Een thematische verzameling gebruikt postzegels en andere filatelistische stukken om een bepaald onderwerp te illustreren : vogels, voetbal, geschiedenis, schilderkunst, ... er is blijkbaar geen thema dat men niet met postzegels kan documenteren.

Belangrijk is het verhaal dat rond dit thema wordt gebouwd, en de uitwerking van het thema tot in zijn kleinste details. Een plan, aan het begin van de verzameling, toont de verschillende onderverdelingen van de verzamelingen, en hun logische samenhang.

Alle soorten filatelistisch materiaal mag worden gebruikt, zonder beperking van tijd of oorsprong, op voorwaarde dat het bijdraagt tot de ontwikkeling van het gekozen thema.

Interessant aan een thematische verzameling, is dat ze nooit "af" is : steeds opnieuw ontdekt men filatelistische stukken die bestaande facetten van het thema beter illustreren, of nieuwe onderdelen aan het thema die een uitbreiding van de verzameling mogelijk maken.

Bij competitieve tentoonstellingen werd een specifiek  quoteringssysteem ontwikkeld, met veel aandacht voor het studiewerk achter de verzameling, en de manier waarop het thema werd ontwikkeld. Regelmatig wordt deze quotering op nationaal vlak herschikt, maar een recent model geeft een goed inzicht :

CRITERIA PUNTEN
Plan
- Titel en plan
- Ontwikkeling
- Vernieuwing

15
15
  5
35
 
Kennis, persoonlijke studie en onderzoek
- Thematisch
- Filatelistisch


15
15
30
 
Kwaliteit en zelfzaamheid
- Kwaliteit
- Zeldzaamheid

10
20
30
 
Presentatie     5
Totaal   100

In de periode 1971 - 1984 hebben tal van leden hun postzegels, geordend per onderwerp, op één of andere tentoonstelling getoond. Het zijn de voorlopers voor latere thematische competitieve verzamelingen. Voor de meeste van deze verzamelingen kennen we alleen nog de titel, soms ook aan welke tentoonstelling ze hebben deelgenomen. 

Deze pioniersperiode ligt reeds lang achter de rug. In de beginjaren van de thematische filatelie werden vooral "onderwerpverzameling" samengesteld, d.w.z. de illustratie van een onderwerp aan de hand van zegels. Toen duidelijke regels voor thematische verzamelingen werden uitgewerkt, moesten deze worden gevolgd om deel te kunnen nemen aan competitieve tentoonstellingen.

De opsomming hierna laat zien hoe talloze leden, in het verleden, of op dit ogenblik nog bezig dergelijke thematische verzamelingen op te bouwen :

Klik op om bijkomende informatie over deze verzameling te bekijken
(korte inhoud, plan, tentoonstellingen en resultaten ...)

Naam Titel verzameling Info

ALDENKAMP J.S. Europees voetbal
Vredeswedstrijd
Wielrennen

BRION Walter De dynastie

CYPERS Marcel Wereldkampioenschappen
Vogels en zoogdieren
De evolutie van het leven
Een bijzondere tocht uit 1988

DE MARREE François Napoleon

DE ROYE Freddy Koninklijke familie van België

DELPERDANGE Emmanuel De wet van Murphy in de filatelie - Missen is menselijk

DIB Georges Een knipoog in de duisternis

DOCHEZ Francis De economische exploitatie van het vliegtuig

FEYAERTS Georges Schilderkunst

GULLENTOPS Jose De burgerluchtvaart - hoe functioneert dat ?
DC 3 - Topper in de luchtvaart
Ferrum, terra cum igni natus, ferramenta et rerum humanorum
Air traffic, a blessing or a nightmare ?

HAEMELS Hortense Waarvoor dienen postzegels ?
Onze koningen
Oude postzegels in een nieuw kleedje

JANSSENS Willy Ontwerpen van uitgegeven en bekroonde zegels

MAES Frans Het vorstenhuis op postzegel
Olympische Spelen en afzonderlijke proeven

RENIERS Jeanne Uniformen en soldaten
Klederdrachten

TALLON Jules Klederdrachten
Uniformen

VAN CAUWENBERGE Carla Het kind
Papier
Kant
Hoofddeksels

VAN CRAEN Albert Nobelprijs

VAN DE SANDE Leon Zuivelproducten

VAN DE WINCKEL André Wie is wie in Belgie ?

VAN DESSEL Bertha Keramiek
Rozen
Bloemen

VAN HORENBEECK Maurice Bloemen

VAN RILLAER Ida Het fascinerende paard
Europese landkaarten
Geluk en succes in het zadel

VANDERSLOTEN Jean Luc Olympische spelen Montreal

VANDERSLOTEN Jules Olympische Spelen (Europese uitgiften)
Olympische winterspelen

VANDERSLOTEN Lydia Tabak en roken
Champagne
Kunst - Schilderkunst
Amerikaanse presidenten
Tussen ketting en inslag
Het bier
Wijnbouw en wijn
Vitaminen en hun functie in het lichaam

VANDORMAEL Paul Henri Ierland

VERHOEVEN Paul Bloemen

VERSCHAEREN Alex Olympische spelen Canada

VERSCHAEREN Annie Kinderzegels

VERSTRAETEN Annie Napoleon

VERTONGEN Jean Baptist Sport

VETS Rita Boten

VLEUGELS Ghislain Maximumkaarten
Schilderkunst
Bloemen uit Canada

WEBERS Henri Copernicus


Info      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links