Ierland Traditioneel
Paul Henri VANDORMAEL

Traditionele verzameling


1. Omschrijving :

Ons lid, Paul, heeft één grote filatelistische passie: Ierland. Hij heeft hieromtrent over de jaren heen al meerdere verzamelingen uitgewerkt, hoofdzakelijk in de klasse “traditionele filatelie”. Toch stelde hij ook één keer een verzameling samen rond Ierland Algemeen, waarbij het accent legde op de illustratie van alles wat typisch Iers is. In de inleiding gaf hij meteen ook een historisch overzicht meer van Ierland:

 • Oudste sporen van menselijke bewoning dateren uit het Mesolithicum, vooral op de noordoostkust

 • Oudste bewoners van naam: de pretani = Pikten

 • Sinds de 4de eeuw vóór onze tijdrekening: vestiging van Keltische stammen bestuurd door koningen, die op hun beurt een opperkoning verkozen.

 • In de loop van de 5de eeuw van onze tijdrekening: kerstening van Ierland door o.a. Sint Patrick, de patroonheilige van het land

 • Tussen de 5de en 8ste eeuw stichting van talrijke kloosters van waaruit de kerstening van West-Europa volgde en met een culturele uitstraling (o.a. het hof van Karel de Grote)

 • In de periode van de 9de tot de 11de eeuw volgden dan de invallen van de vikingen

 • 1155 – 1922: Engelse overheersing

 • 6 december 1921: Erkenning van de Ierse Vrijstaat door Groot-Brittannië – Ierland bliljft evenwel gebonden door een eed van trouw aan de Britse toon. Noord-Ierland blijft Brits.

 • 6 december 1922: Ierland wordt onafhankelijk dominion met een eigen grondwet, een eigen parlement (de Dail) en een eigen regering.

 • 29 december 1937: Bij grondwetswijziging wordt de Ierse Vrijstaat (Saorstàt Eireann) vervangen voor soevereine staat “Eire”, deze blijft evenwel in het Britse Gemenebest.

 • 3 mei 1949: Ierland wordt een onafhankelijke republiek, Noord-Ierland uitgezonderd

 • 1 januari 1973: Ierland wordt lid van de E.G.
   

Landsnaam:  EIRE (Ierland)
Taal:  GAELIC (Gaëlilsch = Keltisch) en ENGELS
Vlag: Drie vertikale banen van groen – wit – oranje
Emblemen: De harp en de “Shamrock” (=klavertje drie)
Hoofdstad: Dublin (Baile Atha Cliath)
Bestuurlijke indeling: 4 provincies
  A. In Noord-Ierland (=Groot Brittannië)
      provincie ULSTER met 6 graafschappen
  B. In de republiek
      provincie ULSTER met de 3 resterende graafschappen
      provincie CONNACHT met 5 graafschappen
      provincie LEINSTER met 12 graafschappen
      provincie MUNSTER met 6 graafschappenDeze verzameling telde maximaal 3 kaders van 12 pagina’s en was hoofdzakelijk samengesteld uit postzegels en kleinere stukken. Ze was volledig met de hand geschreven.

Ogenschijnlijk wél een mooie verzameling en een poging in de goede richting, maar eentje die niet hoog scoorde omwille van het overwicht aan postzegels. Het ontbreken van een diversiteit aan filatelistische stukken - een punt waaraan bij het opzetten van een thematische verzameling veel aandacht besteed dient te worden, gaf zonder twijfel de doorslag bij de beslissing van de jury.

Kopijen uit het eerste stuk van de verzameling:


Ierse Symbolen

Zichtkaart dd 12.9.1951 van Cill Airne (Killarney) naar Mechelen
Frankering: 3 x 1 d rood + 1 x 1 ½ d lila
Ierse symbool type II - Uitgifte: 26.10.1940 en januari 1940

Censuurbrief van Baile Atha Cliath dd 15.8.1940 naar Salesbury (Groot Brittannië)
Frankering: 2 d groen Iers Symb. II Uitgifte 1940
Keerzijde: Opened by + PC 90 + op brief/Censuur-strook stempel “Shaftesbury-Dorset – 19 au 40”

Van de rest van de verzameling zijn enkel de blanco-verzamelbladen met tekstinlassingen intact, daarom geen verdere documentatie beschikbaar.


2 Plan :

 

1. De Ierse symbolen
    
Landkaart, de wapenschilden,
     het Keltisch Kruis, de harp,
     St. Patrick en de “Shamrock”

2. Het milieu
    
2.1. Landschappen
     2.2. Fauna & Flora
     2.3. Dieren- en milieubescherming

3. De geschiedenis
    
3.1. Het Mesolithicum
     3.2. Het Neolithicum
     3.3. Het bronstijdperk
     3.4. De Ijzertijd
     3.5. Oud-Ierse motieven
     3.6. De Middelleeuwen
            3.6.1. Sint Patrick
               3.6.2. Periode van de vikingen
               3.6.3. Kunstwerken

      3.7. De Engelse overheersing en de Ierse vrijheidsstrijd
            (1169/1937)
            3.7.1. Hendrik III – Koning van Ierland
               3.7.2. De eerste weerstand
               3.7.3. 18de-19de eeuw – De strijd gaat verder
               3.7.4. Einde 19de en 20ste eeuw


4. Transport en communicatie

5. Spel en vermaak
 

 


3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :Ierland Traditioneel
14+15.04.1984HAACHT WESPELAAR
11de clubtentoonstelling in zaal Het Molenhof
Niet competitief
Onder titel "Ierland - Varieteiten"

Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links