Beschadigde poststukken
Paul DAEMS

1kader-verzameling


 

1. Omschrijving

Paul verdiende in het verleden al lang zijn sporen bij deelnames in de categorieën Postgeschiedenis  en als auteur van een literair werk. N.a.v. “onze” organisatie van Proboten 2009 wilde Paul uitpakken met iets nieuws en hij nam samen met drie andere leden deel binnen de relatief recente categorie, die één kader is op het filatelistische front.

Voor onze club was deelname binnen de één kaderklasse duidelijk iets nieuws. Paul legde hierin ook onmiskenbaar het accent op het postgeschiedkundige aspect, zijn filatelistische stokpaardje.

De keuze om enkel maar beschadigde stukken te tonen, mag dan wel bizar lijken omdat er binnen de reglementering altijd gehamerd wordt om mooie stukken te tonen, zonder beschadigingen.

Binnen het verzenden van poststukken is het echter onvermijdelijk dat er ook al eens iets misloopt en de post zorgt dan ook voor een adequate herstelling.

In zijn inleiding verwijst Paul naar een dienstnota van de Dienst van de posterijen (Band 3 Art 737), meer bepaald naar afdeling VI – Bijzondere bepalingen en citeert:

“Elke brief welke vermoedelijk niet werd gesloten of waarvan de omslag schijnt beschadigd te wijn, moet met 1 of meer gegomde zegels derwijze worden gesloten dat de beschadiging in voorkomend geval zichtbaar blijft. Op die gegomde zegels wordt de dagtekeningstempel van het kantoor afgedrukt.

Als de omvang of de inhoud van de brief zulks vereist, wordt deze kruislings omwonden met een touw dat door middel van de genoemde gegomde zegels of van lakzegels dient te worden bevestigd.

Indien een poststuk door een ongelukkig toeval in de dienst werd beschadigd en nog naar de geadresseerde kan doorgezonden worden, dan zal het kantoor waar de beschadiging gebeurde of dit waar de beschadiging werd vastgesteld, de zending doorzenden of doen uitreiken met een nota.

De aard van de door het voorwerp ondergane beschadiging wordt bondig doch nauwkeurig beschreven. In de kantoren met mechanische afstempeling wordt tevens op de beschadigde poststukken een stempel afgedrukt die melding maakt van de beschadiging.”

Bronnen: Dienstnota’s van de post 1870 - 2000

 

 

Voorbeeld met gegomde sluitstroken

Zichtkaart verzonden vanuit Ramsgate op 4.2.1906 naar België.

De kaart werd hersteld met bovenvermelde sluitstrook en verder verzonden via spoor-wegtraject Oost.Herbesthal–Bruxelles 2 op 5.2.1906 naar Herck-La-Ville aankomst-stempel 5 Febr 1906.

 Type: Gegomde sluitstrook met voordruk in een achthoek eentalig Frans

 

 

Tekst: Administration des postes en 3 sterren

 

 

Voorbeeld van brief met lakzegel

Verzekerde brief met valeuretikel V Antwerpen 1 nr 63 - verzonden vanuit Antwerpen op 5.4.1978

 met manuele aanduiding “na herstelling “”n (1) gram meer, lakzegel Antwerpen Waarden”

 


 

Voorbeeld sluitstroken

Brief verzonden vanuit Padborg op 8.11.1991, voorzien van een blauwe stempel”beschadigd toegekomen te 1930 Zaventem de Adj. Controleur” en hersteld met bovenvermelde sluitstrook, type zelfklevende sluitstrook met volle posthoorn. Tekst: tweetalig op 5 lijnen – de  Franse tekst begint met Cet envoi en stopt met Régie des Postes.
 

 2. Plan :
 

    

In de verzameling getoonde herstelde poststukken :

    1.          Gegomde sluitstroken
    2.
          Lakzegel
    3.
          Zelfklevende sluitstroken
    4.
          Door de post gebruikte plastiek zakjes
    5.
          Noodoplossing voor het herstellen van een poststuk

 

 

3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :
Beschadigde poststukken
30.10 t/m 01.11.2009BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2009 - Regionaal Kampioenschap
Tentoonstelling "Brabant" in de sporthal
Competitief
ZILVER BRONS 68%

Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links