De Tsjechische Regierungstruppe Vladni-Vojsko 27.5.1944 - 27.12.1944
Paul DAEMS

1kader-verzameling


1. Omschrijving

Dat Paul zich heel erg interesseert in de postale geschiedenis van de periode 1940 - 1945 is in onze club en erbuiten niet nieuw.

 

Met de pagina's, die hij met deze verzameling aansneed, liet hij wel iets heel bijzonders zien aan de geïnteresseerde kijkers. Er is blijkbaar heel weinig materiaal over deze periode in omloop en het is dan ook een kunststuk om er een hele verzameling mee op punt te stellen. Maar voor een één kaderverzameling was het net geknipt.

 

Paul wist ons te zeggen, dat hij de verzameling al eerder aan de leden van de Studiekring had getoond en daar was men vol lof over zijn vondsten. Hij was dan ook erg benieuwd naar de mening van de juryleden bij zijn competitieve deelname bij de KLBP nav Braphil 2011, want dergelijke stukken zien ook zij niet elke dag.

 

Bij de jurering was er nauwelijks commentaar over de stukken zelf - die vielen duidelijk in de smaak - maar wél over de aankleding van de teksten. Op presentatie worden er ook punten gegeven en daar had Paul zijn teksten via zijn Mac volgens de jury wat teveel bijeen gezet en dat leidde ook tot duidelijke puntaftrek op dat vlak. Zodra hij een oplossing vindt om ook via Mac stukken te omkaderen met teksten, zoals in Windows Word, kan de verzameling met een aantal geringe aanpassingen er heel anders uitziet, wat dan ook in punten bij een volgende deelname zou moeten reflecteren.

 

In zijn inleiding stelt Paul dat Bohemen en Moravië op 15 maart 1939 door de Duitse troepen bezet werden en op 16 maart werd het protectoraat uitgeroepen.

Op 25 juli 1939 werd op vraag van staatspresident Dr Hacha het regeringsleger opgericht. In totaal omvatten ze 700 manschappen en 280 officieren, verdeeld over 12 bataljons.

Deze vrijwilligers werden voornamelijk uit beroepssoldaten van het voormalige Tsjechische leger gerekruteerd. Ook de bewapening en het uniform (dragonder) vindt zijn oorsprong in dit leger.

 

De commandotaal was hij het opstarten ervan nog Tsjechisch maar zou vrij snel veranderen in het Duits. De hoofdtaak van deze eenheid was de bescherming van de Tsjechische regering, maar fungeerde tevens ter ondersteuning van de gendarmerie bij de ordehandhaving van het land. Vanaf medio mei 1944 werden soldaten van de bataljons 2 t/m 12 samengebracht in Praag (nr 136/1944G van 8.5.1944).

 

Het eerste bataljon zal in Praag blijven voor de bescherming van de Protectoraatregering. Het transport van 11 bataljons zal plaatsvinden op 24, 25 en 26 mei 1944 en verloopt via Pilzen, Taus, München, Innsbruck, Brenner en Trient naar Verona, waar de soldaten in een verzamelkamp ondergebracht worden.

 

Na de aankomst in Italië werd het regeringsleger onder bevel van de "höheren SS und polizeiführer Italien - SS Obergruppenführer Karl Wolff" geplaatst.

 

Als bronnen vermeldt Paul:
  - Mededelingen van het Tsjechische ministerie van binnenlandse zaken 39/45
  - Mededelingen van het districtbureau Starkenbach 40/45
  - Manfred Bunde "Tschechen in deutschen Diensten": Rondschrijven 50 en 70 van de ArGe Veldpost 1939-1945
  - Detlef Brands "Tschechen unter deutschem Protektorat" van de Oldenburg - Uitgeverij
  - Norbert Kannapin "die deutsche Feldpostübersicht 39/45"

 

Enkele voorbeelden uit de verzameling:

    Vanaf 24.6.1944 - Veldpostnummers voor de Regierungstruppe

 Private veldpostkaart van de "Knacke Werke Burg bei Magdeburg"
Deze kaarten werden samen met andere gebruiksvoorwerpen
in pakket overhandigd aan de Tsjechische soldaten op hun reis naar Noord-Italië.
FpNr 221821 = stab 8 batl. 1/4 Kp.
Verzonden op 28.6.1944 en zeldzame compagniecensuur überprüft

     Verzenden van post terug toegelaten vanaf 31.8.1944

 

Brief verzonden via veldpost op 14.11.1944 Fp. Nr 47953 = negende bataljon
Sluitband en censor nummers 2429 en 2443

 

Geïllustreerde veldpostkaart verzonden op 5.11.1944 Fp. Nr. 32224= vierde bataljon
Censornummers 2435 en 2419

 

2. Plan :
 


1.         De eerste veldpost van 27.5.1944 tot 04.06.1944
           
via Fp Nr 56264 = Militar Kdtr 1020in Cuneo

2.         De eerste Feldpostsperre van 5 tot 20 juni 1944
           
Veldpost verzenden was verboden (opleiding)

3.         Veldpost met afzendadres Praag: Vladni Vojsko Generalli-Inspektorat
           
van 21tot 23juni 1944

4.         Vanaf24.6.1944 Veldpostnummers voor de Regierungstruppe opgericht

5.         De tweede Feldpostsperre van4 tot 30 augustus
           
Post bekend via omweg

6.         Verzenden van post terug toegelaten vanaf31.8.1944

7.         Feldpostnummers voor de Regierungstruppe geschrapt op 27.12.1944

 


3. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :
De Tsjechische Regierungstruppe Vladni-Vojsko 27.5.1944 - 27.12.1944
27+28.08.2011BRAINE L'ALLEUD
BRAPHIL 2011 - Regionaal kampioenschap
Regio "Brabant" in college Kardinaal Mercier
Competitief
VERGULD ZILVER 80% + Prijs van de KLBP Brabant
09+10.02.2013ST GILLIS
SINT GILLIS 2013 - Regionaal kampioenschap
Regio "Brabant" Org.KVFKBR Kringen Brussel in Europazaal Stadhuis
Demonstratie in het erehof

Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links