Gebruik van Belgische Publibelkaarten 1933-1984
Luc SELIS

Postwaardestukken verzameling


1. Omschrijving

Luc had zich tot doel gesteld bij de regionale competitieve te Braine L'Alleud opnieuw met een nieuwe verzameling in deze categorie uit te pakken en zocht en vond inspiratie bij de Belgische publibelkaarten.

In zijn inleiding alvast een woordje uitleg over de publibel.  

In 1933 sloot de firma Publibel een akkoord met de Belgische Posterijen om onder andere samen briefkaarten te gaan produceren met publiciteit. De firma Publibel verzamelde de tekst en de afbeeldingen en drukte deze op grote vellen, geleverd door de zegeldrukkerij. Daarna werden de vellen door de zegeldrukkerij van de Posterijen voorzien werden van een opgedrukte zegel en de andere tekst zoals op normale briefkaarten. De Posterijen verkochten deze briefkaarten daarna via hun postkantoren van het Rijk, waarbij de adverteerder de keuze had voor nationale of regionale distributie. 

In de beginperiode werd boven de advertenties een mededeling afgedrukt dat de uitgifte geschiedde ten voordele van de werkloze postbedienden. Al snel werd deze mededeling weggelaten en kregen de kaarten alleen nog de vermelding “Publibel” en een volgnummer. De kaarten werden in verschillende oplagen gedrukt, gaande van enkele honderden tot verschillende miljoenen en kenden een groot succes. Er werden bijna 3000 verschillende kaarten uitgegeven maar met of door de economische crisis van begin de jaren ’80 daalde de vraag naar publiciteit snel en was de firma Publibel niet in staat de tanende verkoop van advertenties om te buigen. In 1984 werden de laatste kaarten uitgegeven en verdween de firma Publibel na iets meer dan 50 jaar.

Doel van de verzameling

Publibel kaarten komen door de reclame afbeeldingen vrij veel voor in thematische verzamelingen; er is nog maar weinig aandacht besteed aan het postale gebruik van deze kaarten. Het doel van deze verzameling is juist het grote aantal gebruiksmogelijkheden van deze kaarten aan te tonen met speciale aandacht voor de opeenvolgende tariefperiodes. Er wordt naar gestreefd om in elke tariefperiode één of meer niet-alledaagse stukken te tonen. De volgende specifieke onderwerpen komen aan bod (niet-limitatieve opsomming):

    -       Bijkomende diensten zoals expres, aangetekend, post restante en combinaties daarvan
    -
      
Strafport zowel in binnenlands als buitenlands gebruik, enkelvoudig en meervoudig
    -
      
Stempeltypes voor ontwaarding
    -
      
Postale merken en aanduidingen

 2. Plan  :

1. Tarieven binnenlands gebruik
2. Tarieven internationaal gebruik

De chronologie van de getoonde kaarten in elk hoofdstuk volgt het verloop van het briefkaarttarief tussen 1933 (eerste Publibelkaart) en 1984, het einde van de Publibel uitgiften. Gezien het groot aantal opeenvolgende verschillende tarieven en combinaties met bijkomende diensten (meer dan 150) kunnen zij in dit plan niet opgenomen worden, en we verwijzen de lezer naar de opeenvolgende titels bij de kaarten. De gebruikte nummering van de kaarten werd overgenomen van de catalogus van de Belgische vereniging van Postwaardestukkenverzamelaars (SBEP).

Kaarten, die iets meer aandacht van de kijker verdienen zijn, voorzag hij van een kader.


Enkele voorbeelden uit de verzameling :1934 – Kaart nr 65 F-NL - formaat 148 x 104 mm - zonder adreslijnen.1935 – Kaart nr 209 F-NL - formaat 148 x 104 mm– zonder adreslijnen1946 – Kaart nr 632 NF formaat 140 x 90 mm - met adreslijnen, roomkleurig dun karton.

 BRONNEN

     -  Catalogi van de Belgische vereniging van Postwaardestukken – 1990 en 2000
     -  E&M Denemoustier: Les Tarifs Postaux Service Intérieur & Internationale 1987-1988
     -  La Poste Pneumatique de Paris – Editions La Monde des Philatélistes 1977 Tome I et II
     -  Diverse dienstorders en reglementen van de Belgische Posterijen
     -  W. Major - La Poste Aérienne Belge 1919-1999 – Tome 1 - 2001

3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :


Gebruik van Belgische Publibelkaarten 1933-1984
09+10.05.2009HERENTALS
HERENDALIA '09 - Regionaal kampioenschap
Regio's Antwerpen & Limburg in het Scheppersinstituut
Competitief
GOUD 93%
Als lid van De Postiljon geregistreerd onder de club van Begijnendijk onder titel "Postwaardestukken met publiciteit"
30.10 t/m 01.11.2009BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2009 - Regionaal Kampioenschap
Tentoonstelling "Brabant" in de sporthal
Demonstratie
Uitgewerkte gelegenheidstentoonstelling met topstukken uit de Belgische filatelie onder titel "Postwaardestukken in de Belgische filatelie"
27+28.08.2011BRAINE L'ALLEUD
BRAPHIL 2011 - Regionaal kampioenschap
Regio "Brabant" in college Kardinaal Mercier
Competitief
GOUD 90% + Prijs André Decré en Prijs Mevr. de gouverneur van Waals Brabant
8 t/m 10.03.2013VARSSEVELD - NL
ACHTERHOEK 2013
Internationale tentoonstelling
Competitief
GOUD 90% + Zilveren Medaille van de NL Filateliebond
Als aangesloten lid bij de Koninklijke Nederlandse Academie voor Filatelie

Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links