschrijving

Na meer dan acht jaar verzamelen en ideeën sprokkelen ontstond deze verzameling rond het leven van de bijen en het lekkers en het goeds, dat ze voor ons betekenen.

Het idee ontstond destijds bij het bekijken van een thematische verzameling, maar kreeg omdat het een verzameling werd in open klasse een totaal andere invalshoek en andere opties.

Voor deelname aan het regionaal kampioenschap te Braine L'Alleud werd initieel geopteerd om te starten met 4 vlakken van 16 pagina's, het werden er uiteindelijk 5 en bevat zoals het reglement het stelt een verdeelsleutel van quasi 50% aan filatelistisch en 50% niet-filatelistisch materiaal, waarbij inventiviteit vaak troef was bij het uitwerken van bepaalde hoofdstukken.

Zoals de laatste richtlijnen het voorschrijven, werd het plan luchtig opgevat met uiteraard de indeling van de verzameling, maar tegelijk ook aangevuld met een gedicht van Guido Gezelle en een ludieke "moderne" kaart die meteen de aandacht trok.

Voor deelname aan het nationale kampioenschap te Temse werd er rekening houdend met de vorige jurycommentaren heel wat aangepast :
    1. Het gedicht in het plan werd weggelaten evenals de ludieke moderne kaart en vervangen door het pure plan
        en een postzegelvelletje, dat echt als eyecatcher kan beschouwd worden.
    2. Een aantal "gewone" postkaarten werden vervangen door postale stukken en heel wat passages werden d.m.v.
        van bijkomend en/of beter materiaal aangepast

Bij het indienen van de inschrijvingen was er per vergissing een totaal aantal vlakken van 4 ingegeven terwijl de verzameling wel degelijk 5 vlakken vulde. Hierdoor moest het geheel nog eens overdacht worden om met behoud van het plan een aaneensluitende verzameling op 4 vlakken met de juiste doorlopende nummering te kunnen presenteren.

In de aanloop naar het nationale kampioenschap Brabantphil 2014 te Aarschot werd de verzameling quasi van "0" terug opgebouwd gezien ze van vier naar zes kaders evolueerde. Het plan kende meer diepgang, vele oude stukken werden vervangen door nieuwe vondsten en alle frankeermachineafstempelingen werden in detail omschreven.

De verzameling verfijnde én evolueerde verder tot 7 kadervlakken en de quotering ging verder in stijgende lijn.


2. Het plan (werd uitgebreid bij herwerking van verzameling) :


1. Het fascinerende bijenvolk

      1.1. Door de eeuwen heen
      1.2. Familiebanden
      1.3. Domesticatie vande bijenstammen
      1.4. Actieterrein van de bijen

2. Oogsten onder het oog van de imker
      2.1. Vanaf de bloem naar de honingraat
      2.2. Bouw van cellen
      2.3. Tot honing
      2.4. Goud uit de bijenkorf of-kast
      2.5. Bijenwas kent vele toepassingen

3. Van imker naar consument
      3.1. Lekker en gezond
      3.2. Honing - natuurlijke remedie
      3.3. In de cosmetica
      3.4. Bijengif ook interessant
      3.5. Anders toegepast

4. Diverse bijenweetjes
      4.1. Organisaties m.b.t. het dierenwelzijn
      4.2. Opvallend in de samenleving
      4.3. Symbolische waarde
      4.4. De bij in de kijker
      4.5. In onze leefwereld


3. Enkele voorbeelden van stukken uit de verzameling:

Door de eeuwen heen

In de Egyptische beschaving  In de Griekse beschaving 
De bij komt pertinent voor in graftomben- en monumenten via symbolen Inkomticket archeologische site Herakleion Melia op Kreta
Hiëroglyfe "Hij van de zegge en de bij" voor de Koning van Opper- en Neder Egypte Dit juweel geeft twee bijenkoninginnen weer op stuifmeel-korrel en stamt uit de Minoïsche tijd (1700 j. vóór Christus)

Teken van Koninklijke en keizerlijke macht

Keizer Napoleon I (1769-1821) op zijn troon met zijn attributen tijdens de kroning in 1804, zoals op doek gezet door Dominique Ingrès. De hermelijnen inzet wordt getoond met bijen als teken van welvaart.
Nigeriaanse FDC (in thematiek niet te gebruiken, is in open klasse een blikvanger)

 

Uit familiebanden

Communicatief volkje

 

Rond 1950 ontdekte Karl von Frisch de communicatie dmv dansen van de bijen, met name twee types van "dansen": de rondedans en de kwispeldans maar deze denkpiste werd in twijfel getrokken. Latere tests bewezen dat hij gelijk had. In 1973 krijg hij de Nobelprijs.

 

 

Keerzijde Duits poststuk uitgifte honingbij 3.3.2011 met schets en uitleg over de 2 types bijendansen

In thematisch verband niet interessant, in open klasse dus wél.  

 Bijen op de bloemenweide

 

 Op zich een eenvoudig gegeven met aandacht voor bloemenweides, die aantrekkelijk zijn voor de bij en waar deze ook zorgt voor de bestuiving van bloemen en planten.

Op zich een fragment uit de "Eeuwigdurende natuurkalender van de Nederlanden (VTB-VAB) 1966 met op 28 mei een tekstindicatie die alleszeggend is.   In open klasse is dit een vondst.

 
Oogsten onder het oog van de imker

 

Vooraleer men kan oogsten dient er veel te gebeuren.

In de verzameling worden de aspecten individueel bena-derd.

 

Kunstkaart 'Art du miel' van Louise Deletang (Parijs) met een overzicht van de traditie van de honingteelt in een notendop.

 

Niet postaal maar wel interessant in deze klasse  

 Op het menu  

Bijzondere afstempeling met gastronomisch aspect

Frankeermachineafstempeling met promotie voor honing als lekkere zoetigheid

Postzegel met "rode abrikozen met honing" lekker dessert

 In de gastronomische keuken worden aan honing gezonde en smakelijk eigenschappen toebedeeld.
De kok zal liefst honing koud in het gerecht inbrengen, want eens opgewarmd blijft enkel het smaakaspect bewaard.


Diverse bijenweetjes
- Symbolische waarde

 

In oude Romeinse tijden was Providentia de goddelijke personi-factie van het vermogen om te voorzien als basis van de economische welvaart.

 

Postwaardestuk, type postkaart verstuurd 23.7.1891 met in het zegelbeeld "Providentia" met aan de rechterhand de bijenkorf

 


Behaalde resultaten:

Naarstige zoemers
02 t/m 04.06.2001MONDORF - LES - BAINS (LUXEMBURG)
EXPHIMO 2001
Thematentoonstelling "Land- en wijnbouw"
Competitief
VERGULD ZILVER 80% (Equiv. Groot verguld Zilver in B)
Titel: Vertaling naar Eifrige Summer
27+28.08.2011BRAINE L'ALLEUD
BRAPHIL 2011 - Regionaal kampioenschap
Regio "Brabant" in college Kardinaal Mercier
Competitief
VERGULD ZILVER 81% + Speciale prijs Mme J.L. Laloy, Gouverneur Waals-Brabant
27 t/m 29.04.2012BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. de Week van de Amateurkunsten. Thema: Home Made
Stand van de club in de Oude Malterie, Leuvensesteenweg 354, samen met werk van een 20-tal leden van de kring
Demonstratie
Fragment van 4 blz. uit deze verzameling
14 t/m 16.09.2012TEMSE
TEMSIFIL 2012 - Nationaal kampioenschap
Competitief
GROOT VERGULD ZILVER 87%
29.06.2014BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest !" - Verenigingendag Editie I
Tentoonstelling van het werk van een 20-tal leden van de kring in de inkomhal van de sporthal.
Demonstratie
Fragment van 4 pagina's uit deze verzameling
03 t/m 05.10.2014AARSCHOT
BRABANTPHIL 2014 - Nationaal Kampioenschap
In de stadsfeestzaal
Competitief
GROOT VERGULD ZILVER 88% + Speciale prijs
09.05.2015ELSENE
Tentoonstelling i.s.m BNP Paribas Fortis Philatelic Club in de Flageygebouwen, nav voorverkopen "Koningin Elisabeth" en "Plant of dier?"
Demonstratie
Demonstratie in het erehof
Samen met zes andere verzamelingen van onze club
01.05.2016BOORTMEERBEEK
Week van de Amateurkunsten 2016
Informatiestand met fragmenten v. 10 verzamelingen
Demonstratie
Fragment van 6 pagina's + klasseur ter inzage
10-12.06.2016ROESELARE
WESTFILA 2016 - Nationaal kampioenschap
In het Fabriekspand
Competitief
GROOT VERGULD ZILVER 85%
2de plaats
24-26.08.2018CINEY
PHILEXNAM 2018 - Nationaal Kampioenschap
In de Expohallen
Competitief
GOUD 92% + Speciale prijs & felicitaties
1ste plaats
01.09.2019BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest !" - Verenigingendag Editie VI
Infostand met selectie uit verzamelingen in verschillende disciplines
Demonstratie
Blik op 1 volledige kader van 16 pagina's


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links