Ierland
Paul Henri VANDORMAEL

Traditionele verzameling


1. Omschrijving :

Ons lid, Paul, heeft één grote filatelistische passie: Ierland. Hij heeft hieromtrent over de jaren heen al verschillende keren een verzameling uitgewerkt, telkens met andere accenten.
Zo startte hij met Ierland – een studie aan de hand van voorlopers, Britse zegels met Ierse afstempeling uit de periode 1840 tot 1922 en zegels van het autonoom Ierland vanaf 1922.

In een later stadium zou de verzameling met stukken uit deze eerste denkpistes uitgewerkt worden. (zie traditionele verzameling Ierland: De overgang van Brits naar Iers postaal bestuur)
Tussendoor legde hij ook één keer het accent op de Ierse Dienstpost. (Zie traditionele verzameling Ierse Dienstpost)
Hieruit blijkt ook dat een verzameling, zeker in dit moeilijke genre, niet op één twee drie ontstaat maar een werk is van jaren geduld én zoekwerk.

De diverse verzamelingen, uitgewerkt voor competitie en niet competitief, telde afwisselend twee en drie 3 kaders van 12 pagina’s. De ene keer waren ze uitgewerkt met de schrijfmachine, de andere keer handgeschreven.

De verzameling “Ierland” begon Paul op een onorthodoxe manier, nl. met een uitgestippelde landkaart (terwijl tekeningen te mijten zijn), enkele pagina’s met historische uitleg (i.p.v een plan dat liefst 1 pagina telt) en één pagina mét geraadpleegde bronnen (terwijl ook dit ook best in het plan geïntegreerd wordt) – bij het aanmaken van de verzameling rond Ierland Algemeen en later de Ierse opdrukken werkte hij al veel meer volgens de destijds geldende FIP regels.
 


 

Beperkte hij zich in de eerste versie nog tot het laten zien van postzegels en stukken met erbij horende titels en telde deze verzameling nog geen echte leiddraad, in latere versies besteedde Paul wél veel aandacht aan detailinformatie omtrent de postzegels.

Enkele kopijen van voorbeelden uit deze verzameling:

Uit het deel m.b.t. de opdrukken


 

 

 

 


Uit het deel met de Ierse symbolen :


 


Uit het deel Strafportzegels :
 


 
Strafportzegels II – WM:E (1940/1969)

2 Plan :
 

A. De overgangsperiode
    
1.  Voorlopers
     2.  Meelopers
     3.  Mengfrankeringen
     4.  Het verdere gebruik van Tsjechische kleefstrookjes
     5.  Het verdere gebruik van Tsjechische stempels
     6.  DK. Stempels en sluitstroken

I. Britse zegels met Ierse opdruk
   
A. Dollarddruk I met variëteiten
    B. Dollarddruk II met variëteiten
    C. Thomdruk I
    D. Thomdruk II
    E. Thomdruk III
    F. Thomdruk IV met variëteiten
    G. Harrissondruk I
    H. Harrissondruk II

II. Ierse symbolen
Uitgewerkt met reeks Brits Dominion en variëteiten
met verkleind zegelbeeld, kopstaand, liggend of omgekeerd
op postzegels en poststukken

III. Strafportzegels
Zegel WM: SE, WM: E en WM:E rechts liggend

 

 


3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :Ierland
10+11.12.1988BOORTMEERBEEK HEVER
13de clubtentoonstelling met voorverkoop in zaal Trianon
Niet competitief
05+06.10.1991VILVOORDE
17de intergewestelijke tentoonstelling in het Cultureel Centrum
Competitief
VERZILVERD BRONS 65%
Werd als lid van De Postiljon geregistreerd via de club van Keerbergen

Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links