CITRUS

Het figuurtje Citrus is al jaren ingeburgerd in ons clubleven en stamt van de hand van ons lid Jean-Pierre De Gheyndt.  

Hij slaagde er telkens weer in om het figuurtje �Citrus� = een citroen een karakter toe  te schrijven en/of via dit medium een veelal ludieke maar soms ook kritische blik op leden, clubsituaties, De Post, e.a. te geven.  

Het is waarlijk een kunst om dit te realiseren en de redactie van het clubblad nam en neemt soms nog geregeld ministrips over om bepaalde accenten te leggen. Omwille van gezondheidsredenen moest Jean-Pierre stoppen met het ontwerpen van schetsen, voor ons een reden te meer om zijn creaties te koesteren.  

Wij zijn Jean-Pierre zeer erkentelijk, dat hij ons voor onze website een overzicht van zijn citrusjescreaties wilde bezorgen. Het merendeel ervan zagen trouwens het daglicht in de clubbladen van de laatste 10 jaar. Een aantal ervan kwam omwille van wijzigende omstandigheden net niet aan bod of liggen nog in de schuif om ze als aanvulling bij de clubartikels in te zetten. Zo krijgt u � wanneer u ze nu allemaal doorneemt � bij een aantal zeker de primeur.

 Jean-Pierre heeft onze kring altijd het monopolie gegeven om zijn geesteskind in het clubblad tot leven te laten komen. Mochten er externe gegadigden zijn, die interesse zouden hebben in het overnemen van ��n of ander Citrusstukje, dan is het goed om weten voor hen, dat zij dit niet mogen doen zonder zijn uitdrukkelijk akkoord.

Klik op ��n van de volgende hoofdstukken om de Citrus-creaties te bekijken :

Alles over onze hobby
Doordenkertjes
Feesten en evenementen
Good morning Belgium
Het leven in onze club
Hoe gekker, hoe liever
Ladies' corner
Over onze leden

Info      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links