Volledige wedersamenstelling Hongaarse 10 Krajcar Uitgifte 1881 - Plaat I
Jan VAN GANSBERGHE

Traditionele verzameling


 
1. Omschrijving
 

Jan - ook vandaag nog een actief filatelist - was jaren geleden ook lid van onze kring en bij het informeren of hij nog een deel van deze verzameling, die hij ooit voor onze club tentoonstelde, zou bezitten, kregen wij een affirmatief antwoord. Bleek dat hij zelfs over veel meer dan nog enkele stukken bleek te beschikken en wij vinden het dan ook fijn, dat hij ons toelating gaf om enkele stukken uit zijn toenmalige verzameling mee in ons overzicht van oude en recente clubverzamelingen te tonen.

Dit is een verzameling, die op menig vlak in het oog springt. Niet alleen omdat onze kring nu eenmaal niet zoveel traditionele verzamelingen rijk is, maar vooral omdat ze erg overzichtelijk is opgebouwd mét zin voor detail. Alles rond één "ogenschijnlijk" eenvoudige postzegel, maar dan wel eentje uit 1881 stamt wat de zaak niet vereenvoudigde uiteraard.

Deze verzameling, zoals ze tijdens een clubtentoonstelling in 1984 werd getoond, telde 3 kaders van twaalf pagina's.

Opvallend was ook dat de postzegels type Hongaarse 10 Krajcar uitgifte 1881 Plaat I telkens aan de hand van een uitvergroot voorbeeld met indicatie van de typische kenmerken werden verduidelijkt. Al het getoonde materiaal is afgestempeld.
Enkel op pagina's waar een gelopen stuk werd getoond, was er meer tekst en uitleg voorzien en opvallen hier was dat het tekstveld op de A4 pagina werd gekleefd en er zo als het ware letterlijk boven uit sprong.
 

In plaats van een plan, zoals wij het gewoon zijn, gaf Jan een inleidend woord waarin alles rond de drukplaten draaide en waar hij d.m.v. een bijgevoegde overzichtskader werd menig toenmalig geïnteresseerd kijker een eind op weg hielp. Wij nemen deze inleiding integraal over:

10 Krajcar - uitgifte 1881 - plaat I

De drukplaten van deze uitgifte werden bekomen uitgaande van een originele kopergravure, die via wasafdrukken en elektrolyse in neen CuSo4 oplossing vermenigvuldigd werden tot 5 koperen clichés, die dan werden samengevoegd ter vorming van de eerste strip van 5 zegelbeelden (i).
Via dezelfde methode bekwam men een tweede strip van 5 (i'), zodat na samenvoeging een eerste horizontale rij van 10 zegelbeelden werd gevormd (A of rij a).
Steeds lang dezelfde weg bekwam men - uitgaande van rij A (of a) een tweede rij (A' of rij b) ter vorming van een blok van 2O(B) en een derde rij (A'' of rij e).
De blok van 20 (B) werd op zijn beurt vermenigvuldigd (B') zodat tezamen met de derde horizontale rij (A'' of rij e) een blok van 5 ontstond (C).
Na duplikatie van deze blok van 50 (C') bekwam men zo een volledige moederplaat van 100, die dan kon dienen voor de aanmaak van de te gebruiken drukplaten van 100 en van 200.

Deze werkwijze verklaart:

1) het ontstaan van de kolomkenmerken: een kenmerk aanwezig op het eerste zegelbeeld van een kolom wordt inderdaad steeds gedupliceerd en zal dus terug te vinden zijn op alle zegels van dezelfde kolom.

2) de weerkerende kenmerken op de kolommen II-VII, III-VIII, IV-IX en V-X

De plaatreconstructie werd derhalve uitgevoerd, gebaseerd op:

1) de kolomkenmerken, uitgezonderd voor kolom I die geen eigen kenmerken bezit (steeds in rood aangegeven)
2) de individuele kenmerken van elke plaats afzonderlijk (steeds in het zwart aangegeven)
3) de hoekparels (eveneens in het zwart aangegeven):
door hergravering van de parels verticaal vertrekkend vanuit elke hoek, bekwam men een steeds wisselend aantal dieper gekleurde parels, die zo een combinatie van vier cijfers vormen (aantal verticale parels Li.boven, Re.boven, Li.onder en Re.onder)

Elke combinatie is verschillend en typisch voor een bepaalde plaats op de drukplaat en dit vormt een bijkomende controle op de juistheid van de plaatreconstructieVoor deze uitgifte werden verschillende platen gemaakt.
Hier handelt het zich om de wedersamenstelling van plaat I, die gekenmerkt wordt door de scherpe omranding van de driehoeken links onder en rechts onder in het zegelbeeld.

Deze tentoongestelde plaatreconstructie van de 10 Krajcar-zegel plaat I uitgifte 1881 werd uitgevoerd uitgaande van de kolomkenmerken, plaatskenmerken en parelcombinaties vastgesteld door Mr Petrovits Tivadar.

De 10 kolommen worden steeds aangegeven met Romeinse cijfers I tot en met X.
De 10 rijen worden aangeduid met de letters e t/m j.
Elke positie op de plaat wordt geïllustreerd dmv twee postzegels, ter staving van de juistheid van de plaatreconstructie.


Hierna enkele paginavoorbeelden uit deze verzamelingen:

Pagina met enkelvoudige 10 Krajcar uitgifte
met kenmerken Kolom I
Pagina met meervoudige strips (twee en drie)
met kenmerken kolommen I, II en III
Pagina met meervoudige strips (twee en vier)
met kenmerken kolommen III, IV, V en VI
Pagina mét aangetekend poststuk
10 Krajcar uitgiftes met kenmerken uit kolommen VIII en IX
 

 


2. Tentoonstellingen en behaalde resultaten :Volledige wedersamenstelling Hongaarse 10 Krajcar Uitgifte 1881 - Plaat I
14+15.04.1984HAACHT WESPELAAR
11de clubtentoonstelling in zaal Het Molenhof
Niet competitief

Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links