Gebruik van Belgische Postwaardestukken type Houyoux
Luc SELIS

Postwaardestukken verzameling


1. Omschrijving
Luc is erg begaan met alles wat met postwaardestukken te maken heeft en stelde speciaal voor het regionaal kampioenschap Antwerpen / Limburg 2011 een verzameling op punt met voornamelijk heel bijzondere stukken van de hand van graficus Leon Houyoux. In zijn inleidend plan volgde de nodige informatie rond de opzet van zijn verzameling als volgt:
In de periode tussen 1922 en 1931 werd een serie postwaardesstukken uitgegeven met de beeltenis van koning Albert I (1875-1934). De gravure was van de hand van Leon HOUYOUX, een Belgisch kunstenaar (1856-1940) en toonde het borstbeeld van de koning in het uniform van luitenant-generaal. De beeltenis op de postwaardestukken is identiek aan deze van de serie postzegels die in dezelfde periode werd uitgegeven, maar de kleuren en waarden verschillen.
In de beschouwde periode heerste in België een matige tot hoge inflatie waardoor de tarieven voor briefkaarten maar liefst 5 maal verhoogd werden voor het binnelands postverkeer (van 15 tot 40ct) en evenveel keer voor het buitenlands tarief (van 30ct tot 1 Fr). Daarnaast waren er ook voortdurend aanpassingen aan de tarieven voor bijkomende diensten zoals aantekening, spoedbestelling, antwoordbevestiging, voorkeurtarieven enz.
DOEL VAN DE VERZAMELING

Het doel van deze verzameling is het tonen van de grote hoeveelheid gebruiksmogelijkheden van postwaardestukken van het type HOUYOUX met speciale aandacht voor de opeenvolgende tarieven. Er werd ook naar gestreefd voor elk type postwaardestuk een of meer niet-alledaagse stukken te tonen.

Volgende specifieke onderwerpen komen aan bod (niet-limitatieve opsomming):

   - Tarieven binnenlands en buitenlands gebruik
   - Bijkomende diensten zoals expres, aangetekend, post restante en combinaties daarvan
   - Strafport zowel in binnenlands als buitenlands gebruik, enkelvoudig en meervoudig
   - Stempeltypes voor ontwaarding
   - Postale merken en aanduidingen
   - Verre bestemmingen en antwoordkaarten
   - Afhandeling van onbestelbare poststukken
   - Gebruik als drager voor publiciteit.

De chronologie van de getoonde poststukken volgt de uitgiftedata van de postwaardestuk tussen 1922 (eerste postwaardestuk type HOUYOUX) en 1931, wanneer de zegel van het type Heraldische Leeuw zijn intrede doet, waarbij de gebruikte nummering overgenomen werd van de catalogus van de Belgische vereniging van Postwaardestukkenverzamelaars (SBEP).
Een drietal kaarten zijn puur filatelistisch gebruikt. Ze worden alleen ter volledigheid van de HOUYOUX reeks getoond omdat er geen andere exemplaren gevonden zijn in 25 jaar zoekwerk.
Een aantal kaarten verdiende ook extra aandacht en de toeschouwer werd er d.m.v een duidelijke omkadering ook attent op gemaakt.

2. Plan  :

 


1. Briefkaarten voor binnenlands gebruik (enkelvoudig en met betaald antwoord)

2. Briefkaarten voor buitenlands gebruik (enkelvoudig en met betaald antwoord)
3. Briefkaarten met advertenties, verkocht aan verlaagd tarief.


BRONNEN

1. Catalogi van de Belgische vereniging van Postwaardestukken – 1990 en 2009
2. G. WAROQUIERS: Catalogue des Entiers Postaux Belges avec annonces - 2001
3. E&M DENEUMOUSTIER: Les Tarifs Postaux Service Intérieur & Internationale 1987-1988
4. La Poste Pneumatique de Paris – Editions La Monde des Philatelistes 1977 Tome I et II
5. Diverse dienstorders en reglementen van de Belgische Posterijen

3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :


Gebruik van Belgische Postwaardestukken type Houyoux
02.04.2011PEER - GROTE BROGEL
LIMBUFILEX 2011
Regio Antwerpen-Limburg in CC Brueghelheem
Competitief
GROOT GOUD 95% + Ereprijs van de Vlaamse minister-president
8 t/m 10.03.2013VARSSEVELD - NL
ACHTERHOEK 2013
Internationale tentoonstelling
Competitief
GOUD 90% + Zilveren medaille van de NL Filateliebond
via externe deelname

Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links