Freiwilligenlegioen Flandern
Alfons STEURS

1kader-verzameling


 

1. Omschrijving

Fons is binnen ons vereniging een lid die vooral interesse heeft in alles met postgeschiedenis te maken heeft, maar om hier ook competitief mee te uit te pakken, dat ligt niet direct in zijn aard.

Toen onze kring de organisatie van het regionaal kampioenschap Proboten 2009 op zich nam, polsten wij uiteraard ook bij Fons om samen de elf andere deelnemers uit eigen rang in competitie deel te nemen. Na een eerste “neen” liet hij zich overhalen, omdat zijn maat “de Paul” ook meedeed in de één kaderklasse en hij liet ons weten ze ook eentje voor de één kaderklasse te zullen klaarmaken met als ondertoon een speciaal aspect binnen de postgeschiedenis. En hij hield woord.  

Zijn verzameling had geen écht plan, maar in de plaats ervan een inleidingblad, waarin hij in enkele bewoordingen het puur historische aspect van zijn verzameling toelicht.

 Zo lezen wij:

 Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ± 8000 Vlamingen dienst gedaan in de Waffen S.S, het vierde en meest gereputeerde onderdeel van het Duitse leger. Van deze 8000 vrijwilligers hebben er slechts een 1500 tot 1600 dienst gedaan in het “Freiwilligen Legion Flandern”.

 Begin augustus 1941 kwamen de eerste 405 Vlaamse vrijwilligers van het Legion Flandern aan te Debica in Polen. Hier smolt de ontbonden “S.S. Standarte Nordwest” samen met het “Freiwilligen Legion” en vertrokken samen voor de verdere opleiding naar het oefenkamp te Arys waar dan ook de eigenlijke naam “Legion Flandern” tot stand kwam.

 Vanaf 10.11.1941 marcheerde het gemotoriseerde “Legion Flandern” naar het front. De Vlaamse vrijwilligers verbleven aan het front tot 13.05.1943 en vertrokken dan terug naar Debica om einde mei 1943 omgevormd te worden tot de “6.S.S.Sturmbrigade Langemarck”

 In deze verzameling is er een duidelijke keuze gemaakt om enkel de geschiedenis van de frontsoldaten te behandelen en niet de briefwisseling tijdens de verschillende opleidingen, ook niet de briefwisseling van de “Ersatztroepen”, noch van de briefwisseling van de gekwetsten uit de ontelbare Lazaretten.

 De getoonde stukken geven opeenvolgend een kort overzicht over de historie van het “Legion Flandern” aan het Russische front. Het was niet de bedoeling om hier een politieke studie van te maken over het hoe en waarom de keuze gemaakt werd om aan de zijde van de Duitse troepen tegen het communisme te gaan vechten, welke politieke overtuiging deze “vrijwilligers” hadden of wie gelijk had en wie fout was. Fons laat iedereen vrij om een eigen mening te hebben.

 

S.S.-FREIWILLIGEN LEGION FLANDERN.

Op 29.09.1941 werd de "S.S. Standarte Nordwest" ontbonden en opgedeeld in het "S.S. Freiwilligen Legion Flandern" en het "S.S. Freiwilligen legion Niederlande".

Het "S.S. Freiwilligen Legion Flandern" onderging tot  november 1941 een opleiding in het stadje Arys. Op 10.11.1941 verliet het "S.S. Freiwilligen Legion Flandern" het slapende dorpje richting front. Een deel Vlamingen bleef echter achter bij het "S.S. Freiwilligen legion Niederlande" voor een verdere opleiding.

Feldpostbrief verstuurd op 24.11.1941 door de Vlaamse S.S. vrijwilliger S.S. Schutze Lode (Ludwig) Londers naar een Duits officier. Schutze Londers, een oud –Nordwester, was op dat moment ingedeeld in de 4.de kompanie van het "S.S. Freiwilligen Legion Flandern" maar was afgedeeld bij de "7.kompanie" van het "S.S. Freiwilligen legion Niederlande" (Fpnr. 41450D)

Brief voorzien van de eenheidsstempel, feldpoststempel en censuurstempel.

 In december 1941 werden de Vlamingen voor het eerst in de strijd geworpen. De eerste compagnie werd op 23.11.1941 opgesteld ter verdediging van de spoorlijn naar Kirischi nabij Maluska, Boracky en Pogostje. De tweede compagnie werd in stelling gebracht op 3.12.1941. Beide compagnies werden op 6.12.1941 teruggetrokken. Vanaf 15.12.1941 werd het Legioen teruggetrokken naar Riga, Letland, voor een rustperiode. Feldpostbrief verstuurd op 9.12.1941 toen het "S.S.-Freiw.Legion Flandern" teruggetrokken werd van zijn eerste frontinzet. Het Fpnr. 44853C stond voor de tweede compagnie van het Legioen. Het opschrift "voorlopig nog België" toont de Vlaamsgezindheid van deze vrijwilliger.

De 2. compagnie van het "Legioen Flandern" verbleef vanaf 15.12.1941 te Kandau en dit tot 3.01.1942. Kerstmis werd hier uitbundig gevierd door de 2.de, 3.de en de 5.de compagnie en dit samen met de plaatselijk bevolking.

Feldpostbrief  verstuurd op 28.12.1941 door de Vlaamse S.S. vrijwilliger S.S. Schutze Van Houtven,  nadat het "S.S.-Freiw.Legion Flandern" teruggetrokken was van zijn eerste frontinzet. Het Fpnr. 44853C stond voor de tweede compagnie van het Legioen en deze verbleef op dat moment te Kendau.  Brief voorzien van de eenheidsstempel,  feldpoststempel en censuurstrook.

 Na de slag in het Wolchovgebied werd het “Freiwilligen Legion Flandern” ingezet aan het Leningradfront in de streek van Kolpino. Hier was het in de maand oktober reeds heel koud en werden de eerste maatregelen getroffen voor de overwintering. Het “Freiwilligen Legion Flandern” verbleef hier tot februari 1943.

                  

Voorgedrukte feldpostkaart, portvrij verstuurd door de Vlaamse S.S. Oberschutze H. Folders vanuit de Fpnr. 44853B (= 1.kp. Freiwilligen Legion Flandern) naar Brussel.

Brief voorzien van de eenheidsstempel en een censuurstempel “S.S. Feldpostprüfstelle”.

De Vlaamse vrijwilliger Herman Folders (Turnhout 28.09.1915 – Krassny-Bor 22.03.1943) werd wegens dapperheid verschillende keren onderscheiden en stond bij zijn kameraden bekend als de Joe English van het Oostfront wegens zijn toonbeeld van zedelijke gaafheid.

 

Tussen 8 mei 1943 en 18 augustus 1943 bevonden de restanten van het "Legion Flandern" zich terug te Debica waar de geschiedenis van het  Vlaams Legioen 554 dagen vroeger begon. Officieel had het "Legion Flandern sich aus dem Bereich der Heeres Gruppe Abtransportiert". In Debica begon dan de "Verwendung in het Heimatoorlogsgebied". Deze zou duren van 14.5.1943 tot 31.12.1943, het vertrek terug naar het oorlogsfront.

 

 

Portvrije feldpostbrief verstuurd door de Vlaamse S.S. vrijwilliger A. Vrancken naar Eisden in de provincie Limburg. Brief verstuurd vanuit de feldpostnummer 44853 D die stond voor "3.de Kompagnie Legion Flandern". De brief is voorzien van de stempel van de "S.S. Feldpostprufstelle, een eenheidsstempel en een stomme datumstempel van Debica.

 

2. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :
Freiwilligenlegioen Flandern
17+18.09.2004JEZUS-EIK
Jubileumviering met speciale tentoonstelling "Schatten van leden" door Studiekringen WO I en WO II omkaderd met speciale dagtekeningstempel in het cultureel centrum Den Bosuil
Demonstratie
30.10 t/m 01.11.2009BOORTMEERBEEK
PROBOTEN 2009 - Regionaal Kampioenschap
Tentoonstelling "Brabant" in de sporthal
Competitief
GROOT VERGULD ZILVER 85%
Onder titel "Vlaams legioen"

Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links