Unie van Zuid-Afrika
Edmond CANNAERTS

Traditionele verzameling


1. Inleiding
Dit verzamelgebied van Mon werd in de loop van de tijd ontbonden en noch het plan noch de volledige verzamelpagina's zijn nog beschikbaar, maar toch konden wij a.h.v. enkele voorbeelden uit zijn "oude" verzameling toch een idee van de vroegere collectie samenstellen.

Na veel problemen tussen de Engelsen en de Afrikaners werd op 31 mei 1910 - binnen het Brits gemenebest - de Unie van Zuid Afrika opgericht. Het was een samenvoeging van Kaap de Goede Hoop, Natal, Oranje Vrijstaat en Transvaal. Deze staat hield stand tot 1961 toen de Boeren de republiek uitriepen en uit het gemenebest traden en de republiek van Zuid-Afrika ontstond.

In tegenstelling tot Canada en Australië, ook leden van het Britse Gemenebest, was de Unie een unitaire staat in plaats van een federatie. De Unie werd geleid door een Parlement met een Volksraad en een Senaat, die beide voornamelijk door de blanke minderheid werden verkozen.
Na discussie en ongenoegen over de locatie van de hoofdstad werd besloten om de regeringszetel te plaatsen in Pretoria, het parlement in Kaapstad, en de rechtgevende macht in Bloemfontein. Zo was het staatsbestuur verspreid over de drie hoofdsteden van de oude republieken en kolonies.

De Unie van Zuid-Afrika was een zelfregerend Dominion van het Britse Rijk, en werd later een lid van het Britse Gemenebest onder de Britse Kroon. De Kroon was vertegenwoordigd door een Gouverneur-generaal, die dus het dienstdoende staatshoofd was terwijl de regering werd geleid door de eerste minister. De eerste die in dit ambt werd verkozen was Louis Botha, een vroegere Boerengeneraal.

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Hoewel oorlog met het Duitse rijk vanwege het Britse verwantschap vanzelfsprekend leek was deze gedachte niet populair, gezien de Duitse steun tijdens de Boerenoorlog en de Duitse afkomst van vele Afrikaners. Toen Botha het leger opdracht gaf om Duits Zuidwest Afrika binnen te vallen ontstond er dan ook een opstand, de Maritz rebellie. De opstand werd de kop in gedrukt en de inval werd hervat, waarna de Duitse kolonie in 1915 werd veroverd en geannexeerd. Nadat de oorlog was afgelopen en de Volkenbond was opgericht, verkreeg de Unie een mandaat op dit gebied.

In de Tweede Wereldoorlog was de Unie van Zuid-Afrika een van de eerste die nazi-Duitsland de oorlog verklaarde. Dit gebeurde op 6 september 1939.

De Unie werd de Republiek van Zuid-Afrika op 31 mei 1961, en verliet het Gemenebest na de veroordeling van de apartheid.


2. Opzet van de verzameling
De verzameling van Mon bood een overzicht van de uitgaven van 1910 tot 1961 en daarbij werd er een accent gelegd op de algemene kenmerken, zoals:

Watermerken 1)  "Roset" in het papier voor de eerste uitgifte
2)  "Springbokkop" 1913/58
3)  "Wapenschild" 1959/61
Muntstelsels 1910/60        1 pond = 20 shilling = 240 pence
Vanaf 1961    1Rand = 100 cent
Taalgebruik Vóór 1926      Tweetalig Engels - Nederlands
Vanaf 1926     Afwisselend Engels en Afrikaans
Vanaf 1955     Geleidelijk terug tweetalige zegels

De verzameling werd nooit op competitief vlak getoond, maar wel een keertje op niet-competitief vlak.
Een jurylid, dat ter plaatse was, nam wel de tijd om ze even te bekijken en oordeelde, dat ze eerder onder de noemer "postgeschiedenis' diende te vallen.

 
3. Enkele voorbeelden uit deze verzameling :
Aangetekende brief naar Berlijn
Verzonden van Johannesburg 15/7/1948 naar Bern, doorgestuurd naar Parijshotel Ambassador
op 20/7/1948, doorgestuurd naar Lissabon en aangekomen 26/7/1948
Verstuurd vanuit Capetown 27/4/1916 naar Lugano(Zwitserland), doorgestuurd naar Bremen Duitsland) op 5/5/1916 met Engelse en Afikaanse censuur.
Binnenlandse aangetekende brief

4. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :


Unie van Zuid-Afrika
18.06.2005BOORTMEERBEEK
FILATELIE- & JUDOHAPPENING
n.a.v. voorverkopen Judo, 75 j Belgische Radio en Tapijten in de Sporthal
Niet competitief
06.09.2015BOORTMEERBEEK
Tentoonstelling n.a.v. "Boortmeerbeek feest !" - Verenigingendag - Editie II
Tentoonstelling van het werk van 21 leden in de verenigingsstand aan de sporthal
Demonstratie
Fragment van 6 pagina's uit deze verzameling

Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links