Studie op zegel nr 46 van Belgie (varieteiten en stempels)
Mevr. MILCAMPS

Traditionele verzameling


Haar naam vinden wij terug in de beginjaren van de club en zij concentreerde zich op één postzegel, maar dan wel in heel veel facetten.Postzegel nr 46 werd op 15 juli 1884 uitgegeven en de beeltenis van Koning Leopold II erop was uitgewerkt naar analogie van een tekening van Eugène Louis Mouchon. Er werden niet minder dan 720 miljoen exemplaren van deze postzegel gedrukt. Dat er bij het grote aantal publicaties ook afwijkingen te vinden waren, mag niet verbazen en precies dat zocht Mevr Milcamps.

De verzameling bleef in de loop van de tijd niet bewaard en of er plan bestond is ook niet geweten, maar wat we wel weten bij het nalezen van de clubarchieven, is dat ze enkele keren deelnam aan een clubtentoonstelling.

Tentoonstellingen en behaalde resultatenStudie op zegel nr 46 van Belgie (varieteiten en stempels)
02+03.06.1973BOORTMEERBEEK
3de clubtentoonstelling "De Postiljon" i.s.m. Layenskring - Wespelaar in de Gildezaal
Niet competitief
25+26.08.1973BOORTMEERBEEK
1ste hobbytentoonstelling in de gildezaal i.s.m. 3de bijententoonstelling van imkervereniging Layenskring Wespelaar.
Niet competitief

Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links