Spoorwegen
Margriet GOOVAERTS

Traditionele verzameling


Haar naam vinden wij in de archieven terug in de beginjaren van de club en zoals te titel het laat doorschijnen, legde zij zich toe op specifieke uitgiften van de Belgische Spoorwegen.

De Belgische spoorwegen vervullen vanouds een officiële functie in het vervoer van postpakketten. Daarom zijn de Belgische spoorwegzegels feitelijk postpakketzegels (dus postzegels).

Zij verzamelde de spoorwegzegels à rato van datum van uitgifte en bij tentoonstellingen volgden de uitgiften mekaar chronologisch op.

De verzameling bleef in de loop van de tijd jammer genoeg niet bewaard en of er plan bestond is ook niet geweten, maar wat we wel weten, is dat deelnam aan een clubtentoonstelling.

Tentoonstellingen en behaalde resultaten :Spoorwegen
02+03.10.1976BOORTMEERBEEK
Postzegeltentoonstelling met voorverkoop "Jeugd, muziek en jeugdfilatelie" in de gildezaal
Niet competitief
Onder titel "Spoorwegzegels"

Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links