Wereldwijd was het officieel tentoonstellen volgens internationale richtlijnen al een tijdje in zwang, maar in België werden prentbriefkaarten tot 2016 uitsluitend door adepten ter zake verzameld.

Daar kwam verandering in toen er in 2015 een FEPA voorstel op tafel kwam voor de introductie van de discipline prentbriefkaarten met een specifieke regelgeving, geldig op internationaal vlak voor deelname aan FEPA tentoonstellingen.

De beslissing om in 2016 in eigen land een nationale competitieve op het getouw te zetten, maakte dat deze nieuwe discipline écht voet aan wal kreeg in eigen land.

Uit het reglement plukten we enkele basisgegevens:

  • Een prentbriefkaart moet een illustratie hebben.

  • Gebruikte prentbriefkaarten (verzonden via postdiensten of op enige andere manier postaal gebruikt) moeten aantonen dat ze door een postdienst behandeld zijn.

  • Ongebruikte (niet door een postdienst behandelde) prentbriefkaarten moeten gedrukte tekst of adreslijnen, bijvoorbeeld een postale zone, bezitten die aantoont dat de kaart bedoeld is om verzonden te worden zonder omslag.

  • Enkel originele qua tijd gelijklopende prentbriefkaarten zijn toegelaten d.w.z. dat herdrukken geproduceerd op een later tijdstip, enkel bij uitzondering mogen getoond worden.

  • Prentbriefkaarten mogen vervaardigd zijn uit diverse soorten materiaal (met de hand getekende of geschilderde, geborduurde, enz.)

Het tentoongestelde materiaal moet de mogelijkheid bezitten om tentoongesteld te worden in tentoonstellingskaders van het internationaal formaat, namelijk 16 A4-bladen per vlak of een equivalent ervan.

Een prentbriefkaartenverzameling wordt gemaakt overeenkomstig een geografisch (topografisch) onderwerp, een thematisch onderwerp, of overeenkomstig een speciaal gezichtspunt (een beeldend kunstenaar, de druktechnologie, het materiaal), volledig overeenkomstig met de keuze van de tentoonsteller.

Titel en het plan van de verzameling moeten getoond worden op de inleidingsbladzijde en moeten in één van de officiële FIP-talen geschreven zijn (niet voor nationale- of regionale tentoonstellingen).

Het plan moet doel en samenstelling van de verzameling tonen en de indeling moet structuur én logische ontwikkeling aantonen en blijk geven van persoonlijke creativiteit, kennis en opzoekingswerk.

De behandeling van de verzameling moet in overeenstemming zijn met de titel en het plan. Opzoekingswerk is een vereiste voor de kennis van het gekozen thema en voor de prentbriefkaarten. Dit wordt aangetoond door een korte tekst die verband houdt met iedere prentbriefkaart.

De verscheidenheid en diversiteit van het materiaal is van uitzonderlijk belang. Het materiaal wordt getoond in de best mogelijke kwaliteit voor het gekozen onderwerp. Zeldzaamheid is rechtstreeks verbonden met de moeilijkheidsgraad van het vinden van dergelijke prentbriefkaarten en de moeilijkheidsgraad om deze te bekomen.

De verzamelingen worden geëvalueerd volgens de criteria:

  • Onderwerp, plan en behandeling
  • Kennis en opzoekingswerk
  • Staat/conditie en zeldzaamheid
  • Presentatie

Bij de eerste nationale competitieve op dit verzameldomein in Lede in oktober 2016 was onze club vertegenwoordigd. Ons lid Luc Selis slaagde er in meteen de 1ste plaats weg te kapen binnen een deelnemingsveld van 10 tentoonstellers.

Hierna de volledige lijst  van deelnemende verzamelingen tot op heden

Klik op om bijkomende informatie over deze verzameling te bekijken
(korte inhoud, plan, tentoonstellingen en resultaten ...)

Naam Titel verzameling Info

KEMPENAERS Karla De vrouwelijke levensloop

SELIS Luc De eclectische architectuur van Zurenborg (Berchem)
Les oeuvres de mer
Satiric and comic hand painted picture postcards
Postkantoren van Vlaanderen
Bureaux de poste de Wallonie
Artistieke prentbriefkaarten (1884-1886) get. BC Stevens 

Infoo      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links