Het wel en wee van drugs
Lydia VANDERSLOTEN

1kader-verzameling


 

1. Omschrijving

Lydia heeft binnen onze kring al aardig wat verzamelingen op haar naam staan in de categorie thematische filatelie.  

Toen bekend werd, dat onze kring Proboten 2009 zou gaan organiseren, wou Lydia ook heel graag actief meedoen op competitievlak, maar zag geen mogelijkheid om haar nieuwste verzameling binnen de voorziene tijdspanne van minder dan een jaar nog volwaardig binnen de thematische klasse uit te bouwen op het minimum vereiste aantal kaders en ze opteerde daarom om er wel eentje uit te werken in de één kaderklasse. Samen met haar man en nog twee andere leden van de club waren zij de eersten van onze club die zich op dit filatelistisch vlak waagden. 

De verzameling omvat materiaal, zoals dit binnen een thematische verzameling mag verwacht worden, alleen dus in gecomprimeerde vorm en met speciaal uitgelezen stukken om toch op één vlak een totaalaspect te laten zien. Ze ontsproot ook deels uit een eerdere verzameling, uitgewerkt rond vitaminen

De verzameling sprong bij vele bezoekers in het oog, wellicht omwille van de taboesfeer, die er toch alom heerst rond het onderwerp. Velen onder hen dachten, dat drugs alleen maar onheil konden brengen, maar Lydia liet hier ook zien, dat drugs ook een goed kantje hebben, wanneer ze op de juiste manier ingezet worden. In de verzameling uiteraard een ruim assortiment aan postzegels, afstempelingen en postwaardestukken. 

Publibel 765 uitgegeven in 1938

Postpakket per spoor van Eupen naar Herstal dd 18.11.1971 met o.a. reclame voor
chocolade Jacques SA te Eupen


 

 

Om de hoeveelheid post van de Amerikaanse soldaten te beperken voor transport, werden ze op film gezet, bij aankomst ontwikkeld en doorgestuurd d.m.v.  V-mails naar de bestemmeling.

 

V-mail met afbeelding “Soldaat met een stikje”.

Deze moet vaak in een tabaksroes geleefd hebben.


Tijdens WO II werd aan de Amerikaanse soldaten, die zich nog in hun thuisbasis bevonden in opleiding door de firma Pepsi-Cola (bij wijze van reclame) de gelegenheid geboden om hun brief niet geschreven, maar inge-sproken aan hun familie te verzenden.

 

Vb van plaat + erbij horende omslag

 

 

Ketamine is een Amerikaans product in de vorm van capsules, tabletten en injecties toegbracht als verdovingsmiddel bij gewonde soldaten.

Veldpostbrief verzonden met gesloten briefstempel “Truppenarzt Fp nr 27538 = III Abtl. L N Rgt 203 op 27.9.1943 + Tsjechische veldpostkaart WO I met afbeelding van militaire verplegers na de veldslag.

 In haar inleiding schrijft Lydia

“Drugs mag je niet verkopen, niet produceren voor eigen belang, niet vervoeren, niet gebruiken, maar men kan ze wel eens op een rijtje zetten”


2. Plan :
 

    

1.     Psycho-actieve drugs

        1.1.          Cafeïne
            A.        Koffie en chocolade: genotmiddel
            B.        Thee en frisdranken: stimulerend
            C.        Ja en neen tegen cafeïnegebruik

1.2.          Nicotine

 2.     Drugs met een remmende werking op het zenuwstelsel

        2.1.          Alcohol of ethanol
2.2.          Tranquillizers

 3.     Drugs met een actieve werking op de hersenen

        3.1.          Cocaïne of crack
3.2.          Extacy - XTC

 4.     Drugs die pijn bestrijden “Narcotica” genoemd

        4.1.          Morfine uit de papaver somniferum
4.2.          Heroïnegebruik van methadon

 5.     Psychedelische drugs met droomachtige fantasieën

        5.1.          Oplosmiddelen, verven, lijmen en gassen
5.2.          Cannabis, marihuana (joint – weed)
5.3.          LSD, Lysergic Acid Diethylamide
5.4.          PCP, phenciclidine, verdovingsmiddelen (voor dieren)
5.5.          Ketamine, verdovingsmiddel (voor gewonde soldaten)

3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :
Het wel en wee van drugs
30.10 t/m 01.11.2009BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2009 - Regionaal Kampioenschap
Tentoonstelling "Brabant" in de sporthal
Competitief
ZILVER BRONS 67%

Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links